Omyl učitele národů (díl 16.)

Autor: Karel Oktábec 🕔︎︎ 👁︎ 20.267

Poslední bitva třicetileté války

Příloha 1

Životopis Jana Amose Komenského

1592 28.března narozen v Nivnici u Uherského Brodu v českobratrské rodině uherskobrodského měšťana a nivnického mlynáře Martina Komenského
1604 osiřel, další výchova u příbuzných a s podporou Jednoty bratrské
1608-1611 absolvoval přerovské bratrské gymnázium, získal jméno Amos
1611-1614 studium: Nassavská akademie v Herbornu, teologie na univerzitě v Heidelbergu
1614-1621 učitel a kněz Jednoty bratrské (1614 Přerov, 1617 Fulnek)
1618 sňatek s Magdalenou Vizovskou  (zemřela s oběma syny roku 1622)
1622-1628 do 1626 pod ochranou Karla staršího ze Žerotína v Brandýse nad Orlicí, potom u Sadovských ze Sloupna v Bílé Třemešné
1623 Labyrint světa a ráj srdce (vydán 1631)
1624 sňatek s Dorotou Cyrillovou (zemřela 1648) děti: Dorota Kristina 1627,  Alžběta 1628, Zuzana 1643, Daniel 1646)
1627 náčrt České didaktiky
1628 odchod do exilu
1628-1641 první pobyt v polském Lešně pod ochranu rodu Leszczynských
1631 učebnice Janua linguarum reserata (Brána jazyků otevřená)
1632 ustanoven biskupem (seniorem) Jednoty bratrské
1639 v Anglii vydán Prodromus Pansophiae (Předchůdce vševědy)
1641-1642 Londýn: programový spis Via lucis (Cesta světla)
1642 v Anglii začíná revoluce, cesta přes Nizozemí (setkání s Descartesem a mecenášem Ludvíkem de Geer) do Švédska, ve Stockholmu jednání s kancléřem Oxenstjernou
1642-1648 Elbink (Elblag) ve východopolském Pobaltí (tehdy pod kontrolou Švédů): psaní učebnic pro Švédy za podpory de Geera
1644-1645 počátky největšího Komenského díla De rerum humanarum emendatione consultatio catholica (Obecná porada o nápravě věcí lidských)
1648-1650 druhý lešenský pobyt
1649 třetí sňatek (již bezdětné manželství s Janou Gajusovou)
1650 Kšaft umírající matky Jednoty bratrské
1650-1654 Sárospatak (Šaryšský potok, Blatný Potok) v Uhrách, pokus o zřízení první pansofické školy
1654 Schola ludus (Škola hrou)
1654-1656 třetí, poslední pobyt v Lešně:
1656 28.-30.4. vypálení Lešna polskými vojáky, ztráta rukopisů a majetku, záchrana holého života
1656-1670 Amsterodam: poslední útočiště pod ochranou obchodnické rodiny de Geerů asi 1657 - vydání prvních dvou dílů Obecné porady
1657-1658 vydání sebraných pedagogických spisů Opera didactica omnia
1658 vydání Orbis sensualium pictus (Svět v obrazech), první obrázkové encyklopedie pro děti
1667 vydán Angelus pacis (Anděl míru): požadavek odstranění válek mírovým jednáním
1668 vydání spisu Unum necessarium (Jedno potřebné)
1670 15.listopadu Komenský zemřel v Amsterdamu, pohřben v kostele valonské reformované církve v Naardenu

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více