Main Menu
User Menu
Reklama

13. strelecká divízia [1920-1920]

13th Rifle Division

13. strelecká divízia

13-я стрелковая дивизия (13 сд)

13-я стрелковая дивизия14.04. 1920 – sformovaná ako Kazaňská strelecká divízia (rozkazom velenia Záložnej armády republiky N 52)
02.06. 1920 – premenovaná na 13. streleckú divíziu (rozkazom velenia Záložnej armády republiky N 81)
18.10. 1920 – rozpustená rozkazom vojskám 6. armády N 48


Boje:
07. 1920 – obranné boje na Karelskom bojovom úseku
09. 1920 – prevelená na Južný front do rezervy
bojuje v Severnej Tavrii


Nadriadené jednotky:
05. 1920 – 06. 1920 – Záložná armáda republiky
06. 1920 – 09. 1920 – 7. armáda
09. 1920 – 10. 1920 – 6. armáda Južného frontu


Náčelníci divízie:
01.05. 1920 – 06.06. 1920 – Filippov N.
06.06. 1920 – 18.08. 1920 – Rozin M. I.
18.08. 1920 – 22.08. 1920 – Rudinskij N. S. – dočasne poverený velením
22.08. 1920 – 25.08. 1920 – Bulin A. S.
25.08. 1920 – 11.10. 1920 – Filippov I. Z.Zdroj:
http://rkka.ru/handbook/reg/13sd20.htm
URL : https://www.valka.cz/13-strelecka-divizia-1920-1920-t67238#237744Verze : 3
Reklama