13. ponorkový oddíl Baltské floty [RRRR-RRRR]

13th Submarine Squadron of the Baltic Fleet
13. ponorkový oddiel Baltickej floty
13-й дивизион подводных лодок БФ (13 ДПЛ БФ)
     
Název:
Name:
13. ponorkový oddíl Baltské floty 13th Submarine Squadron of the Baltic Fleet
Originální název:
Original Name:
13-й дивизион подводных лодок Балтийского флота
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.MM.RRRR
Předchůdce:
Predecessor:
- -
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
- -
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.03.1935-DD.09.1941 1. ponorková brigáda Baltské floty
DD.03.1935-DD.09.1941 1st Submarine Brigade of the Baltic Fleet
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Kronštadt, ? /
DD.11.1939-DD.MM.RRRR Tallin, ? /

Velitel:
Commander:
DD.MM.1935-DD.MM.1936 Maximov, Pjotr Vasiljevič1) ( )
DD.MM.1936-DD.05.1938 Maximov, Pjotr Vasiljevič (Kapitan 2-go ranga / Капитан 2-го ранга)
DD.05.1938-03.01.1940 Tutyškin, Gavriil Nikolajevič (Kapitan 3-go ranga / Капитан 3-го ранга)
28.02.1940-DD.02.1941 Tripoľskij, Alexandr Vladimirovič (Kapitan 2-go ranga / Капитан 2-го ранга)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
1) pred zavedením hodností v Červenej armáde v septembri 1935 boli od roku 1918 do roku 1935 príslušníci armády vymenovávaní do konkrétnych funkcií (brigádny veliteľ, zborový veliteľ atď.), ktoré zodpovedali kategóriám - od 0 (vojak) do 14 (veliteľ okruhu, armády, frontu) 1) before the introduction of ranks in the Red Army in September 1935, from 1918 to 1935, soldiers were appointed to positions (brigade commander, commander, corps commander, etc.), which corresponded to the categories - from 0 (private) to 14 th (commander of a district, army, front)
Zdroje:
Sources:
flot.com
URL : https://www.valka.cz/13-ponorkovy-oddil-Baltske-floty-RRRR-RRRR-t238584#659687 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více