Main Menu
User Menu

13. pěší divize [1914-1919]

13. Infanterie-Division

13. Infanterie-Division
13. pešia divízia


Sídlo jednotky:


1914 - MünsterPodriadené jednotky:


25. Infanterie-Brigade / Münster
25. pešia brigáda / sídlo: Münster


26. Infanterie-Brigade / Minden
26. pešia brigáda /sídlo: Minden


13.Kavallerie-Brigade / Münster
13. jazdecká brigáda / sídlo: Münster


13.Feldartillerie-Brigade / Münster
13. brigáda poľného delostrelectva / sídlo: Münster


Súčasťou divízie boli aj jednotky , ktoré nepodliehali žiadnej brigáde, ale priamo spadali pod divízne velenie:


1/2 Altmarkisches Husaren-Regiment Hennings von Treffenfeld Nr. 16
½ Husársky pluk Henninga von Treffenfeld (altmarský) č. 16


Division-Brückentrain-Abteilung 13
Divízny oddiel tylovej stavby mostov č. 13

Nadradené stupne:


2. Armee - 2. armáda
VII. Armeekorps –. 7 armádny zbor
Velitelia:


1914 –


Zdroje:
wiki.genealogy.net
http://www.tulipacademy.org/gew/ddhob/
URL : https://www.valka.cz/13-pesi-divize-1914-1919-t66419#235125Verze : 0
MOD