Main Menu
User Menu
Reklama

13 mm Mitrailleuse

13 x 86 Montigny-Reffye


Francouzský náboj pro mechanický salvový kulomet generála Reffye z roku 1866. Střela 50 g měla úsťovou rychlost 510 - 530 m/sec. Vpravo je náboj 7,92 x 57, foto autor.


Pramen: J.Lenselink, H.E.Wanting, W.D.de Hek "Patronen des 20. Jahrhunderts" Motorbuch Verlag, Stuttgart, Německo 1993.
URL : https://www.valka.cz/13-mm-Mitrailleuse-t126987#429858Verze : 0
Diskuse
Správný název zbraně je "Mitrailleuse de Reffye", zbraň střílela podobně jako zbraně Gatling, tedy dávkou (po jednotlivých hlavních) nikoli salvou (tedy všemi hlavněmi najednou). Šlo o vylepšení belgické zbraně "Mitrailleuse Montigny" které udělal plukovník Verchere de Reffye. Jeden kus zbraně je vystaven v Invalidovně, nabíjení bylo pomocí svazku komor, které byly vloženy za hlavně a dotaženy pomocí šroubu, odpalování bylo potom klikou po straně zbraně. udávaná rychlost palby je 100 - 125 ran.


zdroj : vlastní poznámky z návštěvy muzea v Invalidovně
URL : https://www.valka.cz/13-mm-Mitrailleuse-t126987#429860Verze : 0
cs.wikipedia.org
Při pomalejším otáčení docházelo k odpalování postupnému, při rychlém k hromadnému. Při pomalejším způsobu dosahovala kadence 75 ran za minutu, při rychlém až 125 ran za minutu.
Netvrdím že Wiki má vždycky pravdu, ale asi by stálo za úvahu to ověřit.
URL : https://www.valka.cz/13-mm-Mitrailleuse-t126987#429887Verze : 0
No wiki (zvlášť ta česká) docela kecá. Zbraň měla poměrně složitý mechanizmus, ten obsahoval 25 uderníků které byly zajištěny deskou ve které byly otvory. Ty otvory pak pohybem desky uvolňovaly jednotlivé úderníky a ty iniciovaly náboje v komorách. Beze změny oné desky tedy nelze změnit druh palby. Autor ve wiki prostě ani vzdáleně netuší jak mechanizmus zbraně funguje a píše nesmysly. Rychlost otáčení může ovlivnit pouze rychlost odpalu nábojů a i to jen v nevelké šíři. Hlavní co ovlivňuje rychlost palby je výměna plných bloků komor, ta se provádí tak že se klikou na konci posune blok s úderníky o několik centimetrů zpět, následně se posune (už rukou) blok komor a ten se vyjme, nasadí se další blok a ručně se posune vpřed, pak se šroubem posune blok úderníků. Tahle operace je prostě dána a rychlost odpalu na ni nemá vliv. Náboje z bloku na přední straně vykukují, a jejich přední část se zasouvá do hlavně, což poněkud zlepšuje těsnění komora/hlaveň. Takže bohužel o žádnou salvovou zbraň nejde. Stavět takovou teorii na povídačce z wiki, kam ji napsal kdovíkdo je bohužel hodně pochybné. Zbraň je docela dobře známá a její docela složití fungování je popsáno v odborné literatuře (tou česká wiki rozhodně není) podrobně a přesně. To tvrzení ve wiki bych přirovnal asi k tomu jako by autor tvrdil že motor v autě běží buď válce po sobě, ale když přidáte plyn tak všechny najednou, mechanicky je to stejný nesmysl.
URL : https://www.valka.cz/13-mm-Mitrailleuse-t126987#429889Verze : 0
První varianty z roku 1867 odpalovaly hlavně naráz. V roce 1870 v době prusko-fráncouzské války byla sestrojena varianta, která dokázala hlavně odpalovat postupně.
Roger Ford "Nejslavnější kulomety a samopaly od roku 1860 do současnosti"
URL : https://www.valka.cz/13-mm-Mitrailleuse-t126987#429901Verze : 0
Zajímavé je, že už původní montigny má odpalování postupně a Reffye je jen její vylepšení (změnil se jednak počet hlavní, ale hlavně uzavírání závěru). Navíc vylepšení nevelké a pozdější Montigny byly zřejmě lepší, protože uzavírání je pákou, tedy jedním pohybem, místo šroubem jako starší montigny a nebo model 1866. Další zajímavostí hovořící jednoznačně proti vámi uváděné "starší" verzi je že existoval jen model 1866 (někdy značen 1867 podle datumu na hlavni které je ale rokem výroby, nikoli zavedení) a žádný model 1870 nebo podobný. Už od původního modelu jsou hlavně odpalovány postupně, pokud by byly odpáleny naráz, nebyla by potřeba klika která postupně posunuje "šablonu" (tedy desku zajišťující úderníky). Stačilo by prostě všechny úderníky vypustit najednou a nekomplikovat si zbraň zbytečnou složitostí. Po pravdě asi nejlepší zdroj je pruský popis zbraně pořízený v roce 1871 a vydaný pod názvem "Die französische Mitraileuse. Zum ersten Male volständig in allen ihren einzelnen Theilen bescrieben und dargestellt"popis by měl být dostupný i v angličtině, protože byl vzápětí přeložen pro US Army. A konkrétně k spouštění, hlavně se střídají jak v řadách tak ve sloupcích. Důvodem je jednak aby se rozložil zpětný ráz ale hlavně proto, aby výstřel z jedné hlavně neovlivňoval přesnost dalšího výstřelu. Takže se hlavně podle šablony střídají tak, aby byly vždy dost vzdáleny od sebe.
Pokud se budete chtít o věc zajímat poněkud reálněji než na úrovni populárních knih (nebo Wiki) doporučil bych třeba stránky věnované speciálně tématu, například : www.militaryhistoryonline.com
nebo : www.victorianshipmodels.com
na první najdete i srovnání výkonů jednotlivého výstřelu s jehlovkami Dreyse a Chassepot, na druhé zase třeba hlední dálku právě Reffye, tedy modelu 1866.
URL : https://www.valka.cz/13-mm-Mitrailleuse-t126987#429906Verze : 0
Srovnání výkonů různých zbraní (nábojů) mám z jiného pramene a další probíraná témata mně zajímají pouze okrajově.
URL : https://www.valka.cz/13-mm-Mitrailleuse-t126987#429907Verze : 0