Main Menu
User Menu

13. dělostřelecká brigáda [1914-1919]

13. Feldartillerie -Brigade

13.Feldartillerie-Brigade
13. brigáda poľného delostrelectva


Sídlo jednotky:


1914 - Münster


Podriadené jednotky:2. Westfälisches Feld-Artillerie-Regiment Nr.22
Pluk poľného delostrelectva (2. vestfálsky) č. 22


Mindensches Feld-Artillerie-Regiment Nr.58
Pluk poľného delostrelectva (mindenský) č. 58


Nadradené stupne:


1914
2. Armee - 2. armáda
VII. Armee-Korps - VII. armádny zbor
13.Division - 13. divíziaVeliteľ:
Zdroje:


wiki.genealogy.net


http://www.tulipacademy.org/gew/ddhob/
URL : https://www.valka.cz/13-delostrelecka-brigada-1914-1919-t65210#232263Verze : 0
MOD