Main Menu
User Menu
Reklama

13. belozerský peší pluk generála-poľného maršala kniežaťa Volkonského

13-j Bjelozerskij pechotnyj general-feľdmaršala knjaza Volkonskogo polk

13-й пехотный Белозерский генерал-фельдмаршала князя Волконского полк


10.03.1708 – v Berenkovičach sa formuje Granátnický pluk kniežaťa Repnina
z granátnických rôt vyčlenených z peších plukov.
13.11.1727 – premenovaný na Belozerský peší pluk.
29.11.1796 – Belozerský mušketiersky pluk
22.02.1811 – opäť Belozerský peší pluk
25.03.1864 – 13. belozerský peší pluk „Jeho kráľovského veličenstva veľkovojvodu Hessenského“ (13-й пехотный Белозерский Его Королевского Высочества великого герцога Гессенского полк).
19.03.1914 – 13. belozerský peší pluk generála-poľného maršala kniežaťa Volkonského
V roku 1918 rozpustený.


Velitelia:
do 04.10. 1797 – plk. Tučkov, N. A.
10.07. 1798 – 13.02. 1800 – pplk. (od 28.10.1798 plk.) Serbin, N. S.
10.07. 1800 – 27.04. 1801 – mjr. (od 02.10.1800 pplk.) Gordejev, A. D.
27.04. 1801 – 30.11. 1803 – pplk. (od 16.05.1803 plk.) gróf Golovin, I. S.
10.12. 1803 – 04.12. 1807 – pplk. (od 23.04.1806 plk.) Gordejev, A. D.
15.02. 1808 – 28.10. 1810 – mjr. (od 12.12.1808 pplk.) Aleksejev, V. P.
28.10. 1810 – 04.12. 1811 – plk. Čubarov
16.04. 1812 – 01.06. 1815 – pplk. (od 21.11.1812 plk., od 18.07.1813 gen.-maj.) Kern, Je. F.
01.06. 1815 – 23.02. 1822 – plk. Kuzmin II., S. I.
18.04. 1822 – 21.09. 1831 – pplk. (od 12.12.1824 plk.) Chludenev, I.
18.10. 1831 – ? – plk. Bižinskij I.
1861 – 1863 – plk. Dube, N. O.
od 26.06. 1910 – plk. Dženejev, D. D.


Nadriadené jednotky [1914]:
1. brigáda, 4. pešia divízia, 6. armádny sbor, Varšavský vojenský okruhZdroje:
http://regiment.ru/regiment/2/B/13/1.htm
pl.wikipedia.org
www.grwar.ru
www.museum.ru
URL : https://www.valka.cz/13-belozersky-pesi-pluk-generala-polneho-marsala-kniezata-Volkonskeho-t69019#242606Verze : 0
Reklama