Main Menu
User Menu

13,2 mm kulomet Hotchkiss model 1929

13.2 mm Hotchkiss M1929 machine gun

Mitrailleuse Hotchkiss de 13,2 mm modèle 1929

     
Název:
Name:
Hotchkiss model 1929
Originální název:
Original Name:
Hotchkiss de 13,2 mm modèle 1929
Kategorie:
Category:
kulomet
Výrobce:
Producer:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Hotchkiss et Cie, ?
Technické údaje:
Technical Data:
 
Hmotnost nenabité zbraně:
Weight Unloaded:
37.5 kg
Ráže:
Calibre:
13.2 x 96 mm
Náboj:
Cartridge:
-
Délka:
Length:
1410 mm
Délka hlavně:
Barrel Length:
1003 mm
Kapacita zásobníku:
Magazine Capacity:
30
Výkony:
Performance:
 
Rychlost střelby:
Rate of Fire:
250 ran/min
Úsťová rychlost:
Muzzle Velocity:
790 m/s
Uživatelské státy:
User States:
Belgie
Brazílie
Francie
Německá říše - MG271(f)
Řecko
Israel
Itálie - Breda model 1931
Japonské císařství - Typ 93
Polsko - wz.30
Čínská republika
Rumunsko
Španělsko
Jugoslávie
Poznámka:
Note:
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
fr.wikipedia.org
cs.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/13-2-mm-kulomet-Hotchkiss-model-1929-t227495#632852Verze : 1
MOD