Main Menu
User Menu
Reklama

História Ruskej námornej flotily IX. - XVI. stor. 1. časť

Autor : 🕔07.03.2009 📕17.842
Rozpočet valka.cz 2023 : 120.000,- Kč Příjmy k 11.07.2023 : 93.998,- Kč
♡ Chci přispět

Táto stať popisuje obdobie bojov Ruského námorníctva od 2.pol. IX. storočia do 2. pol. XVI. storočia kedy vznikla prvá organizovaná jednotka - flotila na Baltskom mori. Dovtedy v historicky podchytených bitkách účinkovali účelové zoskupenia lodí. Tie vznikali živelne na podnet cechu kupcov alebo výzvy oblastného vládcu. V 1. tisícročí boje prebiehali pri pobreží Ruského(Čierneho) mora, výnimočne sa ruské lode objavili v Marmanskom mori. V priebehu 12. storočia postupovala expanzia Švédov do Fínskeho zálivu a sem sa presunula aj hlavná bojová činnosť. V 13. - 14. stor. lode bojovali na oboch frontoch v dôsledku tatárskych nájazdov, v 15. - 16. storočí sa ťažisko bojov presúva opäť do Čierneho mora. Spojené švédske a fínske vojská sa medzitým dostali za líniu Fínsky záliv - rieka Neva - Ladožské jazero, čo podnietilo cára Ivana IV. k vytvoreniu stálej námornej flotily na Variagskom (Baltickom) mori.

Najvýznamnejšie bitky a zrážky o ktorých sa učia ruskí námorníci na hodinách politicko-morálnej prípravy:

IX. storočie

rok 860

Ťaženie na Konštantínopol.

Reklama

K ťaženiu dalo podnet časté porušovanie tzv. Byzantínskeho dohovoru medzi Rusmi a Grékmi.Ruské lode previezli vojakov do úžiny Bosporu, kde ich vysadili neďaleko Konštantínopolu. Vojská behom týždňa obsadili predmestia mesta a cisár Michal III. bol donútený požiadať o mier.

X. storočie

rok 907

Ťaženie Kyjevského kniežaťa Olega do Byzancie

Keď Gréci kontrolovali Bosporskú úžinu , kyjevské knieža podľa popisu kronikára „zhromaždilo Varjagov, Slovanov, Chorvátov, Polanov......Radimčov, Severov a na koňoch a lodiach .... ide k Carihradu“. Gréci vtedy prehradili úžinu ale Oleg dal lode vyložiť na otesané kmene a počkal na príhodný vietor, dal vytiahnuť plachty a s pomocou vetra premiestnil lode do zálivu Zlatý roh odkiaľ bol Konštantínopol najviac zraniteľný. Vystrašení Byzantínci keď uvideli vojská pri hlavnom meste uzatvorili mier. Podľa textu zmluvy, podpísanej 2.9.911 „pochodujúcich bolo 2000 a na lodiach po 40 mužov“. Zmluva umožnila slobodnú plavbu v Čiernom mori a v jeho prielivoch, a tiež právo Kyjevskej Rusi neobmedzene obchodovať s Byzanciou.

XII. storočie

rok 1187

Dobytie Sigtunu (14.7.1187)

Cieľom ťaženia s podnetu novgorodcov bolo zabezpečiť ruské zeme od nájazdov Švédov. Podľa kroniky sa v ťažení zúčastnili Rusi, Karelci a Estónci. Preplávali Varjatské (dnes Baltické) more a vylodili sa na švédskom pobreží a dobyli mesto Sigtun pri jazere Mellar (dnešné Mälaran), kde neskôr vznikol Štokholm.Mesto bolo dobre opevnené ale kombináciou obliehacích zbraní bolo rozvalené a ako jednu z trofejí odviezli hlavnú bránu ktorú osadili do chrámu Sv. Sofie.

XIII. storočie

rok 1240

Bitka na rieke Neve

Ruské vojská boli oslabované častými mongolsko-tatárskymi nájazdmi, čo využili nemeckí a švédski križiaci na vtrhnutie do oblastí Novgorodu a Pskova. V júli (červěnci) 1240 švédska flotila o sile 100 lodí vošla do ústia Nevy. Švédski rytieri sa vylodili na ľavý breh Nevy, ostatné vojská zostali na lodiach. Vojská obsadili ústie Nevy a mesto Stará Ladoga a chceli tak Novgorodu a jeho známym kupcom zabrániť v prístupe do Baltického mora. Na čelo novgorodskej družiny sa postavilo mladé knieža Alexander Jaroslavič, ktorý nečakajúc na posily, sa vydal na stret k nepriateľovi. Po ceste sa k nemu pridali ladožskí a Ichorskí bojovníci. S využitím hmly sa skryte priblížili k táboru Švédov a ruské vojsko v tradičnej zostave (na krídlach -jazdci, stred - pešiaci) zaútočilo na nepriateľa. V prudkej bitke bol tábor rozbitý a len malá časť švédskeho vojska sa stihla zachrániť na lodiach. V bitke sa preslávili mnohí vodcovia ale najväčšiu rozvahu v boji preukázal ich vojvodca - knieža Alexander ktorý dostal od ľudu za víťazstvo prívlastok - Nevský.

Víťazstvo v tejto bitke zabezpečilo pre Rusko prístup k Baltickému moru a pobrežiu Fínskeho zálivu. Na miete víťaznej bitky dal cár Peter I. v r. 1710 postaviť známy kláštor - Александро-Невская лавра - v dnešnom Petrohrade V r. 1724 sem boli prevezené ostatky Alexandra Nevského. Na jeho pamiatku jedno z prvých vysokých vyznamenaní nesie jeho meno - Rad Alexandra Nevského V neskoršej histórii ruského námorníctva nosilo mnoho lodí toto meno.

XIV. storočie

rok 1349

Oslobodenie pevnosti Oriešok novgorodsko - pskovskými vojskam

Švédsky kráľ Magnus zo svojimi vojskami obsadil v auguste 1348 pevnosť Oriešok. Na jeseň t.r. sa novgorodské družiny skryte preplavili po rieke Volchov v Ladožské jazero a nečakane zaútočili na švédske lode, ktoré kotvili pri pevnosti, zničili ich a obľahli pevnosť a následne na ňu zaútočili. Švédsky kráľ narýchlo utiekol so zbytkami vojsk do Švédska a švédi potom na dlhšiu dobu upustili od nájazdov na ruské zeme.

XVI. storočie

rok 1570

Vytvorenie flotily na Baltickom mori

Reklama

Cár Ivan IV. Hrozný pre ochranu ruskej lodnej plavby na Baltickom mori pred poľskými a švédskymi kapermi zakladal flotilu pod vedením dánskeho kapera Carstena Roda (Carsten Rode dostal kasperskú listinu od vojvodu Magnusa, ktorý bol spojencom Ivana Hrozného v boji proti švédskym pirátom, C.Rode slúžil ruským záujmom zo svojou 40 tonovou kogou, vyzbrojenou 3 delami a 10 menšími palnými zbraňami). Prvá loď bola vyzbrojená v meste Arensburg(Kingisepp v dnešnom Estónsku) na ostrove Ezel(Saarema). Neskoršie flotila mala svoju základňu na dánskych ostrovoch Bornholm.

Činnosť flotily na ochranu námorných prepravných trás začala v júni. V septembri mala flotila už 6 lodí a zadržala 22 nepriateľských lodí. Poľsko a Švédsko vyslali niekoľko stíhacích expedícií ale ruskej flotile sa stále darilo uniknúť. V dôsledku prenasledovania flotila stratila stálu základňu a koncom roka ukončila svoju činnosť.

Táto historická epizóda bola  prvým pokusom vytvoriť stálu námornú flotilu  a vojenské námorníctvo v Rusku.

Zdroje:
http://www.navy.ru/history/kron.htm#1
http://www.navy.ru/history/io01.htm
http://www.navy.ru/history/io02.htm
http://www.privateers.ru/notorious-persons/rode-karsten.html
Reklama

Podobné články

Další články autora

Autor : 🕔07.03.2009 📕17.842