Main Menu
User Menu
Reklama

Literární soutěž - příspěvek č.15

Autor : 🕔23.02.2009 📕11.796
Rozpočet valka.cz 2023 : 120.000,- Kč Příjmy k 11.07.2023 : 93.998,- Kč
♡ Chci přispět

Autor: Vilém Vácha

Bitva u Kressenbrunnu

Tak jako bíle pole s černým se na šachovnici střídá,
tak dvě armády zde bojují černá a bílá,
tak tu zuří bitva šachová,
jak 12. července 1260 u Kressenbrunnu bitva reálná.
Kdys vojska proti sobě stála sily tehdy v oné době zde nevídaná,
mezi Přemyslem Otakarem II. českým králem,
a Bélou IV. uherským králem,
100 tisíc bojovníků na české straně
proti 140 tisíc na uherské straně.

Tak jak boží spravedlnosti zprávy od svatého Bernarda stanou,
praví radostně všem křižákům, že se po smrti ráji dostanou.
Tu v reconquistě vzor tak míti,
tu čeští bojovníci na křížových výpravách do Prus či Svaté země si to již ozkusiti.
Nepřátele boží vymýtiti,
jak zelená barva svatého grálu brány do ráje věčnosti,
kříž jak boží znamení,
proti němu je vše mámení,
na bíle poli jak tváře bojovníku božích mají.
Civilizovanou Evropu před nepřáteli božími křižáci bránící.

Reklama

Teď každý boží bojovník to ví,
že čím víc nepřátel božích se vyhladí,
tím víc slastí Bůh mu v ráji připraví.
Bohu radost dělají,
když nepřátele jeho vyhladí a dobro tak vykonají.

Tak v Dalimilově kronice se píšící:
Cizák s cizákem se spojí
a našinec před ním neobstojí.
Tak jak v legendě se praví,
až Čechům nejhůře tu svatý Václav v Blaníku svému lidu pomoc zpraví.

Tu láska k Hospodinu v božích těchto bojovnících vzplane,
a radost u Hospodina zaplane.
Jak boží andělé nepřátelé boží srubat jdou,
dokud Češi ve své vlastí páni budou.
Proradní Uhři, Kumány a pohanské Tatary i další přizvali,
zlo tak v střední Evropě konali,
tak jak pohanští asijští Tataři, když Evropu rok 1241 zmasakrovali.
Uhři asiatské nepřátelé Boha na boží lid štvají.
Zlo nepřátele boží konají.
Rakušany Asiati tou dobou masakrují.
Uhři a jejich pohanští pomocníci pak proti Čechům v šik rozsazují,
zmasakrovat jak Rakušany se je připravují.

Tu zjeví se boží vůle Čechů co u kopí pod korouhví svatého Václava tehdy jsou.
Bůh poslal bílého orla svatého evangelisty Jana převelikého, když Češi do bitvy jdou,
na jehož zadech Čeští patronové zvěstují svému národu
Boží vůli pokoru,
podobně jak v apokalypse jim Bůh zvěstoval,
tak teď Bůh je si za své vybral
a nepřátelé jejich i božími nepřáteli jsou a do smrti zatracení Bůh své nepřátele zval.
Čeští těžkooděnci Hospodina z celého srdce milují,
a k jeho oslavě píseň „Hospodine pomiluj ny“ zpívají.

Češi tehdy celými svými srdci Bohu oddaní
a od něho křesťanstvím vzděláni,
jak boží poslové, boží bojovníci do bitvy vrháni.
Čeští bojovníci boží pravdy světci jsou,
tu nepřátelské Uhry, Kumány a pohanské Tatary i jiné jejich pomocníky Češi rubou,
jak boží andělé zlo vyrubou,
Střední Evropu tehdy osvobozujou,
již chrabří čeští těžkooděnci utínat nepřátele boží jdou,
vnitřnosti ven boží poslové jim vyrvat zmohou,
nepřátelské údy vzduchem letí,
i plíce, srdce, játra a jiné vnitřnosti taky ven vyletí,
za střeva si je na kopí navěsí,
a vodopády krve z nepřátel božích tak vzletí,
aby český bílí lev dvouocasý se v krvi této pěkně omyl, aby byl tak stále svěží.
Jen když se Bůh miluje, tak se vše daří.

Tu nepřátelské pohanské hlavy jak makovice přezrále na polí cti usekány odletí,
jak dáblům a jejich sluhům v apokalypse Bůh hlavy srazí,
a z jejich těl k oslavě své prejt vyrábí,
z těl nepřátel si Češi most přes řeku Moravu staví
a do Uher vyrazí,
aby z hlav nepřátel božích se most staví,
po kterém boží slast míru tam razí.
Mír Uhři uzavírají.

To radost z toho mít,
když Bůh ti dobře poradit.
Jen jeho slovu věřit
a v Písmu Svátému se svěřit.
Jen oddanost jeho náměstkovi v Římě mít
a Bůh na Tvou stranu se přiklonit.
Lásku v Boha z víry mít,
a ve vítězství tak věřit.
Bůh klíč k blahobytu s radosti ti svěřit,
když likvidací jeho nepřátel klid a mír rozprostřít.

Reklama

Od té doby zelené kříže na bílých varkočích za krále železného a zlatého Otakara II. radostně
ve větru na českých bojovníku plane.
Jak v Písmu Svatem bič Boží nepřátele vyžene,
na množství nehledí boží bojovnicí nepřátele boží rubající
a radost ráje od Hospodina navždy tak mající,
V prachu Uhři a jejich asijští pohani tam leží,
ptáčci mrchožraví jen taktak jídlo snědí stěží,
v řekách se z mrtvol ryby hezky nažerou
a co zbylo červy v břichu mrtvol sežerou,
pole u Kressenbrunnu tak zúrodnit dovedou.
Hnátamy nepřátel božích pole tehdy Češi úrodnit svedou.
Žírné daly obilí od té doby zde tak rostou.
Z obilných klasů mouku na dobrůtky pro děti do blahobytu tak dovedou.

Tak jak Hospodin si to přeje.
Likvidace zla konaní dobra je.
Likvidaci zla do ráje se vstupuje.
Bůh dobře radí, jak zločinců nepřátel božích se zbavit.
Tak jak v šachy mat s radostí nastolit.

Reklama

Podobné články

Další články autora

Autor : 🕔23.02.2009 📕11.796