Zemřel šéf východoněmecké rozvědky Wolf

Autor: Karel Pacner 🕔︎︎ 👁︎ 15.679

Životní osudy Markuse Wolfa, který v pondělí 7. listopadu 2006 zemřel ve věku 83 let, nemají ve světě výzvědných služeb obdoby. Šéfem východoněmecké rozvědky byl jmenován ve svých třiceti letech a na tomto místě zůstal 33 let. Patří mezi legendy špionáže - ovšem pokud lze v tomto světě intrik a špinavostí o legendách v kladném smyslu mluvit.

Wolf se narodil 19. ledna 1923 v rodině lékaře a spisovatele, který vyznával komunistické náboženství. Po příchodu Adolfa Hitlera k moci v roce 1933 musela rodina uprchnout do Sovětského svazu.

Reklama

Za druhé světové války studoval mladý Wolf letecké inženýrství, ale potom ho sovětská tajná služba NKVD zlákala ke spolupráci a vyškolila jako diverzanta, který měl být vysazeném v nacistickém Německu. Válka však postupovala rychleji, takže se objevil v Berlíně už dobytém sovětskými vojsky.

Přijel tam se skupinou komunistů vedených Walterem Ulbrichtem. Zpočátku pracoval jako novinář, dokonce posílal zprávy z průběhu norimberského procesu s nacistickými prominenty.

Když začali Sověti formovat východoněmeckou tajnou službu, vyhlédli si Wolfa jako šéfa špionáže - měl jejich důvěru, vždyť už si ho vyškolili. Takových lidí měli málo. Do této funkce byl jmenován v roce 1953, když mu bylo třicet. Východoněmecká rozvědka dostala v rámci koordinace činnosti výzvědných služeb východního bloku za úkol soustředit se na západní Německo, štáb NATO a na některé africké státy.

Wolf se rozhodl, že od svých agentů nebude požadovat okamžité výsledky, nýbrž pozvolné vybudování kariéry, aby se nejprve dostali do vyšších funkcí, kde by mohli získávat kvalitní informace. Způsob nasazování těchto vyzvědačů byl jednoduchý - přecházeli jako političtí uprchlíci z východního Německa. Anebo si našel mezi bývalými nacisty, kteří se prosadili v západoněmecké administrativě a tajné službě, vhodné lidi - buď je získal díky jejich lehce levicové minulosti anebo je přitlačil ke zdi.

Patrně nejvýznačnějším agentem byl Günter Guillaume, který se stal poradcem západoněmeckého kancléře Willyho Brandta. Když západoněmecká kontrašpionáž tohoto vyzvědače objevila a zatkla, Brandt v roce 1974 odešel z politického života.

Další vysoce postavený agent Rainer Rupp alias "Topas" byl v centrále NATO odhalen až v roce 1993, po pádu komunismu.

Reklama

Markus Wolf dovedl k dokonalosti metodu získávání sekretářek na vlivných místech pomocí svých "Romeů". Mladí atraktivní muži, které vysílal do Spolkové republiky Německo, měli navázat milostný vztah s dívkami, které pracují na důležitých úřadech, případně si je i vzít. Tyto ženy potom z lásky k milenci či nakonec k manželu podávaly zajímavé informace a kopírovaly klíčové dokumenty. Někdy končily tyto vztahy, které trvaly 10-12 let, tragédií, jindy z nich vznikla šťastná manželství. Wolf tvrdí, že některým těmto párům byl na Západě i za svědka.

Západní tajné služby totiž dlouho neznaly jeho tvář. Teprve v roce 1978 ho náhodně vyfotografovali ve Švédsku a pak neznámého ztotožnili s jeho jménem.

Odhaduje se, že Wolf vyslal do zahraničí na 4000 vyzvědačů, přičemž s většinu z nich osobně instruoval. Předpokládá se, že měl neustále ve službě na 500 agentů.

Když do Kremlu nastoupil Michail Gorbačov a začal prosazovat reformy, Wolf, který měl dokonalý přehled o světě, ho podporoval. Tím se však znelíbil šéfovi NDR Erichu Honeckerovi, a proto v roce 1986 z funkce šéfa rozvědky rezignoval.

Po sjednocení Německa ho soud v Düsseldorfu poslal na šest let do vězení za vlastizradu a korupci. Avšak soud vyšší instance ho osvobodil - podle smlouvy o spojení obou částí Německa byly činy vyplývající ze služebního postavení pardonovány. Spolupráci se západními tajnými službami odmítl, ale ochotně vystupoval v médiích.

Otištěno v MFD 10.11.2006

Se svolením autora převzato z www.karelpacner.cz

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více