Main Menu
User Menu
Reklama

Improvizovaná pancéřová nákladní auta GAZ-AA a ZIS-5 (ГаЗ-AA, ЗиС-5)

Autor : 🕔14.03.2008 📕42.111
Rozpočet valka.cz 2023 : 120.000,- Kč Příjmy k 11.07.2023 : 93.998,- Kč
♡ Chci přispět

Je smutným, ale ověřeným faktem, že nejvíce ze všeho lidskou fantazii podněcuje boj, válka, dobývání. A momenty, kdy jde o bytí a nebytí, patří k těm, kdy se mozky vybičovávají do krajnosti a objevují se nápady, jaké by za běžných okolností obvykle vůbec nespatřily světlo světa. To, co by seriózní rozum zavrhl jako naprostý nesmysl, se v krizi stává nejen možným, nýbrž přímo i žádoucím a posléze často i jediným možným. K takovýmto případům patří i improvizované bojové prostředky. Ty často nahrazovaly regulérní zbraně, kterých se prostě nedostávalo, a někdy dokonce v rukou zoufalých či ideologicky zpracovaných válečníků prokázaly stejnou účinnost, jako ty nejoficiálnější nástroje války.

Za druhé světové války se k této taktice často uchylovali sovětští lidé, kteří tváří v tvář německé technické i taktické převaze předváděli skutečné hrdinství i vynalézavost. A vzhledem k tomu, že Rudá armáda byla v první fázi války beznadějně nevybavena na moderní technické vedení války, musel sovětský voják improvizovat. A protože německá taktika bleskové války stála na tankových klínech, párajících protivníkovy linie, je nasnadě, že řada improvizovaných bojových prostředků se týkala problematiky boje proti tankům.

Reklama

K nejznámějším sovětským improvizovaným pancéřovým vozům patří pancéřová nákladní auta GAZ-AA a ZIS-5 (ГаЗ-AA, ЗиС-5), která byla vyráběna Ižorským strojírenským závodem v období červenec-srpen 1941.

V Leningradě obleženém německou armádou byl využit jakýkoli prostředek, aby bylo možno město uhájit proti agresorům. Lidový výbor obrany Leningradu, vedení a stranická organizace Ižorského závodu se v zoufalém pokusu vyrovnat obrovské lidské ztráty z léta 1941 rozhodli zvýšit početní stavy jednotek domobrany o dělníky z místních továren. Leningradská domobrana se začala formovat 27.06.1941, první 3 divize se přesunuly na frontu 19. července 1941. Poté byla vytvořena 4. divize a následně čtyři divize gardové. Označení gardové dostaly, protože se skládaly z nejlepších a nejzkušenějších dělníků leningradských továren. V září byla vytvořena ještě 6. a 7. divize. Úhrnem bylo vytvořeno 10 divizí domobrany (celkem cca 160 000 osob).

Aby bylo možno jim poskytovat alespoň minimální obrněnou podporu, bylo nutné vytvořit nějaký improvizovaný prostředek, protože použít standardní pancéřové automobily BA-10 (i kdyby byly vyrobeny nad plán) za tímto účelem nebylo možné. Pravidelná armáda totiž potřebovala veškeré vyrobené stroje sama.

Proto konstrukční kancelář Ižorského závodu vyvinula - údajně během jediného dne - návrh improvizovaného pancéřového automobilu. Konstrukce těchto vozidel byla prostá - Základem byly standardní dvojosé nákladní automobily GAZ-AA nebo ZIS- 5. Vzájemně svařené rovné pancéřové pláty o tloušťce 6-10 mm chránily motor a kabinu řidiče. Chladič měl dva neregulovatelné průduchy pro vstup vzduchu, které byly chráněny pancéřovými kryty. Odklopné pláty na bocích kapoty umožňovaly i přístup k motoru. V předním štítě kabiny nahrazujícím přední sklo byl před řidičem průzor, spolujezdec měl k dispozici pěchotní kulomet, montovaný ve střílně před jeho sedadlem. Po obou stranách na obvyklých místech byly dveře pro členy posádky. Kolem celé nákladní nástavby byl vytvořen obdélník, svařený z pancéřové oceli. Pancíř její přední části byl nejvyšší, s vybráním pro instalaci hlavní výzbroje. Podél bočnic nástavby pak byly instalovány dva pancéřové pláty, směrem k zádi vozidla se snižující. Zadní část byla nejnižší pro umožnění pohybu dělostřelců, případně o ni byla zapřena na korbě instalovaná hlavní zbraň. Na korbu měla být umísťována protitanková a protiletadlová děla i kulomety, aby bylo možno tato vozidla využít jak v protitankové obraně, tak i jako podpůrné prostředky při sovětských protiútocích. Projekt byl schválený Leningradským městským výborem komunistické strany, který nařídil poskytnout Ižorskému závodu nezbytné množství nákladních aut. Ten začal na nákladní auta GAZ-AA a ZIS-5 montovat všechny dostupné druhy zbraní. Od 15. července začaly být divizím domobrany dodávány první pancéřové vozy.

Výzbroj pancéřovaných nákladních aut GAZ se skládala z kulometu DP nebo DT ráže 7,62 mm v přední straně pancéřové kabiny a velkorážných kulometů DŠK, Maxim nebo DA ráže 20 mm na improvizovaných protiletadlových lafetách, nainstalovaných na korbě nákladního automobilu. Část pancéřových automobilů měla namísto protiletadlových kulometů pěchotní Maximy. Ty byly nainstalovány v pancéřové polokopuli nad kabinou. ZIS-5 měl (kromě DT nebo DP v předním čele korby) protitankové dělo ráže 45 mm, vzor 1934 nebo 1938, které bylo pevně instalováno na plošině nákladního automobilu a mohlo střílet jen dopředu vybráním v pancéřování. Pancéřový štít děla tvořil součást pancéře korby. Několik ZISů  neslo namísto 45mm protitankové zbraně i 20mm kanony ŠVAK na improvizovaných lafetách. Je známo několik snímků z října 1941 - pancéřové nákladní auto ZIS-5 ozbrojené 20mm leteckými kanony ŠVAK, přesunující se spolu s jednotkou dělníků na frontu poblíž Leningradu.

Jako výzbroj nebyla používána jen 45mm protitanková děla, ale i lodní děla stejné ráže, sejmutá z lodí zablokovaných v přístavu a zde nevyužitá. Baltická flota rudého praporu využívala svá těžká lodní děla k dálkovému ostřelování německých pozic, a ostatní zbraně dala k dispozici pro protiletadlovou obranu města a další účely.


45mm námořní protiletadlové dělo 21-K umístěné na podvozku pancéřovaného ZIS-5, míjející domobrance. Leningradský front, říjen-listopad, 1941.

První ze zhruba 100 celkem postavených kusů je dodán ještě v červenci 1941 a předán obrněné brigádě domobrany, v té době již bojující s německými a finskými jednotkami, které hrozily obklíčit Leninovo město ze všech stran.

Reklama


45mm protitankový kanon, umístěný na podvozku pancéřovaného ZIS-5. Leningradský front, listopad 1941

Označování vozidel bylo značně nejednotné, v oficiálních materiálech lze najít označení jako: „pancéřový automobil GAZ“ nebo „ZIS“, „polopancéřovaný automobil IŽ“ nebo „střední pancéřový vůz IŽ“.

Dnes je také obtížné zjistit přesné množství vyrobených kusů, ale vezmeme-li v úvahu, že každá divize domobrany měla obsahovat i pancéřové družstvo tvořené 24 těmito vozidly (12 GAZ a 12 ZIS), je možné předpokládat, že Ižorský závod vyrobil nejméně 100 těchto pancéřových vozidel.

Podle dochovaných válečných písemností je oficiálně potvrzena přítomnost pancéřových vozidel jen ve dvou divizích - 2. a 4., ale je možné předpokládat, že 6. a 7. divize domobrany, zformované v září, tyto improvizované prostředky obdržely také. Snímky pancéřového vozu z odpovídajícího období jsou známé.

Tyto pancéřové automobily jsou zmíněné v dokumentech z období konec července - začátek srpna 1941. Například zpráva z 26. července 1941 uvádí: „14. dělostřelecká brigáda: 40. samostatný tankový prapor - 2 T-26, 2 pancéřové automobily; 44. samostatný tankový prapor - 12 45mm děl, 12 protiletadlových kulometů na pancéřovaných automobilech“. Podle dokumentů z 27. července, 1941 - 2. a 4. divize domobrany a 191. pěší divize měla 79 pancéřovaných automobilů, větší část z nichž byla polopancéřovaná nákladní auta. 1. srpna 1941 - 4. divize měla pancéřové družstvo s 24 pancéřovými vozy, 25 protiletadlovými kulomety, 142 mužů. Velitel 4. divize hlásil 7. srpna - „Skupina pancéřových vozů - (10 protiletadlových kulometů) - v prvním pěším pluku, pancéřovaná eskadra (13 vozidel) přemístěna ke krytí velitelství divize“.

Velké množství těchto vozidel bylo ztraceno v průběhu bojů na přístupech k Leningradu v období červenec až září 1941 (jsou známy fotografie poškozených a opuštěných pancéřovaných nákladních aut ZIS-5 na přístupech k Leningradu z podzimu 1941). Několik vozů bylo také ukořistěno Finy a byly u nich využívány až do jara 1942 - i toto je doloženo fotografiemi ukořistěného pancéřovaného nákladního auta GAZ-AA, využívaného finskou armádou (datováno 12. října 1941, oblast Petrozavodska), Ze stejné oblasti a doby je také fotografie Rudou armádou opuštěného pancéřovaného nákladního auta ZIS-5 ve směru na západ od Petrozavodska, na níž se finské tanky přesunují podél cesty, kde tento opuštěný ZIS-5 stojí.


ZIS s demontovanou výzbrojí

Ale, navzdory ztrátám, leningradská fronta měla k 10. květnu 1942 ve stavu stále ještě celkem 46 těchto pancéřovaných nákladních aut -14 ZISů a 32 GAZů. Z toho je doloženo, že 55. armáda měla 10 GAZů (1 u 72. pěšího pluku, 1 vozem disponovala jednotka strážící velitelství a 8 u 267. samostatného dělostřeleckého praporu) a 6 ZISů (3 u 125. pěší divize, 2 u 2. samostatného průzkumného praporu a 1 u 267. samostatného dělostřeleckého praporu), 8. armáda měla 22 vozů GAZ (1 u 10. pěší divize, 6 v prvním samostatném průzkumném praporu a 15 u samostatného obrněného minometného družstva) a 8 ZISů (1 v 10. pěší divizi a 7 u samostatné pancéřové eskadry). Prokazatelně se nejméně jeden pancéřovaný ZIS-5 účastnil bojů během prolomení blokády Leningradu v lednu 1943.

Reklama

Ižorský závod postavil několik dalších pancéřovaných automobilů různých konstrukcí. Například jedna německá jednotka umístěná blízko Leningradu používala během zimy 1941/42 kořistní pancéřový vůz (podvozek z GAZ-AA, s upravenou přední stranou trupu BA-10 přivařenou k pancéřové krabicové nástavbě s postranními otvory a pozorovací věžičkou nahoře) - jsou známé dva snímky toho kořistního vozu. Také jsou známy fotografie podobného vozidla, ale s přední stranou z pancéřovaného nákladního auta GAZ a panoramatickými průzory na vrcholu. Existuje fotografie, ukazující pancéřovaný automobil na podvozku ZIS-6, s trupem podobajícím se polopancéřovému ZIS-5 a střeleckou věží z BA-6. Takovýchto vozidel bylo zřejmě v polních podmínkách vyprodukováno pouze několik, ale přesné množství je nezjistitelné.


Pancéřovaný ZIS-5 s protitankovým dělem - boční pohled


Pancéřovaný ZIS-5 s protitankovým dělem - zadní pohled - přední pohled


Pancéřovaný ZIS-5 s protitankovým dělem- boční pohled v zimní kamufláži

Na závěr pro lepší představu několik obrázků modelu české firmy TP models z dílny německého modeláře, snímky postaveného modelu ZiS-5 s PT kanonem:

Prameny:
https://rkkaww2.armchairgeneral.com/galleries/trucks/mount_trucks.htm
https://www.o5m6.de/zis_5_armoured.html
https://home.hccnet.nl/henkofholland/zisomania/11.htm
https://forum.axishistory.com/viewtopic.php?t=126052
Reklama

Podobné články

Další články autora

Autor : 🕔14.03.2008 📕42.111