Main Menu
User Menu
Reklama

Americký stíhač tankov M10 a jeho verzie II.

Autor : 🕔01.03.2008 📕20.329
Rozpočet valka.cz 2023 : 120.000,- Kč Příjmy k 11.07.2023 : 93.998,- Kč
♡ Chci přispět

Bezprostredne po tom, ako sa M10 3-inch GMC stal víťazom "tendra" na nový americký stíhač tankov, začalo sa s prípravou sériovej výroby. Tlaky na zavedenie M10 3-inch GMC do výzbroje US Army v čo najkratšom čase boli priamo úmerné úspechom nemeckých tankových jednotiek na frontoch Druhej svetovej vojny. Vidina blížiaceho sa stretu s obávanýmí Panzertruppen sa odrazila na udelení výrobnej priority AA1 pre M10 3-inch GMC, ktorá bola vyššia ako výrobná priorita stredných tankov M4, produkovaných súbežne.


M10 3-inch GMC prvej série s pentagonálnou vežou bez protizávažia.
Na zábere sú zreteľne viditeľné úchyty prídavného pancierovania a pojazdové ústrojenstvo.

Reklama

Nedostatok dieselových podvozkových skupín M4A2 pre M10 bol vyriešený použitím podvozkov M4A3. Táto verzia s benzínovou podvozkovou skupinou M4A3 dostala označenie M10A1. Pôvodná hexagonálna zváraná veža bola kvôli zjednodušeniu výrobného procesu zmenená na pentagonálnu. Predná strana veže zostala rovná, čo sa neskôr ukázalo ako riešenie veľmi prezieravé a vhodné pre ďalšie zbraňové konverzie.

Sériová výroba započala v septembri roku 1942 v Fisher Tank Arsenal v Grand Blanc, Michigan. Do konca mesiaca bolo vyrobených 105 strojov. Cena sériovo vyrábaného M10 3-inch GMC bola vykalkulovaná na $47.900, čo bola v porovnaní s $60.200 cenou tanku M4A2 úspora 25%.

Vyrobené stroje okamžite putovali do tréningových stredísk Tank Destroyers Battalions po celých USA. Ako prvé boli novými strojmi M10 vyzbrojené 636th TD Battalion v Camp Edwards a 703rd TD Battalion v Camp Pickett. Prvé benzínové M10A1 uzreli svetlo sveta o mesiac neskôr v októbri roku 1942. Novovytvorené TD Battalions boli z logistických dôvodov vyzbrojované buď jedným, alebo druhým typom. V decembri roku 1942 bolo vytvorených ďalších šesť TD Battalions. 704th, 705th a 706th TD Battalion boli vyzbrojené M10A1 a 629th, 809th a 893rd boli vyzbrojené M10.

Ako každému novému projektu ani tomuto sa nevyhli "detské choroby". Jedna z nich bola obzvlášť závažná a znemožňovala plnohodnotné bojové využitie stroja. V priebehu vývoja sa totiž nevenovala dostatočná pozornosť vyváženiu veže. Konštruktéri síce varovali pred absenciou protizávažia na zadnej strane veže, ale šarže o tom nechceli ani počuť. Stroj bol už vtedy tri tony nad povolenou špecifikačnou hmotnosťou, čo sa už samo o sebe ťažko tolerovalo. Pridanie ďalšej hmotnosti neprichádzalo vtedy absolútne do úvahy. Problém malo vyriešiť upevnenie náhradných článkov pásov na zadné steny veže a presunutie .50 cal ťažkého guľometu do zadnej polosféry. Toto riešenie bolo nedostatočné a znamenalo, že ak sa stroj dostal na svah o sklone väčšom ako 4°, nedalo sa vežou otáčať! Zverná sila, pôsobiaca na uloženie veže, bola jednoducho taká veľká, že nebolo v ľudských silách otočiť vežu pomocou ovládacieho kolesa vo vnútri veže.

Ordnance požadovalo riešenie, umožnujúce bezproblémové otáčanie vežou na svahu o sklone 15°. Problém bol tu a bolo treba ho riešiť. Ale riešiť ho bolo treba za pochodu, to znamená, že výroba pokračovala a súbežne sa hľadalo riešenie. Takýto postup je "nočnou morou" celého výrobného procesu, od vývoja a projekcie až po výrobu. Po tom, ako boli zamietnuté návrhy na použitie odľahčeného kanónu ( medzičasom vývíjaného pre M18 Hellcat ) alebo zasunutie jestvujúceho kanónu hlbšie do veže ( posunutie uzáveru kanónu bližšie k osi veže by znamenalo významné vyrovnanie vyváženia, zároveň by však znamenalo totálne rozbitie vnútorného usporiadania veže ) ,muselo sa chtiac nechtiac pristúpiť k umiestneniu protizávaží na zadné steny veže.

Pre jednotky, ktoré už boli medzičasom vyzbrojené M10(M10A1) 3-inch GMC, bolo potrebné nájsť rýchle a jednoduché riešenie, preveditelné podľa potreby aj v poľných montážnych dielňach. Najjednoduchším riešením sa ukázala montáž dvoch symetrických oceľových platní o celkovej hmotnosti 2400 pounds (1089 kg) na zadnú stranu veže. Toto prvotné riešenie dostalo názov "quick-fix" a podklady boli k dispozícii 21.decembra roku 1942. Celkovo bolo vypracované pre tri varianty materiálu, pre oceľ, liatinu a olovo. Prvé sériovo vyrábané quick- fix protizávažia opustili Fisher Tank Arsenal 7.januára roku 1943 a v priebehu mesiaca ich bolo vyprodukovaných 284 sád výrobného označenia E7790 pre pravú a E7791 pre ľavú platňu.


M10 3-inch GMC „Alsace“ 4e Escadron 11e Regiment de Chasseurs d´Afrique protizávažím typu „quick-fix“. Stroj bol zničený počas bojov v alsaskom meste Jebsheim (Haut-Rhin) 29.januára roku 1945o 6.30 po zásahu delostreleckým granátom. Štyria z piatich členov posádky zahynuli ( le chef de char maréchal des logis Georges Hitter, le brigadier Bourou, le chasseur Saint-Marc, le chasseur Ali-ben-Abderahmane ).

Quick-fix variant problematiku dočasne vyriešil, bol však učinný len do sklonu stúpania 12°. V januári roku 1943 bol preto v materskom závode vyvinutý Fisher Tank Arsenal, nový klinový tvar protizávažia nazvaný "wedge-shaped". Jednalo sa o dve symetrické klinové protizávažia o celkovej hmotnosti 3700 pounds (1678 kg) výrobného označenia E7992 a E7993. Všetky stroje, vyrobené po 5.januári roku 1943, boli vybavené otvormi na upevnenie wedge-shaped protizávažia. Celkovo 650 kusov M10 a M10A1 bolo vyrobených bez protizávažia a vybavených quick-fix verziou a 2850 wedge-shaped verziou.

Reklama


Tento M10A1 3-inch GMC, pomenovaný „Pistol Packin´Mama“, slúžil v Tank Destroyer School v Camp Hood, Texas. Fotografia je z októbra roku 1943. Stroj je vybavený protizávažím typu „wedge-shaped“, na ktorých je namaľovaný emblém jednotky, čierny panter.

Ani toto však nebolo konečné riešenie. Pointa riešenia problému nebola v hmotnosti protizávažia, ale v tom, ako ďaleko bolo od osi veže. Ťažké wedge-shaped protizávažie síce zlepšilo otáčanie vežou, ale zároveň zvýšilo celkovú hmotnosť stroja a čo viac, neúmerne zaťažovalo uloženie veže. Bolo preto rozhodnuté definitívne tento problém zmiesť zo stola a vyvinúť konečne optimálne protizávažie.

Nové protizávažie bolo dizajnovo prepracované a odľahčené. Predĺženie protizávažia posunulo jeho ťažisko ďalej od stredu veže a nemuselo byť preto také ťažké. Novovytvorená ložná plocha bola tiež vítaným vylepšením stiesnených pomerov posádky. Súčasťou riešenia bolo aj mierne predĺženie veže. Odlievané protizávažia o celkovej hmotnosti 2500 pounds (1134 kg) niesli výrobné označenie E8010 a E8011 a kvôli svojmu špecifickému tvaru dostalo prezývku "duck-bill". Táto varianta sa dostala do výroby v júni roku 1943 a celkovo bolo vyrobených cca 3200 kusov M10 a M10A1, vybavených duck-bill verziou protizávažia.

Neskôr sa ešte alternovalo s použitím zariadenia Oilgear, teda rovnakého zariadenia, ktoré bolo použité na otáčanie veže stredného tanku M4. Pre zariadenie, ktoré bolo natoľko silné, že bez problémov otáčalo ťažkou vežou tanku Sherman, nebol problém otáčať vežou M10 na akomkoľvek sklone aj bez protizávažia! Jeden prototyp bol úspešne vyskúšaný v septembri roku 1943. To sa však už sériová výroba chýlila ku koncu a preto nedošlo k jeho realizácii.


Veža M10 3-inch GMC zo záverečnej výrobnej série s protizávažím "duck-bill". Vo vnútri veže vidieť sklopené sedadlo strelca, pohotovostnú sadu munície, panoramatické mieridlá pre nepriamu paľbu a zakrytovaný uzáver 3-inch kanónu M7. Na zadnej strane veže je umiestnený Cal .50 guľomet HB M2. Trojica uzáverov vstupných otvorov motorových kvapalín je jediným vonkajším rozpoznávacím znamením medzi verziami M10 a M10A1.

Okrem hlavných výrobných zmien, súvisiacich s vyvážením veže, bolo prevedených niekoľko menších zmien aj v iných oblastiach. Ovládacie koleso otáčania veže bolo posunuté do výhodnejšej polohy a bol pridaný ďalší zámok na poistenie veže proti pootočeniu počas prepravy. Takisto bol pridaný aj pojazdový zámok hlavne, umiestnený na zadnej hrane nadstavby. Rezervné články pásov boli presunuté zo zadnej časti veže na boky nadstavby, kde slúžili ako prídavné pancierovanie. Napriek tomu, že aj veža aj boky nadstavby boli vybavené úchytmi, originálne sady prídavného pancierovania nikdy vyrobené neboli.

Od septembra 1942 do januára 1944 bolo vyprodukovaných 4993 kusov verzie M10 a 1713 kusov verzie M10A1. ( Posledných 300 kuso M10A1 bolo dodaných bez veží ).

Zdroje :
http://ipmslondon.tripod.com/armourreviews/id28.html
http://gva.freeweb.hu/weapons/usa_guns7.html
http://gva.freeweb.hu/references/glossary_a.html#AP
http://en.wikipedia.org/wiki/M3_90_mm_gun
http://wwiivehicles.com/usa/tank_destroyers/m36_tankdestroyer.html
http://wwiivehicles.com/usa/guns.html#90mmM3
http://www.rozhlas.cz/wwii/technika_usa/_zprava/108980
http://en.wikipedia.org/wiki/M36_Jackson
http://afvdb.50megs.com/usa/90mmgmcm36.html
http://www.kmk-scaleworld.be/WalkAround/M36/
http://www.hartziel.de/index.htm?/_typen/m36.htm
http://www.geocities.com/Area51/Comet/6498/t2000ww2americanarmor.html
http://www.explore-weapons.com/weapons/M/M36_Jackson.html
http://www.onwar.com/tanks/usa/fm36.htm
http://www.tankdestroyersociety.com/tanks.htm
http://www.100thww2.org/support/776combat.html
http://www.chars-francais.net/listing_m10.htm
US Tank and Tank Destroyer Battalions in the ETO 1944–45 (Battle Orders 10)
Steven J. Zaloga
Osprey Publishing Ltd.
ISBN: 9781841767987

M10 and M36 Tank Destroyers 1942–53 (New Vanguard 57)
Steven J. Zaloga, Peter Sarson
Osprey Publishing Ltd.
ISBN: 9781841764696

US Tank Destroyers - Armor Walk Around No. 3
Jim Mesko
Squadron/Signal Publications
ISBN: 0897474562

The M10A1 Tank Destroyer
US War Department
US War Department
ISBN: 1904951996
Reklama

Seriál

Podobné články

Další články autora

Autor : 🕔01.03.2008 📕20.329