FM František Leopold gróf Nádasdy de Fogáras

Autor : 🕔12.06.2007 📕20.471

Nositeľ veľkokríža Rádu Márie Terézie

František Nádasdy pochádzal zo starej zadunajskej šľachtickej rodiny (pôvodom z Chorvátska, vlastnícke práva na obec Nádasd získali už v 13. storočí), ktorá patrila medzi popredné uhorské magnátske rody. Donáciu na panstvo Fogáras získali od cisára Ferdinanda I. v roku 1530, grófsky titul získali roku 1625 a rakúsky grófsky titul v roku 1828. Jeho otec František (IV.) aj prastarý otec Pavol boli generálmi rakúskej armády, starý otec František (III.) bol významným krajinským hodnostárom (podľa listiny z roku 1647 bol dedičným županom, cisárskym radcom a komorníkom Železnej stolice, v roku 1664 sa stal krajinským sudcom), za účasť na Wesselényho sprisahaní ho zatkli a 30. apríla 1671 verejne sťali vo Viedni.

Narodil sa 30. septembra 1708 v Radkersburgu (Rakúsko) v rodine grófa Františka IV. Nádasdyho a jeho manželky Rosy, rodenej grófky Schrattenbachovej. František Leopold bol ženatý dvakrát. 3.2.17425 si zobral za manželku Máriu Maximilianu grófku Rottalovú (narodená 1721, zomrela v roku 1756), druhý krát sa oženil 15.2.1759 s Máriou Zuzanou barónkou von Rabatinsky (ovdovelá grófka Draskowichová), pričom druhé manželstvo ostalo bezdetné.

Ako to bolo v tých časoch v šľachtických rodinách zvyčajné, aj 19 ročný František Leopold sa rozhodol pre vojenskú dráhu. Tú začal v roku 1727 v husárskom pluku Csáky ( neskorší 9. husársky pluk), s ktorým sa zúčastnil ako mladý dôstojník ťaženia na Korzike (1731-1732), v ďalších dvoch rokoch sa vyznamenal v bojoch v Taliansku a taktiež na Rýne. V roku 1734 sa v hodnosti plukovníka stáva veliteľom husárskeho pluku Czungenberg (8. husársky pluk), s ktorým bojoval v rokoch 1737 – 1738 na Balkáne proti Osmanskej ríši. Nasledujúci rok sa v rovnakej hodnosti stáva veliteľom svojho starého pluku (9. husársky pluk) a v roku 1741 jeho majiteľom, ktorým ostal až do svojej smrti v roku 1783. Od roku 1888 niesol plukna večné časy“ meno grófa Nádasdyho.

Dňa 31. 8. 1741 bol František Leopold Nádasdy de Fogáras povýšený do hodnosti generálmajora (Generalfeldwachtmeister - GFWM, hodnosť na úrovni generálmajora – GM, používaná v rakúskej armáde do roku 1750), 2.1.1744 do hodnosti poľného podmaršála (FML – Feldmarschalleutnant). Do hodnosti generála jazdectva (General der Kavallerie – GdK) ho povýšila Mária Terézia dňa 25.11.1748 a stal sa taktiež vojenským veliteľom Budína (Maďarsko, dnes časť Budapešti). V roku 1756 sa stáva bánom chorvátskym a 30. apríla 1758 bol povýšený do hodnosti poľného maršála (Feldmarschall – FM). Ešte v marci toho roku (7.3.1758) počas 1. rádovej promócie Rádu Márie Terézie sa stal (ako tretí v histórii) nositeľom veľkokríža tohto rádu.

Významná vojvodcovská etapa pre Františka Nádasdyho začala v novembri 1741, keď dobyl z rúk spojených vojsk francúzskych a bavorských Neuhaus (Jindřichův Hradec). Neskôr sa presunul na západ v ústrety blížiacej sa francúzskej armáde. Obsadil Písek a Plzeň a svoj postup zakončil v oblasti dolného povodia rieky Inn. V roku 1743 operoval opäť na území Bavorska. Po víťazstve pri Sinbachu obsadili uhorskí husári Mníchov a neskôr aj Augsburg, kde zajali 1 200 mužov a medzi korisťou bolo aj 28 diel. Po bitke pri Stuttgarte sa podarilo jednotkám pod Nádasdyho velením zatlačiť francúzske vojská až k rieke Rýn. Po prechode Rýna, uskutočnenom v júli 1744, sa Nádasdymu podarilo obsadiť líniu Lauterburg – Weissenburg. V máji síce prehral bitku pri Hirschbergu, neskôr však veľmi prezieravo a úspešne kryl ústup Karla Lotrinského svojimi ľahkými jednotkami, takže „nedošlo takmer žiadnym stratám na životoch“. Počas bitky pri Soore (30.9.1745) sa Nádasdyho husárom podarilo obchvatom zmocniť pruského tábora s trénom, pričom im do rúk padla vojnová pokladnica, celá korešpondencia pruského kráľa Fridricha II., jeho dvaja tajomníci, lekár a aj služobníctvo.

V ďalšom roku vypukla vojna v Taliansku a aj tam preukázal Nádasdy svoje schopnosti. Bojoval a zvíťazil pri Guadalle, Roddofredde, Novi a Piacenze, ktorú obsadil a získal pri tom 7 000 zajatcov.

Ako chorvátsky bán sa postaral o vycvičenie a vyzbrojenie národných jednotiek, ktoré potom v roku 1757 priviedol k armáde grófa Dauna, pod velením ktorého a v čele husárov v celkovom počte 18 630 dňa 18.6.1757 zviedol osudnú bitku pri Kolíne. Ešte v tom roku vybojovali vojská pod velením grófa Nádasdyho víťazné bitky pri Landeshute a Moys (7.9.1757). 13. novembra 1757 napadol a obsadil mesto Schweidnitz, kde mu okrem zásob potravín a vojenského materiálu padla do rúk aj pokladnica s 335 000 zlatými, štyria generáli a 6 000 zajatcov.

Poslednou veľkou bojovou akciou ktorej sa Nádasdy zúčastnil, bola bitka upri Leuthene (Lutynia, Poľsko) 5.12.1757, kde rakúske vojsko utrpelo ťažkú porážku. O život prišlo 6 000 mužov, 20 000 ich bolo zajatých (medzi nimi aj štyria generáli) a nepriateľ ukoristil 60 zástav a 200 diel. Hlavnú vinu na porážke mal Karol Lotrinský, ktorého taktické zámery a veliteľské schopnosti kritizoval Nádasdy už na porade pred bitkou.

Po prehratej bitke sa Nádasdy utiahol do „svojho“ banátu, kde prežil zvyšné roky svojho života. Až v roku 1778, pri hrozbe novej vojny s Pruskom si na starého generála (toho času už 70 ročného) spomenul cisár Jozef II., ktorý ho vymenoval za veliteľa expedičnej armády v Halíčsku. Ako náhle však došlo k zmieru, generál svoju funkciu zložil.

František Leopold gróf Nádasdy de Fogáras zomrel dňa 22. marca 1783 v Karlstadte (Chorvátsko, Karlovac).

Erb rodu Nádasdy tvorí modrý štít, v ktorom na vodnej hladine medzi dvoma trstinami stojí doprava obrátená kačka prirodzenej farby. Kačka zo štítu je aj v klenote. Prikrývadlá sú modro – strieborné. Heslo rodu je SI DEUS PRO NOBIS QUIS CONTRA NOS?

Použitá literatúra:
FEDERMAYER, F.: Lexikón erbov šľachty na Slovensku I., Bratislava, 2000
KOLÁČNÝ, I.: Řády a vyznamenání Habsburské monarchie, Praha, 2006
JUNG, P.: Rakousko - uherská armáda za první světové války, Brno, 2007
SEGEŠ, V.: Maršál František Nádasdy, In: Obrana, 18/12, Bratislava, 2004, str. 21-22
www.kuk-wehrmacht.de
aeiou.iicm.tugraz.at
www.oesta.gv.at
www.literature.at
susi.e-technik.uni-ulm.de
Autor : 🕔12.06.2007 📕20.471

Komentáře Disqus

Komentáře Facebook

Sociální sítě

Reklama

Poslední komentáře

 • Kohy Ano spoustu příslušníků policie jen dělalo svojí práci nehledě na ideologii ale spoustu znich bohužel viděli na ideologii i své obohacení a nezdráhali se mučit nevinné popřípadě je střílet mlátit atd . v této situaci je to těžké říct kdo a nebo...

  Bratři Mašínové - fakta · 1 week ago

 • RaS Doporučuji knihu pana Karla Pacnera Atomoví špioni. Je tam velmi podrobně a fundovaně popsáno, jak se ten který stát dobral své jaderné bomby a jak se tomu světové společenství snažilo (neúspěšně) zabránit.

  Operace Opera – předehra · 1 week ago

 • CZjak radiostanice byly však nee v takovém počtu jakým si žádalprolém byl v tom, že v roce 1941 měli pouze velitelské však od Prosince při protiofenzívě měl výhradně každý v 1942 byly již z 82% kvůli i dodávkám spojenců zjisti si informace pro příště a...

  Obranná válka SSSR??? díl 3. · 2 weeks ago

 • jikjik Pokud je mi známo, maršál G.I. Kulik byl náčelníkem správy DRRA dělostřelectva, ne tanků.

  Americké kořeny sovětského tanku T-34 · 2 weeks ago

 • volado1 Sprosti vrahovia,nic ine

  Bratři Mašínové - fakta · 2 weeks ago

 • jikjik 25. ledna 1935 ... V zemi zuřil hlad organizovaný soudruhem Stalinem a jinými soudruhy. - a tím jsem skončil. Dál to nemá cenu číst. 1) Hladomor byl v roce 1933. 2) Stalin se jako jeden z mála staral ten hlad zlikvidovat. 3) Většina zemřelých na...

  Výcvik sovětských letců pro 2. světovou válku · 2 weeks ago

 • jikjik Ano, autor má naprostou pravdu. Sovětská armáda převyšovala německou početně i kvalitou výzbroje. Například tank T34 byl tak dobře pancéřován, že velitel neviděl ven a ani neměl radiostanici. podobně ta skvělá letadla, která sice dosahovala...

  Obranná válka SSSR??? díl 3. · 3 weeks ago

 • R Dobrý den, nevím zda to již někomu dnes pomůže, ale připojím svůj názor. Igor byl veselý a hodný kluk. Osudnou se mu stala láska k jeho psímu kamarádovi, který byl vystrašený pod buňkou a Igor se pro něj vracel z již nastartovaného OT-64. Provádět...

  Úmrtia vojakov OS SR v zahraničných operáciách · 1 month ago

 • seky Článek ucházející, ale je tu jeden obrovský, vemi podstatný nesmysl. Motor V2 rozhodně nevychází z Liberty ani omylem. Nemá ani podobnou koncepci a ani podobný design dílů. Jsou to dva naprosto odlišné motory v každém směru. Ve zkratce:...

  Americké kořeny sovětského tanku T-34 · 1 month ago

 • Patrik Novák Velice poučné čtení. Děkuji

  Českoslovenští letci v polské kampani 1939  · 1 month ago