Polní maršál Friedrich Georg Heinrich hrabě Wied-Runkel

Autor : 🕔17.04.2007 📕11.138
Rozpočet tohoto webu pro rok 2017 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 55.755,- Kč
♡ Chci přispět

Friedrich Georg Heinrich von Wied-Runkel se narodil 19. října 1712 Karlu hraběti Wied-Runkelovi. Jako mladík vstoupil do služeb císařské armády. Během války o španělské dědictví bojoval pod princem Evženem Savojským na Rýnu. Během těchto bojů vynikal ve vedení malých střetů s nepřítelem. Války s Turky 1736-1739 se zúčastnil již jako štábní důstojník.

V prosinci 1740 odstartoval pruský vpád do Slezska první válku slezskou, což byl počátek válek o dědictví rakouské. Těch se zúčastnil i hrabě Wied. V hodnosti plukovníka (Oberst) pěšího pluku prožil obléhání Prahy, během kterého byl raněn. U Střegomi se potom vyznamenal takovým způsobem, že byl v hlášení jmenován mezi hrdiny dne. Po bitvě u Čáslavi mu byl svěřen úkol doručit pruskému králi Friedrichovi II. mírové návrhy. V roce 1745 byl povýšen na generálmajora (Generalmajor). V následujícím roce si vedl velmi odvážně při obraně antverpské citadely proti francouzskému útoku. V roce 1757 byl díky předvedeným výkonům povýšen do hodnosti polního podmaršála (Feldmarschall-Lieutenant).

To už ale zuřila sedmiletá válka a i té se samozřejmě Wied-Runkel zúčastnil. V bitvě u Kolína, jež skončila vítěztsvím rakouských vojsk pod vedením polního maršála Dauna, velel Wied záložním jednotkám. Když zjistil, že nepřítel se pokouší o obchvat zprava, uzavřel křídla a pod nepřátelskou dělostřeleckou palbou zformoval své prapory. Odrazil tři útoky nepřítele a poté, co zajal velitele pruského pluku, provedl protiútok. Během něj vyhnal nepřítele z lesa a vesnice Křečhoř, přičemž se mu navíc podařilo ukořistit jedno dělo. Za svůj výkon byl odměněn malým křížem Vojenského řádu Marie Terezie, jenž obdržel již při prvním udílení, tj. 7. března 1758.

7. září 1757 došlo k navazující bitvě. Hlavní pruské síly se nacházely na levém břehu Lužické Nisy u vrchu Landeskrone jihozápadně od Zhořelce. Sbor pod velením generála Winterfeldta se nacházel na levém břehu u Moys (dnes součást Zhořelce). Právě s Winterfeldtem svedl rakouský generál Nádasdy vítěznou bitvu a Wied byl u toho. Záložní sbor pod jeho velením dostal za úkol postoupit levým křídlem směrem k výšinám a lesu naproti Hirschbergu. Celé dělostřelectvo, kryto jen zhruba stovkou jezdců, již zahájilo přesun a blížilo se k cílovému postavení, zatímco zbytek vojsk ještě ani nezačal s postupem. V tom Wied, který se v tom místě náhodou projížděl, zpozoroval, že přes most u Hirschbergu pochoduje nepřátelská formace o síle zhruba 12 tisíc mužů, jež se chystá obsadit ty samé výšiny jako rakouské dělostřelectvo. Vzhledem k chatrné ochraně děl a značné vzdálenosti zbytku vojska se zdálo, že osud artilerie je zpečetěn. Samotní dělostřelci, kteří rovněž zpozorovali blížící se nepřátelské síly, to viděli úplně stejně a započali s ústupem. Generál Wied je zastavil, obrátil zpátky, poručil jim rozestavit se do postavení a nakázal odkolesnit děla. V té době se nacházel nepřátelský první sled přibližně tři sta kroků od postavení dělostřelců a ti ho přivítali salvou ze svých děl. Zmíněná stovka jezdců určená k doprovodu dostalo rozkaz přesunout se do blízkého lesa a odtud vést pokud možno co nejhustší palbu ze svých zbraní, čímž měl být navozen dojem toho, že les je plný rakouských vojsk. Výsledkem byla panika a chaos v řadách pruské kolony. Bohužel nablízku nebyly žádné posily, které by využily dezintegrace Prusů a tak nebylo možné provést útok s cílem pruskou jednotku dorazit. Místo toho se Prusové spasili ústupem na vzdálenější vyvýšeniny. Generál Wied byl za tento statečný a důmyslný kousek odměněn jmenováním do hodnosti polního zbrojmistra (Feldzeugmeister). Generál Winterfeldt měl méně štěstí. Z bitvy si odnesl taková zranění, že druhý den na jejich následky zemřel.

Sedmiletá válka ale zdaleka neskončila a Wied se i nadále účastnil jejích bojů. Vyznamenal se během bitvy u Vratislavi (22. listopadu 1757), když se statečně bránil během úporného pruského protiútoku. Během bitvy u Leuthenu (5. prosince 1957) udržel po celou noc důležitý most, nicméně na rakouské prohře to nic nezměnilo, ale Wied alespoň dokázal v obtížných podmínkách zajistit přesun svých jednotek. V zimě převzal velení Hadikova sboru, s nímž se zúčastnil bitvy u Torgavy (3. listopadu 1760). Rakouské vojsko sice prohrálo, ale pro Wieda byl útěchou velký kříž Vojenského řádu Marie Terezie, který mu byl propůjčen 22. prosince 1761 za zásluhy z boje.

Po hubertsburském míru se usadil v Čechách, kde zastával funkci velícího generála (Kommandierender General). Mezi lety 1765 a 1778 velel pražské posádce. V letech 1771-1772 se podílel na opatřeních proti morové epidemii, jež po několika neúrodných letech Čechy zasáhla. V roce 1778 ho císařovna povýšila na polního maršála (Feldmarschall) a svěřila mu velení v Lombardii. Jenže po krátkém čase, 16. února 1779, hrabě Wied-Runkel v Miláně zemřel.

Zdroje:
Constant von WURZBACH: Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich, 55. Theil, Druck und Verlag der k. k. Hof- und Staatsdruckerei, Wien, 1887
Jiří BÍLEK, Ladislav ČEPIČKA, Karel STRAKA: Od knížecí družiny k posádkovému městu. Praha vojenská od nejstarších dob po současnost, AVIS, 2006
www.austro-hungarian-army.co.uk
Autor : 🕔17.04.2007 📕11.138

Komentáře Disqus

Komentáře Facebook

Sociální sítě

Poslední komentáře

 • Tomáš Koty Kotačka Jenže pak to dopadá tak, že lidi řvou jak byla F-15 skvělý letadlo... a už se nikdo nezmiňuje, že prakticky žádný z těch sestřelů nebyl jen za účasti F-15tek - a že vlastně šlo o kooperaci několika různých strojů.

  F-15A Baz versus MiG-25 - Past jako z učebnice · 1 week ago

 • Radek Novák Pěkně popsáno,akorát mi tam chybí ta bitva v Itálii :-) Docela pozdní koment,ale nikdo to tu ještě nepochválil :D

  Vojenská organizace Slovanů v časně slovanském období · 1 week ago

 • 3,14ranha Budiž, slovo svobodné jsem měl napsat s uvozovkami... přesto to jsou volby a o překvapení(z pohledu globálních elit) není nouze (Brexit, D. Trump , polská vláda... ), nic podobného tady za bolševika nebylo ani náhodou ! A když už to umírnění...

  Bratři Mašínové - fakta · 1 week ago

 • Miloš Fabián Článek je dobrý, ale chtělo by to si jej po sobě přečíst a zapracovat na elementární gramatice. Takhle je ostuda publikovat jej na tomhle portálu.

  Regia Aeronautica v severní Africe · 1 week ago

 • Radek Novák Tak to máte velmi naivní představu o světě :-) Volby svobodné nejsou,jsou zmanipulované a nahrávají velkým stranám,už jen systémem.NATO po nás nechce žádnou gentlemanskou pomoc,manipuluje s myšlením lidí skrz média a vojákům nabízí různé mise...

  Bratři Mašínové - fakta · 1 week ago

 • Wally Dobrý den,

  Mě by zajímalo kde a jak se mužů přihlásit do kurzu?

  Předem děkuji.

  el_capitan@centrum.cz

  Nudíte se? Jeďte na výcvik SOG Defence!  · 1 week ago

 • ABC Pravda. Jenže i kdyby Německo nezaútočilo na Polsko a byl pořád mír, tak by si nás stejně ponechali jako Protetorát a situace z doby březen až srpen 1939 by trvala ještě hodně let a bez války by Mnichov nebyl oduznán. V tom případě by přežití...

  Benešova Sofiina volba · 1 week ago

 • Letusak Na druhou stranu se ani nevedelo, ze Hitler chysta nacistickou svetovladu, vyhlazovaci tabory a vystehovani/vyhlazeni nenemecke populace Evropy. Takhle s odstupem vice jak sedmdesati let s tim vsim, co vime, se to samozrejme posuzuje mnohem snaze.

  Benešova Sofiina volba · 2 weeks ago

 • ABC Kdyby Nacisté vyhráli, mohli by si s českým národem dělat, co by chtěli, klidně čtvrtinu povraždit, čtvrtinu poněmčit a zbytek odvézt do Ruska na otrockou práci. A Čecha by už víc nebylo v české zemi! Beneš několikrát hazardoval s osudem...

  Benešova Sofiina volba · 2 weeks ago

 • neznasam_klamstvo Pri streľbe v kasárňach zahynula len jedna žena. Druhá žena a dve deti boli len ľahko zranené, boli ošetrené spolu s preživšími vojakmi na ošetrovni v kasárňach a pokračovali v ceste do nemecka! Preživších vojakov odviezli partizáni a neskôr...

  Bratři Mašínové - fakta · 2 weeks ago