„Malá vojna“ a účasť slovenského letectva v nej 3. časť

Autor: Michal Šipeky / Miso 🕔︎︎ 👁︎ 33.263

Na tento istý čas bol naplánovaný aj veľký maďarský nálet na letisko Spišská Nová Ves. Útok bol stanovený na časové rozpätie 17:00 – 17:30. Toto bolo veľmi dôležité. Velenie maďarského letectva sa rozhodlo využiť toho, že medzi Slovenskom a Maďarskom nebol oficiálne vyhlásený vojnový stav. V čase medzi 17:00 a 17:30 totiž prelietal ponad východné Slovensko maďarský dopravný Junkers Ju-52 civilnej spoločnosti Malért na linke Budapešť – Varšava. Na presnejšiu navigáciu sa využíval signál goniometra8 z leteckej poveternostnej stanice č. 17 v Spišskej Novej Vsi. Predpokladalo sa, že po útoku bude goniostanica zničená, preto sa plánoval tak, aby civilný Ju-52 preletel skôr.

Podľa predbežných plánov velenia maďarského letectva sa plánovala veľkolepá akcia, ktorej sa malo zúčastniť až 45 bombardovacích lietadiel
Ju-86K-2 piatich bombardovacích letiek (2/3. Buzogány9, 2/5. Halál9, 3/3. Sárga vihar9, 3/4. Sárkány9, 3/5. Hüvelyk Matyi9) v dvoch útočných vlnách. Plány sa však viac krát menili.

Reklama

Útoku sa s konečnou platnosťou mali zúčastniť štyri kompletné letky Ju-86K-2: 2/3. Buzogány, 2/5. Halál, 3/4. Sárkány, 3/5. Hüvelyk Matyi. Stíhaciu ochranu mali zabezpečiť tri letky Fiatov CR-32: 1/1. Ijász, 1/2. Ludas Matyi10 a 1/3. Puma10, teda celkovo 27 lietadiel. Celá akcia však bola sprevádzaná mnohými chybami, zmätkami ako aj technickými problémami. Na poslednú chvíľu sa menil čas začiatku celej akcie, o čom neboli vyrozumené posádky všetkých bombardérov. V dôsledku toho členovia pozemného technického personálu nestihli pripraviť všetky lietadlá včas. Stroje mali komunikačné problémy, v niekoľkých prípadoch zlyhala technika. Chýb sa dopustili aj velitelia formácií bombardérov. Posádky dvoch strojov sa počas letu v mrakoch dopustili navigačnej chyby a jedna11 z nich dokonca bombardovala okolie Rožňavy v domnienke, že je to Spišská Nová Ves. Bombardovanie našťastie nebolo presné a nespôsobilo vážnejšie škody. Posádka druhého stroja svoj omyl včas zistila a vrátila sa. Ani plný počet pôvodne zamýšľaných stíhacích lietadiel sa náletu nezúčastnil. Letka 1/1. Ijász namiesto sprevádzania bombardérov napadla už spomínanú skupinu slovenských lietadiel v okolí Sobraniec. Letka 1/3. pod vedením neskôr úspešného főhadnagy (nadporučík) Aladára Heppesa12 do bojov taktiež nezasiahla. Skoro ráno sa presunula celá letka na záložné letisko Čop. Letisková plocha však bola v takom zlom stave, že všetkých deväť lietadiel do nej zapadlo a ďalších bojov sa nezúčastnilo.

Konečný výsledok bol ten, že na Spišskú Novú Ves zaútočilo desať (podľa niektorých zdrojov iba osem13, deväť14, ale aj dvanásť15) z 18 bombardovacích lietadiel prvej útočnej vlny, ktoré mali vzlietnuť. Skupina doletela nad Spišskú Novú Ves z juhovýchodu o 16:45. Z výšky 600-1000 m (podľa rôznych zdrojov) bombardovali letisko a široké okolie približne 900 kusmi bômb (cca dve tretiny z nich boli zápalné) kalibru 10 – 50 kg. Celková zhodená tonáž bola 7,2 t. Bombardovaním boli zasiahnuté objekty tehelne, kasárenského dvora, skladu dreva, časť hangára a plocha letiska. Nálet usmrtil 12 ľudí a 17 zranil. Z leteckej techniky boli poškodené dve B-534, jeden Š-328, tri Aero Ap-32 a jedna Avia B-71. Množstvo bômb ktoré dopadlo na letisko nevybuchlo, lebo bomby sa zaborili do rozmoknutej pôdy. Slovenské letectvo malo šťastie v nešťastí, lebo keby sa nálet podaril tak, ako bol naplánovaný, mohla byť zničená viac ako polovica bojových lietadiel letectva, ktoré sa v tom čase nachádzali na letisku v Spišskej Novej Vsi. Tak isto aj mesto ako také malo veľké šťastie. V čase náletu sa totiž v meste nachádzal 126. delostrelecký pluk, ktorého automobilom doplňovali palivo. Automobilová kolóna sa údajne tiahla celým mestom14.

Protilietadlová obrana (PLO) nebola počas náletu vôbec použitá. Ľahká PLO (8 ľahkých guľometov a 12 kanónov Oerlikon kalibru 20 mm) bola nevhodne rozmiestnená a navyše jej chýbala obsluha. Pomerne dobre rozmiestnená ťažká PLO (12 kanónov Škoda vz. 22 kalibru 83,5 mm po obvode letiska) bola toho času bez munície. Munícia bola vo vojenskom sklade v Nemšovej a disponovala ňou nemecká branná moc. Hlásna služba PLO v tom čase pre nedostatok personálu a techniky neexistovala.

Náletu sa intenzívne venovala maďarská propaganda, ktorá hlásila zničenie až 17 lietadiel. Maďarské velenie však nálet rozhodne nehodnotilo ako úspešný. Dôkazom toho je aj to, že veliteľ jednej z letiek bombardérov a celej akcie zároveň, alezredes (podplukovník) Elemér Kovács, bol odvolaný zo svojej funkcie a bol vyšetrovaný vojenskou justíciou. Vyšetrovaniu a relatívne miernym trestom (napr. domáce väzenie) sa nevyhli ani niektorí piloti a navigátori.

Neobjasnenou záležitosťou zostáva útok na Užhorod, ktorý bol vykonaný slovenským lietadlom. Podľa maďarských prameňov o 11:45 jeden Š-328 v hmle prenikol nad mesto a odhodil bomby s cieľom zasiahnuť most cez rieku Uh. Bomby svoj cieľ minuli. Oficiálne slovenské pramene však o tomto útoku mlčia. Jedným z dôvodov zatajovania môže byť aj to, že Užhorod sa nachádzal v cudzom štáte. Ako sa už spomínalo, nebol vyhlásený vojnový stav a tak nebolo vhodné, aby sa slovenské lietadlo nachádzalo v maďarskom vzdušnom priestore.

Bilancia slovenského letectva po druhom dni bojov (okrem náletu na letisko Spišská Nová Ves) bola opäť neveľmi príjemná:
- 7 ks B-534 zničených, 1 ks Š-328 zničený, niekoľko ďalších lietadiel poškodených
- zahynuli traja letci.

Maďarské letectvo stratilo jeden Fiat CR-32, ktorý zostrelila vlastná protilietadlová obrana.

Reklama

Relatívne vysoké straty lietadiel Avia B-534 slovenských vzdušných síl boli dôsledkom najmä ich použitia ako prostriedkov palebnej podpory. Počas tejto činnosti lietali veľmi nízko nad zemou a stávali sa ľahkým terčom pre protilietadlové guľomety aj ostatné ručné zbrane. Maďarské jednotky pozemného vojska boli chránené dostatočným množstvom ľahkých protilietadlových zbraní. Lietadlá mali plátenný poťah krídel a čiastočne aj trupu. Časté zásahy do chladiča vždy spôsobili stratu oleja, nasledovanú pomerne rýchlym prehriatím a zadretím motora. Piloti teda museli po zásahu vo vlastnom záujme rýchlo prerušiť boj a pokúsiť sa o núdzové pristátie.

Pri vzdušných súbojoch mali miernu technickú výhodu slovenskí piloti. Slovenské Avie B-534 mali približne rovnakú hmotnosť ako maďarské Fiaty CR-32, ale motor Avie mal o dosť vyšší výkon (cca 625 kW oproti 450 kW) a teda aj lietadlo s ním dosahovalo vyššej rýchlosti aj lepšej stúpavosti. Fiaty boli však obratnejšie. S toho mala vyplývať aj rozdielna taktika ich použitia v leteckom súboji. Zatiaľ čo pre maďarských pilotov bolo výhodnejšie udržiavať boj v horizontálnej rovine, pre slovenských pilotov bolo naopak vhodné preniesť boj do vertikály, kde by sa využila sila motora. Obe lietadlá boli vyzbrojené guľometmi. Fiat mal inštalované 2 ks Breda SAFAT kalibru 7,7 mm a Avia 2-4 ks16 vz. 30 kalibru 7,92 mm. Obe lietadlá mohli mať pod krídlami podvesené aj bomby o celkovej hmotnosti do 100 kg.

Na seriózne vyhodnotenie možností oboch lietadiel by sa muselo udiať viac leteckých súbojov. Typ B-534 mal relatívne vyššie straty aj pre to, lebo bol používaný intenzívnejšie ako Š-328 kvôli tomu, že bol obratnejší a rýchlejší i keď mal menšiu nosnosť výzbroje. Práve rýchlosť a obratnosť boli faktory, ktoré sa javili ako dôležité pre priamu podporu útočiacich vojsk a hĺbkové prepady pozemných cieľov, čo bolo v danom momente dôležité. Zhodou okolností sa slovenskí piloti viac krát dostali do súbojov s maďarskými stíhačkami skôr, ako stihli odhodiť náklad bômb, čo sa odrážalo na obmedzenej rýchlosti aj manévrovateľnosti. Navyše slovenským pilotom sa ani raz nepodarilo protivníkov prekvapiť.

Ďalší vývoj udalostí

Po 24. marci činnosť letectva obojstranne ustala a slovenské pozemné jednotky s neustále prichádzajúcimi posilami vytláčali nepriateľa z obsadeného územia.

25. marca ráno priletel do Spišskej Novej Vsi veliteľ letectva mjr. Ján Ambruš, aby zorganizoval odvetný nálet na Budapešť. Na nálet mala byť vyčlenená letka Š-328 a počítalo sa s nočným štartom. Zámer sa však už nepodarilo uskutočniť, lebo boje boli ukončené skôr. Ráno 26. marca bolo formálne uzavreté prímerie. V nasledujúcich dvoch dňoch ho maďarská strana ešte viac krát porušila. Front sa definitívne ustálil a boje skončili 28. marca.

Tento vojenský konflikt si vyžiadal životy 36 slovenských občanov. Po politických rokovaniach 31. marca v Budapešti Slovensko (aj na nátlak Nemecka) pristúpilo na „úpravu hraníc“ a odstúpilo Maďarsku časť územia na východnom Slovensku. Išlo o 1 697 km2 územia na ktorom žilo 69 639 obyvateľov prevážne rusínskej (37 786 obyvateľov) a slovenskej (26 981 obyvateľov) národnosti.

Z obavy pred možným opakovaním útoku bol 31. marca veliteľom perute II/3 škpt. Zmátlom vydaný rozkaz k presunu na záložné letisko Mečedelovce niekoľko kilometrov od Spišskej Novej Vsi. Počas štartu však jedno z lietadiel Š-328 narazilo do B-534 ktorá stála zapadnutá do blata na ploche letiska ešte od 24. marca. V momente tragédie na B-534 zbrojár práve vybíjal palubné zbrane. V následnom výbuchu zahynul vojak pracujúci na lietadle aj posádka Š-328. Je treba spomenúť, že k tragédii viedlo niekoľko okolností. Celý týždeň nebol vydaný rozkaz k odstráneniu zapadnutého lietadla. Piloti vzlietajúcich lietadiel neboli inštruovaní o tom, že na dráhe je nebezpečná prekážka. Letisko sa nachádzalo na nie ideálne rovnom podloží a smerom ku koncom dráhy sa mierne zvažovalo, takže z jedného konca dráhy na druhý nebolo vidieť. Posledné dve skutočnosti spôsobili to, že piloti vzlietajúcich lietadiel sa začali po spozorovaní prekážke vyhýbať neskoro a jedno z lietadiel do nej narazilo. Za túto tragédiu bol škpt. Zmátlo ako veliteľ perute odvolaný z funkcie s okamžitou platnosťou.

V tomto krátkom ale intenzívnom konflikte bolo treba brániť zvrchovanosť a územnú celistvosť Slovenska proti agresii. Letectvo v tomto prvom bojovom krste ukázalo, že je životaschopné a jeho príslušníci splnili svoju vlasteneckú úlohu. Štát ako taký preukázal vôľu, schopnosť a odvahu bojovať samostatne a obhájiť svoju existenciu.

Reklama

Vysvetlivky:

 1. Približný preklad slova z maďarského jazyka je nasledovný: ijász – lukostrelec.
 2. Avia B-534 des. Martiša bola niekoľko krát zasiahnutá do motora a mala prestrelený olejový chladič. Martiš sa preto rozhodol odpútať, odhodil bomby a nasadil na núdzové pristátie neďaleko obce Lúčky. V dôsledku rozbahneného, močaristého terénu sa lietadlo počas pristávania prevrátilo. Pilot prežil.
 3. Aladár „Ali“ Negró zostrelil počas svojej kariéry celkovo tri lietadlá. K dvom slovenským zostrelom pridal ešte jeden sovietsky I-16 dňa 12.7.1941. Vojnu prežil.
 4. Sándor Szoják zostrelil počas svojej kariéry celkovo štyri lietadlá. Okrem dvoch slovenských lietadiel, zostrelil ešte dva sovietske I-17 dňa 27.8.1941. Vojnu prežil.
 5. Béla „Böbe“ Csekme počas svojej kariéry zostrelil jedno lietadlo. Vojnu prežil.
 6. László Palkó počas svojej kariéry zostrelil jedno lietadlo. Vojnu prežil.
 7. Dnes sa obec volá Blatné Remety.
 8. Goniometer – rádionavigačný prístroj, ktorého výstupné elektrické veličiny sú závislé od mechanického natočenia pohyblivej časti voči pevnej časti. Prístroj udáva veľkosť tohto uhla.
 9. Približný preklad slov z maďarského jazyka je nasledovný: halál – smrť, Sárga vihar – Žltá búrka, Sárga vihar je literárne dielo ktoré napísal maďarský spisovateľ Makkai Sándor (1890 – 1951). Pojednáva o bojoch s Tatármi na území Uhorska v 13. stor. počas vlády Bela IV.,  buzogány – bakuľa, kyjak (ide o zbraň používanú približne v 12 – 13. storočí starými Maďarmi, sárkány – šarkan, drak, Hüvelyk Matyi – rozprávková postava z maďarskej ľudovej slovesnosti.
 10. Približný preklad slov z maďarského jazyka je nasledovný: Ludas Matyi – rozprávková postava z maďarskej ľudovej slovesnosti, do slovenčiny preložiteľné ako „Maťko husiar“, puma – (zviera) puma americká (lat. Puma concolor).
 11. Zhodou okolností išlo práve o lietadlo, v ktorom letel veliteľ formácie alezredes (podplukovník) Elemér Kovács. Kovács sa pred letom rozhodol, že bude pre lepší prehľad sedieť na mieste zadného strelca Ju-86. Krátko po štarte však zistil, že si zabudol so sebou zobrať mapu. K jeho veľkej smole nefungoval ani palubný interkom, ktorý mal k dispozícii. Keďže v tesnom priestore streleckého stanovišťa sa nevedel priveľmi hýbať a mal na sebe hrubú a ťažkú zimnú kombinézu, nevedel sa ani dostať cez úzky prielez do kabíny pilota. Veliteľ formácie zostal teda počas celej operácie uväznený v malom priestore bez možnosti ovplyvňovať veci nadchádzajúce.
 12. Aladár Heppes zostrelil počas druhej svetovej vojny celkovo osem lietadiel. Z toho 3 x Jak-1, 1 x Il-2 a 4 x B-24. Vojnu prežil. Jemu sa pripisuje autorstvo znaku letky s hlavou pumy, ktorý sa používa v maďarskom letectve dodnes ako znak jednej z  letiek v takmer pôvodnej podobe.
 13. Zdroj č. 5
 14. Zdroj č. 4
 15. Zdroj č. 6
 16. Bolo vyrobených celkovo takmer 450 Avií B-534 v štyroch výrobných sériách, pričom prvých 100 ks malo dva guľomety.
Zdroje:
01. Juraj Rajninec, Slovenské letectvo 1939 – 1944 (1. diel), vydal: Magnet-press Slovakia 1999, ISBN 80-968073-2-3
02. M. Ferko, R. Marsina, L. Deák, I. Kružliak, Starý národ – mladý štát, vydal: Národná banka slovenska / Litera 1994, ISBN 80-967118-0-6
03. Milan S. Ďurica, Dejiny Slovenska a Slovákov (2. vydanie), vydal: Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1996, ISBN 80-08-01427-X
04. Janek István, A szlovák – magyar „Kis háború“ története és eseményei 1939 márciusában. Vydané: Ormos Harsányi (ed.): Kutatási Füzetek X. Pécs, Pécsi Tudományegyetem (2004)
05. Ján Petrík, Spišská tragédia, vydal: Matica slovenská, Martin 1999
06. Koteczki István - A magyar légierő megszervezése és a kárpátaljai hadművelet légi eseményei
07. internet: Hadtöténelmi közlemények, http:\epa.oszk.hu
08. internet: http:\www.vilaghaborus.lapok.hu
09. internet: http:\www.huaf.hu
10. internet: http:\surfcity.kund.dalnet.se

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více