Main Menu
User Menu

12. samostatná brigáda speciálního určení [1962-2009]

12-я отдельная бригада специального назначения В/ч: 64406/25642

Vojenský útvar (v.č.)


64406 - Velení brigády (SSSR)


25642 - Velení brigády (Rusko)


54843 - 33. ooSpNSložení:


- 33. ooSpN.


- 220. ooSpN


- 337. ooSpN


- 374. ooSpN


- 1. prapor


- 2. prapor


- 3. prapor (33. ooSpN)


- 4. prapor


- 5-prapor


- 7. prapor - oSRSDislokace:
1962-1992 - město Lagodechi, gruzínská SSR, ZakVO.


03.09.1992-2009 - Asbest, Sverdlovská oblast, PUrVO.


Historie:


Podle směrnice Generálního štábu z 10.7.1962 (№ 140547) byla založena 12. brigáda zvláštního určení (v.č. 64406). Pro komplektování byli posláni důstojníci, vojíni i seržanti průzkumných jednotek, jednotek specnazu a OSNAZu Zakavkazského vojenského okruhu. Prvním velitelem 12. brigády byl jmenován plukovník Ivan Ivanovič Geleverja, důstojník s bohatými zkušenostmi z fronty získanými ve Velké vlastenecké válce. Místem trvalé dislokace brigády se stalo město Lagodechi v Gruzínské SSR.


Příkazem Generálního štábu SSSR stanovena každoroční oslava výročí brigády 5. prosince.


Podle rozkazu № 029 MO SSSR z 26. prosince 1964 velitel vojsk ZakVO, armádní generál Stutčenko předložil veliteli brigády, plukovníku I. I. Geleverjovi bojový prapor brigády. V roce 1970 byli příslušníci brigády za jejich úspěchy v bojovém a politickém školení odměněni čestným diplomem ÚV KSSS, v roce 1972 - Jubilejní medailí ÚV KSSS.


V únoru 1973 se příslušníci brigády účastnili cvičení "Sněhový průsmyk". Průzkumníci brigády se úspěšně vypořádali s úkolem, ukázali vysokou morálku a bojovou kvalitu, odvahu, vytrvalost a ochotu plnit úkoly v obtížných situacích. Od 14. do 20. června téhož roku byla brigáda zapojena do dvoustranému vojenského cvičení vedeném ministrem obrany SSSR. Členové prokázali vysokou úroveň bojového výcviku. V roce 1973 byla jednotka oceněna diplomem ministra obrany SSSR.V souladu se směrnicí Generálního štábu SSSR № 313/02/90 ze dne 03.4.1978 byla 12. brigáda zvláštního určení přejmenována na: 12. samostatná brigáda zvláštního určení.


V roce 1980 část brigády převedena do 173. samostatného oddílu zvláštního určení (směrnice № 313/02505 Genštábu z 12. května 1980). V roce 1984 byla tato jednotka převedena na operační velení 40. vševojskové armády Turkmenistánského VO. V rámci 40. armády se 173. samostatný oddíl zvláštního určení zúčastnil bojových operací v Afghánistánu. Před uvedením do Afghánistánu v únoru 1984 doplněn důstojníky 12. brigády. Členové oddílu se skládali především z kavkazských muslimů. Jeho prvním velitelem byl jmenován J. Šaripov. Na jaře roku 1985 se 173. oddíl organizačně připojil k 22. samostatné brigádě zvláštního určení a byl umístěný v provincii Gilmend. Od počátku bojů do jeho stažení do Sovětského svazu oddíl v rámci vojenských operací obsadil vedoucí pozici v 40. armádě. Současně byly ztráty ve srovnání s jinými jednotkami specnazu malé. Po stažení z Afghánistánu v roce 1988, byl 173. oddíl součástí 22. samostatné brigády zvláštního určení.


12. samostatná brigáda speciálního určení umístěná v Zakavkazském vojenském okruhu se podílela na obnovení ústavního pořádku v regionu a boji proti gangům. V listopadu a prosinci 1988, byl akcí tří oddílů brigády obnoven ústavní pořádek ve městě Zagataly (Ázerbájdžánská SSSR). V roce 1989 plnily průzkumné skupiny brigády úkoly, jako nalezení a likvidace nelegálních školicích středisek, připravujících k boji gangy v okolí měst Kirovakan, Leninakan, Pambak (Arménská SSR). V dubnu 1989 se členové brigády zúčastnili řešení národních sporů v Jižní Osetii (Čchinvali, gruzínská SSR).


Za vzorné plnění povinností bylo více než 150 vojáků brigády oceněno. Brigáda po dobu pobytu v Zakavkazském vojenském okruhu, 16 krát získala dočasný rudý prapor Vojenské rady okruhu.


V roce 1992, se 12. samostatná brigáda speciálního určení v souladu se směrnicí generálního štábu № 314/1/0195 ze dne 3. března 1992 přestěhovala do složení Uralského vojenského okruhu, s místem trvalého umístění ve městě Asbest, Sverdlovské oblasti.


1. čečenská:
V lednu až dubnu 1995, byl 33. oddíl zvláštního určení 12. brigády poslán do oblasti konfliktu v Čečensku. Vlast vysoce ocenila přispění vojennorozvědčíků v boji proti mezinárodnímu terorismu: 112 příslušníků jednotky bylo oceněno řády a medailemi.


Titul Hrdina Ruska získal nadporučík Vladislav Aleksandrovič Dolonin (posmrtně). Zemřel 3.3.1995 v Čečensku ve městě Gudermes. 3. března měl průzkumný oddíl, který fungoval jako součást skupiny nadporučíka Dolonina, za úkol zkoumání cest při stahování severozápadní skupiny v oblasti Gudermesu. Průzkumníci odhalili několik obranných linií gangů. Ale sami specnazovci byli spatřeni nepřítelem. Začal boj, v němž značná početní výhoda byla na straně "duchů", kteří se drželi na výhodnější pozici. To jim umožnilo, obklíčit oddíl prstencem, ze kterého bylo těžké uniknout. Nadporučík V.L. Dolonin, po vyhodnocení situace, rozhodl: během jeho palby, se jeho skupina, pokusí zničit dominantní postavení banditů na výšině, ze které lze kontrolovat oblast, a mít otevřenou cestu z obklíčení. Při zoufalém útoku na výšinu byl Dolonin zraněn do nohy, ale neztratil sebekontrolu. Věděl, že za prvé, ve své výhodné poloze nyní umožňuje jeho kamarádům odejít organizovaně a beze ztráty, a za druhé, nepřítel nebude moci oddíl pronásledovat, zatímco zůstane pod mířenou palbou. A další myšlenka ho neopustila, zraněn do nohy, by byl zbytečnou překážkou pro rychlý průlom z oblasti. Jeho - zraněného a velkého, těžkého - by museli vynést z oblasti nejméně čtyři vojáci. "Kdo bude krýt ústup?"... Dolonin lehl za kulomet, nařídil: "Všichni odejít! Já kryju! ". Kulometnou palbou, kryl ústup svých kamarádů. Smrtelné zranění hlavy přivodilo osudnou událost v úžasném životě poručíka V.L. Dolonina ...


Ještě měsíc před smrti byl nadporučík V.A. Dolonin oceněn medailí "Za chrabrost". V seznamu ocenění se mluvilo: "Poručík V.A. Dolonin byl od 19. ledna do 3. března členem federálních sil v Čečensku. Během bojů v Grozném, důstojník ukázal vzor odvahy, statečnosti a hrdinství. 29.ledna 1995 při útoku přes most přes řeku Sunža, mající strategický význam, poručík Dolonin obratně a důsledně kontroloval činnost svých podřízených, bez ztráty členů zajistil obsazení výškových budov v těsné blízkosti mostu, organizoval těžkou palbou na střelecké pozice bráněné lidmi Dudajeva, nedávající jim schopnost bránit se před federálními vojsky... Během boje, osobně zničil dvě kulometná hnízda, jeden granátomet a pár bojovníků, ztráty mezi svými neměl...


2. čečenská:


V období od 14.srpna 1999 členové 33. samostatného oddílu zvláštního určení 12. brigády se aktivně podíleli na protiteroristických operací během ozbrojeného konfliktu v republice Dagestánu u obce Botlich. Za úspěšné provedení bojových misí v roce 1999, bylo 120 vojákům uděleno státní vyznamenání. 5 vojáků jednotky bylo zabito. Zraněno 17 lidí. Titulem Hrdina Ruské federace za odvahu a hrdinství během bojové mise, byl poctěn mladšij seržant Dmitrij Aleksandrovič Šektajev (posmrtně), major Šamil Žalilovič Kokinajev (později hodnost podplukovníka), major Sergej Viktorovič Užencev. Titul Hrdina Ruska získal kapitán Michail Konstantinovič Čurkin (posmrtně).


Od 1.4.2000 byl 33. oddíl v Čečenské republice (lokalita Engenoj), kde se podílel na bojových operací proti povstalcům. Za úspěšné provedení bojových misí mnoho vojáků obdrželo státní vyznamenání: v roce 2000 - 175 osob, v roce 2001 - 108 osob, v letech 2002-2003 - 82 lidí, v roce 2004 - 575 osob. Byly i ztráty. V roce 2000 zabito 7 lidí a zraněno 29, v roce 2001, zabito 13 a 14 zraněno.


Na území 12. brigády je v Asbestě pomník vojáků, kteří zemřeli při plnění svých vojenských povinností při protiteroristické operaci v Čečensku. Památník je složen ze tří byst Hrdinů Ruska a dvou kamenných podstavců, na kterých jsou dvě žulové desky s vytesanými jmény mrtvých vojáků.


velitelé:


- Plukovník Ivan Ivanovič Geleverja (1963-1968)


- Plukovník Nikolaj Jegorovič Makarin (Makarkin) (1968-1974)


- Plukovník Vitalij Jaroslavovič Jaroš (1974-1980)


- Plukovník Aleksandr Ivanovič Fisjuk (1980-1986)


- Plukovník Valerij Georgijevič Mirošnikov (1986-1989)


- Plukovník Aleksandr Vasiljevič Novoselov (1989-1990)


- Plukovník Michail Petrovič Masalitin (1990-1993)


- Plukovník Igor Borisovič Murskov (1993-1995)


- Plukovník Vladislav Vasiljevič Jeremejev (1995-2001)


- Plukovník Vladimir Jevgeněvič Rancev (2001-2005)


- Plukovník Jurij Anatoljevič Janočkin (2005-2009)


Velitelství brigády:


- podplukovník Oleg Sergejevič Trojnov - zástupce velitele brigády pro pedagogickou práci (2006)


- Konstantin Sergejevič Fokin - zástupce velitele brigády ve VDP (2009)Soutěže:


V létě roku 1997 se na základně 12. brigády konala soutěž skupin speciálního určení ozbrojených sil RF. V této soutěži se poprvé v historii sovětského a ruského specnazu zúčastnili Special Operations Group ze Spojených států a ze Slovenska. Jako výsledek soutěže "SPECNAZ-97", se umístil na prvním místě tým z 12. brigády pod velením poručíka D.V. StoljarovaV červenci a srpnu 2004, se členové 12. brigády (142 lidí) účastnili společného rusko-kyrgyzské cvičení "Rubež-2000" v Kyrgyzské republice.08.6.2005 -Soutěž šampionátu sniperských dvojic v ozbrojených silách. Druhé místo obsadil tým sniperské dvojice z 12. brigády v složení praporčíků V.N. Šapovalova a A.V. Bezručkina


Od 19. září do 24. září 2005 se členové 12. brigády (337. oddíl) účastnil společného rusko-kyrgyzské cvičení "Rubež-2005" v Republice Uzbekistán.29. srpna 2009 se brigáda rozloučila s Bojovým praporem a byla rozpuštěna.
specnaz.pbworks.com

12. samostatná brigáda speciálního určení [1962-2009] - 1. spojařská rota, SSSR

1. spojařská rota, SSSR
12. samostatná brigáda speciálního určení [1962-2009] - SSSR

SSSR
12. samostatná brigáda speciálního určení [1962-2009] - 1995

1995
12. samostatná brigáda speciálního určení [1962-2009] - 1996

1996
12. samostatná brigáda speciálního určení [1962-2009] - Kapitán Černov

Kapitán Černov
URL : https://www.valka.cz/12-samostatna-brigada-specialniho-urceni-1962-2009-t177449#522531Verze : 0
.
12. samostatná brigáda speciálního určení [1962-2009] - Karabach 1991

Karabach 1991
12. samostatná brigáda speciálního určení [1962-2009] - Velitel roty

Velitel roty
12. samostatná brigáda speciálního určení [1962-2009] - nadporučík Otakar Jaroš

nadporučík Otakar Jaroš
12. samostatná brigáda speciálního určení [1962-2009] - Staršina roty

Staršina roty
URL : https://www.valka.cz/12-samostatna-brigada-specialniho-urceni-1962-2009-t177449#522532Verze : 0
.
12. samostatná brigáda speciálního určení [1962-2009] - SSSR

SSSR
12. samostatná brigáda speciálního určení [1962-2009] - RF

RF
12. samostatná brigáda speciálního určení [1962-2009] - RF

RF
12. samostatná brigáda speciálního určení [1962-2009] - RF

RF
12. samostatná brigáda speciálního určení [1962-2009] - Jekatěrinburg 1995

Jekatěrinburg 1995
URL : https://www.valka.cz/12-samostatna-brigada-specialniho-urceni-1962-2009-t177449#522533Verze : 0
.
12. samostatná brigáda speciálního určení [1962-2009] - Jekatěrinburg 1995 - štáb okruhu

Jekatěrinburg 1995 - štáb okruhu
12. samostatná brigáda speciálního určení [1962-2009] - rozloučení s bojovým praporem 2009

rozloučení s bojovým praporem 2009
URL : https://www.valka.cz/12-samostatna-brigada-specialniho-urceni-1962-2009-t177449#522534Verze : 0