12. ponorkový oddíl Baltské floty [RRRR-RRRR]

12th Submarine Squadron of the Baltic Fleet
12. ponorkový oddiel Baltickej floty
12-й дивизион подводных лодок БФ (12 ДПЛ БФ)
     
Název:
Name:
12. ponorkový oddíl Baltské floty 12th Submarine Squadron of the Baltic Fleet
Originální název:
Original Name:
12-й дивизион подводных лодок Балтийского флота
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.MM.RRRR
Předchůdce:
Predecessor:
- -
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
- -
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.03.1935-DD.09.1941 1. ponorková brigáda Baltské floty
DD.03.1935-DD.09.1941 1st Submarine Brigade of the Baltic Fleet - 1st forming
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Kronštadt, ? /
DD.11.1939-DD.MM.RRRR Tallin, ? /

Velitel:
Commander:
DD.08.1935-15.03.1936 Šteingauzen, Pavel Alexandrovič1) ( )
15.03.1936-DD.12.1937 Šteingauzen, Pavel Alexandrovič (Kapitan 2-go ranga / Капитан 2-го ранга)
DD.12.1937-DD.08.1938 Ivanov, Georgij Alexejevič (Kapitan 3-go ranga / Капитан 3-го ранга)
26.10.1938-30.10.1939 Averočkin, Anatolij Kuzmyč (Kapitan-lejtěnant / Капитан-лейтенант)
30.10.1939-27.12.1939 Averočkin, Anatolij Kuzmyč (Kapitan 3-go ranga / Капитан 3-го ранга)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
1) pred zavedením hodností v Červenej armáde v septembri 1935 boli od roku 1918 do roku 1935 príslušníci armády vymenovávaní do konkrétnych funkcií (brigádny veliteľ, zborový veliteľ atď.), ktoré zodpovedali kategóriám - od 0 (vojak) do 14 (veliteľ okruhu, armády, frontu) 1) before the introduction of ranks in the Red Army in September 1935, from 1918 to 1935, soldiers were appointed to positions (brigade commander, commander, corps commander, etc.), which corresponded to the categories - from 0 (private) to 14 th (commander of a district, army, front)
Zdroje:
Sources:
flot.com
http://oosif.ru/1932-41g.---1-ya-brigada-pl-rkkf-k
URL : https://www.valka.cz/12-ponorkovy-oddil-Baltske-floty-RRRR-RRRR-t238576#659670 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více