Main Menu
User Menu

12. mechanizovaný prapor [2006- ]

12th Mechanized Battalion

     
Název:
Name
12. mechanizovaný prapor
Originální název:
Original Name:
12. mechanizovaný prápor
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.2006
Předchůdce:
Predecessor:
Mechanizovaný prápor Nitra
Datum zániku:
Disbanded:
-
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.2006-DD.MM.RRRR 1. mechanizovaná brigáda
Dislokace:
Deployed:
01.10.2006-DD.MM.RRRR Nitra, Krškanské kasárny

Velitel:
Commander:
01.10.2006-15.05.2010 Parimucha, Ján (Podplukovník)
15.05.2010-01.03.2011 Iboš, Zoltán (Podplukovník)
01.03.2011-31.05.2011 Bagačka, Peter1) (Major)
01.06.2011-01.06.2012 Ondrejka, Peter (Podplukovník)
01.06.2012-DD.12.2013 Acsai, Štefan (Podplukovník)
DD.12.2013-DD.06.2014 Tvrdoň, Andrej1) (Major)
DD.06.2014-01.08.2015 Acsai, Štefan (Podplukovník)
01.08.2015-31.08.2016 Hanula, Imrich (Podplukovník)
01.09.2016-01.11.2016 Živčák, Peter1) (Major)
01.11.2016-01.08.2017 Kecső, Róbert (Podplukovník)
01.08.2017-DD.08.2017 Krchňavý, Marek 2) (Major)
DD.08.2017-DD.MM.2017 Sabovčík, Viliam (Podplukovník)
06.12.2017-30.09.2019 Dutka, Vladimír (Podplukovník)
01.10.2019-15.11.2019 Janovics, Gabriel1) (Major)
DD.11.2019-DD.12.2020 Petrík, Ivan1) (Major)
21.12.2020-DD.MM.RRRR Janovics, Gabriel (Podplukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

01.10.2006-DD.MM.RRRR veliteľstvo a štáb práporu
01.10.2006-DD.MM.RRRR 3 x mechanizovaná rota
01.10.2006-30.06.2009 rota podpory velenia
01.10.2006-30.06.2009 rota palebnej podpory
01.07.2009-DD.MM.RRRR rota bojového zabezpečenia
01.07.2009-DD.MM.RRRR rota bojovej podpory
01.10.2006-DD.MM.RRRR práporné obväzisko
Čestný název:
Honorary Name:
01.10.2006-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
1) zástupca veliteľa - poverený velením
2) náčelník štábu - poverený velením
Zdroje:
Sources:
Ján Lichner, Jaroslav Nižňanský, Imrich Purdek, Milan Šmida, Pavol Vitko - V službách vlasti, demokracie a mieru, Magnet Press, ISBN 978-80-89169-14-6,www.12mpr.mil.sk, archív autora,
https://12mpr.mil.sk/87688/?pg=1
https://12mpr.mil.sk/163/
URL : https://www.valka.cz/12-mechanizovany-prapor-2006-t49066#295208Verze : 5
MOD
12. mechanizovaný prapor


Krycie číslo: VÚ 1046


Počet osob
cca 550
Podřízené jednotky
01.10.2006-DD.MM.RRRR veliteľstvo a štáb práporu
01.10.2006-DD.MM.RRRR 3 x mechanizovaná rota
01.10.2006-30.06.2009 rota podpory velenia
01.10.2006-30.06.2009 rota palebnej podpory
01.07.2009-DD.MM.RRRR rota bojového zabezpečenia
01.07.2009-DD.MM.RRRR rota bojovej podpory
01.10.2006-DD.MM.RRRR práporné obväzisko
Výzbroj a vybavení
01.10.2006-DD.MM.RRRR BVP-2
01.10.2006-DD.MM.RRRR OT-90
01.10.2006-DD.MM.RRRR BPsV Svatava
01.10.2006-DD.MM.RRRR Aligátor
01.10.2006-DD.MM.RRRR Aktis STA
01.10.2006-DD.MM.RRRR 9K111
01.10.2006-DD.MM.RRRR 98 mm mínomet vz.97Poznámka:


Zdroj: Ján Lichner, Jaroslav Nižňanský, Imrich Purdek, Milan Šmida, Pavol Vitko - V službách vlasti, demokracie a mieru, Magnet Press, ISBN 978-80-89169-14-6
URL : https://www.valka.cz/12-mechanizovany-prapor-2006-t49066#349982Verze : 0
MOD
Oficiálny znak 12. mpr Nitra (Nariadenie ministra obrany SR o priznaní znakov č. 18/2008 z 11.02.2008 (Vestník MO čiastka 18).
12. mechanizovaný prapor [2006- ] - 12. mpr Nitra

12. mpr Nitra
URL : https://www.valka.cz/12-mechanizovany-prapor-2006-t49066#237708Verze : 1
MOD
Rukávová nášivka (bojová) / Sleeve Patch (Combat)
12. mechanizovaný prapor [2006- ] - Zdroj: vlastní archiv

Zdroj: vlastní archiv
URL : https://www.valka.cz/12-mechanizovany-prapor-2006-t49066#398865Verze : 1
MOD
Dňa 23.05.2019 slávnostne odovzdal prezident SR Andrej Kiska v záhrade Prezidentského paláca zapožičanú bojovú zástavu 12. mechanizovanému práporu Nitra. Nadväzuje tak na tradíciu, ktorá sa začala 24.05.1918 na Benátskom námestí v Ríme, kedy vtedajší taliansky premér Vittorio Emanuele Orlando odovzdal bojovú zástavu československých légií plukovníkovi Milanovi Rastislavovi Štefánikovi.

Zdroj: archív autora
URL : https://www.valka.cz/12-mechanizovany-prapor-2006-t49066#620994Verze : 1
MOD
Diskuse
krátke video o 12. mechanizovanom prápore: http://www.youtube.com/watch?v=5FWu6WoZFqw


buko1: vdaka


ešte sa chcem opýtať: pri zavádzní ofiálnych znakov útvarov OS SR treba mať súhlas radnice mesta, v ktorom sa útvar nachádza, ak sú v znaku prvky z mestkého erbu (v tomto prípade ruka v brnení)??
URL : https://www.valka.cz/12-mechanizovany-prapor-2006-t49066#229417Verze : 0

Citace - splinterX :


ešte sa chcem opýtať: pri zavádzní ofiálnych znakov útvarov OS SR treba mať súhlas radnice mesta, v ktorom sa útvar nachádza, ak sú v znaku prvky z mestkého erbu (v tomto prípade ruka v brnení)??
Áno, je to potrebné. Bez tohto súhlasu (a tiež zdôvodnenia prečo sa má práve daný prvok do znaku vojenskej jednotky prevziať) heraldická komisia MO SR znak neodsúhlasí.
URL : https://www.valka.cz/12-mechanizovany-prapor-2006-t49066#537452Verze : 1
MOD