Main Menu
User Menu

12. dělostřelecká brigáda [1945-1947]

12th Artillery Brigade

     
Název:
Name:
12. dělostřelecká brigáda
Originální název:
Original Name:
12. dělostřelecká brigáda
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1945
Předchůdce:
Predecessor:
4. horská dělostřelecká brigáda
Datum zániku:
Disbanded:
01.10.1947
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1945-01.10.1947 Velitelství dělostřelectva 4. oblasti
Dislokace:
Deployed:
01.10.1945-01.10.1947 Kežmarok, kasárny /

Velitel:
Commander:
01.10.1945-01.02.1947 Zadžora, Jozef (Podplukovník)
01.02.1947-01.06.1947 Zadžora, Jozef (Plukovník)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
01.10.1945-01.10.1947 ?
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.12.1945-01.10.1947 Dělostřelecký pluk 357
01.12.1945-01.10.1947 Dělostřelecký pluk 358

Ručně vyplněné položky:

Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
01.12.1945-01.10.1947 VÚ 2265 Kežmarok
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina poválečná, fond (12. dělostřelecká brigáda)
URL : https://www.valka.cz/12-delostrelecka-brigada-1945-1947-t49468#191677Verze : 0
MOD
12. dělostřelecká brigáda [1945-1947]


Velitelství brigády vzniklo 1. října 1945 přejmenováním z velitelství 4. horské dělostřelecké brigády [1945] na základě výnosu Ministerstva národní obrany, čj. 405/Taj.-hl.št./4.odděl.1945.
Nacházelo se v Kežmaroku a podléhalo Velitelství dělostřelectva 4. oblasti [1945-1950]. Jednalo se o vyšší velitelství s úplnou velitelskou působností a od prosince 1945 užívalo krycího označení VÚ 2265. Součástí brigády bylo velitelství brigády, Dělostřelecký pluk 357 [1945-1947] (říjen 1945 – říjen 1947) a Dělostřelecký pluk 358 [1945-1947] (říjen 1945 – říjen 1947).
Velitelství brigády bylo 1. října 1947, na základě výnosu Ministerstva národní obrany, čj. 4.500/Taj.-hl.št./4.odděl.1947, zrušeno.
URL : https://www.valka.cz/12-delostrelecka-brigada-1945-1947-t49468#192608Verze : 0
MOD