Main Menu
User Menu

12. dělostřelecká brigáda [1914-1919]

12. Feldartillerie -Brigade

12.Feldartillerie-Brigade
1. brigáda poľného delostrelectva


Sídlo jednotky:


1914 - Neiße (Nysa, Poľsko)


Podriadené jednotky:Feld-Artillerie-Regiment von Clausewitz (1. Oberschlesisches) Nr.21
Pluk poľného delostrelectva von Clausewitz (1. hornosliezsky) č. 21


2. Oberschlesisches Feld-Artillerie-Regiment Nr.57
Pluk poľného delostrelectva (2. hornosliezsky) č. 57

Nadradené stupne:1914


4. Armee - 4. armáda
VI. Armee-Korps - VI. armádny zbor
12.Division - 12. divíziaVeliteľ:Zdroje:


wiki.genealogy.net


https://www.tulipacademy.org/gew/ddhob/
URL : https://www.valka.cz/12-delostrelecka-brigada-1914-1919-t65209#232261Verze : 0
MOD