Main Menu
User Menu

12.03.2010 - Výročí vstupu ČR do NATO

Již jedenáct let uplynulo od doby, kdy Česká republika spolu s Maďarskem a Polskem přistoupily k Severoatlantické alianci.


Naše členství v NATO, které začalo psát svou historii 12. března 1999, se krátce po pádu komunismu stalo jednou z hlavních priorit naší zahraniční a bezpečnostní politiky.Jedenácté výročí této události si připomenula Univerzita obrany Brno slavnostním shromážděním ve čtvrtek 11. března. 2010. Zúčastnili se ho příslušníci naší školy a představitelé partnerských občanských sdružení a organizací.


Úvodní projev přednesl prorektor pro vnější vztahy Univerzity obrany v Brně plukovník Jaroslav Průcha. Připomněl cestu transformace naší armády od vstupu České republiky do Severoatlantické aliance, jejímž cílem je další zvýšení podílu nasaditelných sil, dokončení organizačních a dislokačních změn, optimalizace řídících struktur a administrativních procesů.

Přítomným dále připomněl, že: „Příslušníci naší školy působí ve 45 odborných sekcích, výborech a pracovních skupinách NATO. Celkem 75 vojáků z povolání Univerzity obrany se zúčastnilo mírových misí NATO a EU v Afghánistánu, Iráku, na Balkáně nebo pozorovatelských misí OSN v různých částech světa, například v Kongu či Libérii.“


Prorektor pro vnější vztahy plukovník Průcha doplnil: „Působení české armády v NATO se projevilo i ve výchovně vzdělávacím procesu na Univerzitě obrany. Do odborné přípravy studentů fakult a posluchačů kariérových kurzů byly implementovány standardy NATO, zařazeny nové informace a zkušenosti ze zahraničních operací. Zkvalitnila se i jazyková příprava."


https://www.army.cz/scripts/detail.php?id=16058
URL : https://www.valka.cz/12-03-2010-Vyroci-vstupu-CR-do-NATO-t93584#350561Verze : 0