Nástin vzniku a organizace polského letectva ve Velké Británii 1940-45

Autor: Michal Kuča / agnes 🕔︎︎ 👁︎ 21.097

Inspektorat PSP (Inspektorát polského letectva)

22. 2. 1940 se rozkazem Vrchního velitele polské armády gen. Sikorskiego polské letectvo (Polskie Siły Powietrzne – PSP) stalo samostatnou součástí polských ozbrojených sil (Polskie Siły Zbrojne – PSZ). Velitelství se nacházelo v Paříži a pod velením gen. Zająca organizuje polské letectvo ve Francii. Ve Velké Británii se v té době nachází několik desítek polských letců a příslušníků pozemního personálu, kteří mají podle dohody mezi polskou a britskou vládou vytvořit dvě bombardovací perutě. Během května proto v Londýně neoficiálně vzniká Inspektorát PSP jako styčný orgán mezi štábem vrchního velení polské armády a britským Air Ministry pod velením gen. Kalkuse. Inspektor podléhal přímo Vrchnímu veliteli gen. Sikorskiemu. Jeho činnost byla zlegalizována Smlouvou o letectvu (Umowa Lotnicza) mezi polskou a britskou vládou o podmínkách a působení PSP ve Velké Británii, podepsané 11. 6. 1940.

Po pádu Francie a evakuaci polských letců do Velké Británie vydává gen. Sikorski rozkaz, podle něhož vzniká Generální Inspektorát PSP a nahrazuje jak původní Inspektorát PSP ve Velké Británii, tak Velitelství PSP ve Francii. Velitelem je jmenován gen. Ujejski. Jeho činnost byla však oficiálně zahájena až k 1. 10. 1940 po podepsání nové polsko-britské smlouvy o organizaci a nasazení polských pozemních sil a letectva z 6. 8. 1940

Reklama

K 1. 10. 1940 se IPL skládal ze 3 oddělení (organizačního a studijního, technického a osobního), 3 referátů (intendančního, právního a všeobecného) a velení zdravotní služby. Personál se skládal z 44 důstojníku, 10 poddůstojníků, 7 civilních zaměstnanců a 23 styčných důstojníku při jednotlivých velitelstvích. S rozvojem polského letectva se IPL (od 6. 4. 1944 po podepsání další smlouvy mezi polskou a britskou vládou přejmenovaného na Velitelství Polského Letectva) se personál zvětšoval a koncem roku 1944 činil již 391 důstojníků, 227 poddůstojníků a 20 civilních zaměstnanců.

RAF Polish Depot Blackpool (Výcviková a náhradní jednotka pol. letectva)

Prvním výcvikovým střediskem se začátkem roku 1940 stala základna Eastchurch 60 km východně od Londýna. Zde se letci po vstupu do RAF VR (dobrovolnické zálohy RAF) začali seznamovat s angličtinou a britskými vojenskými řády, později také teoretické školení pilotů a technického personálu.

Koncem května 1940 bylo středisko v důsledku ohrožení nálety přesunuto do Blackpool. Bylo pojmenováno na Centrum Wyszkolenia Lotnictwa (Školící centrum letectva) a vedle svých původních úkolů se stalo také sběrným střediskem letců evakuovaných z Francie. Probíhala zde jejich evidence a zařazování. Zde se také personálně  formovaly základy jednotlivých perutí a odtud se také odesílaly skupiny letců a techniků (i jednotlivci) do různých odborných kursů.

25. 11. 1942 bylo středisko přejmenováno na Delegaturę Inspektoratu PSP (další se nacházely v Egyptě a v Kanadě) a 6. 4. 1944 bylo opět přejmenováno na Bazę PSP.V náplni práce se ale nezměnilo nic. Poslední stěhování zažila Baza PSP 25. 07. 1945, kdy se přemístila na letiště Dunholme Lodge (hrabství Lincoln).

Inspektoři IPL

xx. 05. 1940 - 01. 07. 1940 gen. bryg. Władysław Kalkus
17. 07. 1940 - 15. 08. 1943 gen. bryg. Stanisław Ujejski
23. 08. 1943 - 16. 04. 1947 gen. bryg. Mateusz Iżycki (do rozpuštění)

 

Styčnými důstojníky při velitelstvích jednotlivých druhů letectva byli:

Fighter Command

Reklama

06. 11. 1941 -15. 05. 1943 płk Stefan Pawlikowski – zahynul při bojovém letu
01. 06. 1943 -31. 05. 1946 ppłk Jerzy Bajan - od 1944 płk. (do rozpuštění)

Bomber Command

29. 01. 1941 - 01. 05. 1942 płk Stanisław Karpiński
02. 05. 1942 - 16. 08. 1943 płk Wacław Makowski
27. 08. 1943 - 16. 04. 1944 płk Robert Beill
01. 03. 1945 - 31. 05. 1946 ppłk Piotr Dudziński (do rozpuštění)

Coastal Command

24. 12. 1944 - 14. 06. 1945 ppłk Jan Buczma   

Second Tactical Air Force

06. 10. 1943 - 13. 10. 1944 płk Ludwik Szul
14. 10. 1944 - 15. 07. 1945 ppłk Władysław Madejski

Flying Training Command

01. 04. 1941 – 17. 10. 1941 ppłk Jerzy Bajan
18. 10. 1941 – 18. 04. 1943 ppłk Michał Bokalski
19. 04. 1943 – 28. 02. 1945 ppłk Piotr Dudziński
01. 03. 1945 – do rozpuštění ppłk Józef Kęmpiński

Technical Trining Command

01. 12. 1942 – do rozpuštění płk Bronislaw Wojtarowicz

Maintenance Command

01. 12. 1942 – do rozpuštění pplk Mieczysław Konarski

Transport Command

17. 08. 1943 – do rozpuštění Wacław Makowski

RAF Middle East

30. 10. 1942 – 22. 08. 1943 płk Mateusz Iżycki
14. 09. 1943 – 31. 05. 1946 gen. bryg. Ludomił Rayski (do rozpuštění)

Army Cooperation Command

03. 07. 1941 – 01. 05. 1943 ppłk Ludwik Szul

Balloon Command

Reklama

14. 05. 1943 - do rozpuštění płk Hilary Grabowski

Zdroje:
W. Król - Zarys dzialań polskiego lotnictva w Wielkiej Brytanii 1940-1945, WKiL Warszawa 1990,ISBN 83-206-0852-x
J. Rajlich – Na nebi hrdého Albionu, část 1, ARES, Praha 1999, ISBN 80-86158-17-9
Cynk J. B. - Polskie Siły Powietrzne w wojnie 1939-1943, AJ-Press, Gdańsk 2001
www.roman.biskupin.wroc.pl

Poděkování: Stary – díky a pomoc a poskytnutí podkladů

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více