1st Imperial Camel Corps Brigade

Autor: Ing. Štefan Bukovan / buko1 🕔︎︎ 👁︎ 22.062


Fotografia austrálskeho, britského, novozélandského a indického "ťavieho" jazdca
wikipedia

V prvej svetovej vojne, v bojoch v Egypte, na Sinajskom poloostrove, v Palestíne a v púštnych oblastiach Arabského poloostrova sa opätovne preukázala potreba jednotiek schopných dlhodobého pobytu v nehostinných podmienkach púšti a polopúšti aj bez dostatočných zdrojov vody. Pre mobilitu tejto jednotky bolo potrebné zabezpečiť rýchly a spoľahlivý dopravný prostriedok. Ako už mnohokrát predtým padla voľba na ťavu (ťava jednohrbá (Camelus dromedarius). Na život v púšťach je ťava jednohrbá (a aj jej ázijský príbuzný – ťava dvojhrbá (Camelus bactrianus)) prispôsobené dômyselne. Dlhé riasy chránia oči a takisto aj nosové otvory pred pieskom. Majú široké stupaje, vďaka čomu sa nezabárajú do sypkého podkladu. A legendárne sú ich zásobárne vody, ukryté v hrboch. Pravda, nie sú to cisterny s vodou, ale obyčajný tuk. Pri dlhom pochode vyprahnutým územím sa chemicky spaľuje, pričom vzniká voda, a tak ťava vydrží aj dlhší čas bez pitia. Keď sa už napiť môže, stratu rýchlo nahradí, pretože dokáže vypiť až 135 litrov vody za minútu.

Reklama

Toto zviera, vo veľkom počte používané domácim obyvateľstvom, nebolo na bojové operácie použité britskou armádou po prvýkrát (bojové jednotky používajúce ťavy boli použité už v predchádzajúcich rokoch  (Camel Corps, Somaliland Camel Corps). 

Po zlyhaní britskej operácie Gallipoli boli spojenecké jednotky zúčastňujúce sa vylodenia evakuované do Egypta. Egypt, v tej dobe pod britským protektorátom, bol ohrozovaný Otomanskou ríšou zo Sinajského a Arabského poloostrova a povstaním púštnych domorodých kmeňov združených v Senussiho konfederácii zo západu.

V novembri 1915 sa začali v Egypte  vytvárať nové  jazdecké jednotky používajúce ako jazdecké zviera ťavy. Tieto jednotky tvorili takzvanú Camel Brigade. Proti Senussiho povstalcom v púšti boli úspešne nasadené štyri jazdecké roty, ktoré miesto koní používali ťavy. Tieto jednotky boli tvorené dobrovoľníkmi, spočiatku výhradne príslušníkmi Austrálskych Imperiálnych síl evakuovaných z Gallipoli. Mnohí austrálčania, hlavne pochádzajúci zo západnej austrálie, boli skúsenými jazdcami na ťavách, ktoré boli do Austrálie importované v priebehu 19. storočia pre transport nákladov v púštnych oblastiach a v krajine zdomácneli. Jednotky vybavené ťavami sa osvedčili ako prieskumné a hliadkové. Postupne vznikali ďalšie roty a v decembri 1916, pri potlačení povstania (vyhladovaním) bolo vytvorených celkovo 16 rôt vybavených ťavami. Šesť rôt bolo vytvorených austrálčanmi (okrem dobrovoľníkov z jednotiek dislokovaných v Egypte to boli aj príslušníci prevelení z Australian Light Horse z Nového Južného Walesu) (ďalšie dve roty tvorili zálohu na dopĺňanie strát a výcvik a bojov sa nezúčastňovali), ďalších šesť rôt dobrovoľníkmi z britských jazdeckých Yeomanry (mnohí z nich aj  dôvodu že ich pôvodne jazdecké jednotky boli transformované na pešie). Dve roty boli vytvorené z dobrovoľníkov z Nového Zélandu.

Jednotlivé roty tvoriace Camel Brigade:

- 1st Camel Company – vytvorená 24.01.1916 v Egypte z dobrovoľníkov 4th Infantry Brigade AIF8th Infantry Brigade AIF. 16.12.1916 sa jednotka stala súčasťou 1st Camel Battalion. Jednotka zanikla 25.07.1918, príslušníci jednoky vytvorili 14th Light Horse Regiment AIF. Jednotka sa zúčastnila bojov v Egypte, západnej púšti, na Sinajskom poloostrove a v Palestíne.

Reklama

- 2nd Camel Company - vytvorená 30.01.1916 v Egypte z dobrovoľníkov 1st Infantry Brigade AIF2nd Infantry Brigade AIF. 10.03.1917 sa stala súčasťou 1st Camel Battalion. Jednotka bola rozpustená 25.07.1918, príslušníci jednotky sa stali súčasťou novovytváraného 14th Light Horse Regiment AIF. Jednotka sa zúčastnila bojov v Egypte, západnej púšti, na Sinajskom poloostrove a v Palestíne.

- 3rd Camel Company - vytvorená 31.01.1916 v Egypte z dobrovoľníkov 3rd Infantry Brigade AIF7th Infantry Brigade AIF. Od 16.12.1916 bola jednotka súčasťou 1st Camel Battalion. Jednotka bola rozpustená 25.07.1918, príslušníci jednotky sa stali súčasťou novovytváraného 14th Light Horse Regiment AIF. Jednotka sa zúčastnila bojov v Egypte, západnej púšti, na Sinajskom poloostrove a v Palestíne.

- 4th Camel Company - vytvorená 31.01.1916 v Egypte z dobrovoľníkov 4th Infantry Brigade AIF8th Infantry Brigade AIF. 16.12.1916 sa jednotka stala súčasťou 1st Camel Battalion. Jednotka bola rozpustená 25.07.1918, príslušníci jednotky sa stali súčasťou novovytváraného 14th Light Horse Regiment AIF. Jednotka sa zúčastnila bojov v Egypte, západnej púšti, na Sinajskom poloostrove a v Palestíne.

- 5th Camel Company – vytvorená z dobrovoľníkov – príslušníkov britských peších jednotiek.

- 6th Camel Company – vytvorená z Anglických dobrovoľníkov z Cheshire Yeomanry, Shropshire Yeomanry, Montgomery Yeomanry a Denbigh Yeomanry.

- 7th Camel Company – vytvorená zo Škótskych dobrovoľníkov Scottish Horse Yeomanry, Lanark Yeomanry, Fife and Forfar Yeomanry a Ayrshire Yeomanry.

- 8th Camel Company – vytvorená z anglických dobrovoľníkov z Buckinghamshire Yeomanry, 2nd County of London Yeomanry, Berkshire Yeomanry a Dorset Yeomanry.

- 9th Camel Company - vytvorená z anglických dobrovoľníkov z 3rd County od London Yeomanry a City od London Yeomanry.

Reklama

- 10th Camel Company - vytvorená z anglických dobrovoľníkov z East Riding of Yorkshire Yeomanry, Staffordshire Yeomanry a Lincolnshire Yeomanry.

- 11th Camel Company – vytvorená v Egypte 06.07.1916 z Anzac Mounted Division. Rozpustená 25.07.1918, príslušníci jednotky sa stali súčasťou novovytváraného 15th Light Horse Regiment AIF. Jednotka sa zúčastnila bojov na Sinajskom poloostrove a v Palestíne.

- 12th Camel Company – vytvorená v Egypte 15.07.1916 z personálu tvoriaceho zálohy jednotiek ľahkej jazdy. 25.07.1918 bola jednotka rozpustená, príslušníci jednotky sa stali súčasťou novovytváraného 15th Light Horse Regiment AIF. Jednotka sa zúčastnila bojov na Sinajskom poloostrove a v Palestíne.

 - 13th Camel Company – vytvorená v Egypte 25.07.1916 z personálu tvoriaceho zálohy jednotiek ľahkej jazdy. 25.07.1918 bola jednotka rozpustená, príslušníci jednotky sa stali súčasťou novovytváraného 15th Light Horse Regiment AIF. Jednotka sa zúčastnila bojov na Sinajskom poloostrove a v Palestíne.

- 14th Camel Company - – vytvorená v Egypte 04.08.1916 z personálu tvoriaceho zálohy jednotiek ľahkej jazdy. 25.07.1918 bola jednotka rozpustená, príslušníci jednotky sa stali súčasťou novovytváraného 15th Light Horse Regiment AIF. Jednotka sa zúčastnila bojov na Sinajskom poloostrove a v Palestíne.

- 15th Camel Company – vytvorená v Egypte 24.07.1916 z New Zealand Mounted Rifles,

- 16th Camel Company – vytvorená v Egypte 17.10.1916 z New Zealand Mounted Rifles,

- 17th Camel Company – vytvorená v Egypte 03.02.1917 zo 4th Camel Regiment. Jednotka rozpustená v júli 1918. Nasadená v bojoch v Palestíne.

- 18th Camel Company – vytvorená v Egypte 03.02.1917 zo 4th Camel regiment. Jednotka rozpustená v júli 1918. Nasadená v bojoch v Palestíne

Okrem rôt neskôr transformovaných na Imperial Camel Corps vznikali od septembra 1916 aj štyri pluky (regiment) používajúce ako jazdecké zviera ťavu. Pluky vznikli reorganizáciou pôvodne jazdeckých jednotiek AIF v Egypte. Išlo o nasledujúce pluky:

- 1st Camel Regiment – vytvorený v septembri 1916 z 11th Light Horse Regiment, vo februári 1917 transformovaný na Sinajskom polostrove späť na pôvodný pluk.

- 2nd Camel Regiment - vytvorený v septembri 1916 z 12th Light Horse Regiment, vo februári 1917 transformovaný na Sinajskom polostrove späť na pôvodný pluk.

- 3rd Camel Regiment - vytvorený  24. decembra 1916 z 4th Light Horse Regiment, vo februári 1917 transformovaný na Sinajskom polostrove späť na pôvodný pluk

- 4th Camel Regiment - vytvorený  10. novembra 1916 z 1st Light Horse Double Squadron and 2nd Light Horse Double Squadron, 3. februára 1917 v Egypte rozpustený a použitý na vytvorenie 17th Camel Company a 18th Camel Company.

Hoci zloženie brigády tak, ako sa vykryštalizovalo na konci roku 1916 bolo ideálne pre vedenie malých a samostatných bojových operácií a hliadkovanie proti domorodému obyvateľstvu, vedenie Egyptian Expeditionary Force potrebovalo na plánované bojové akcie proti Otomanskej ríši na Sinajskom poloostrove veľké, kompaktné jednotky. Preto boli postupne jednotlivé roty zlučované do práporov nasledovne:

1st Camel Battalion – vytvorený na Sinajskom poloostrove 02.08.1916 z 5th Camel Company, 6th Camel Company a 7th Camel Company. Od 16.12.1916 sa súčasťou práporu stala 4th Camel Company a formálne aj 1st Camel Company a 3rd Camel Company. Bitky o Maghdabu 23.12.1916 sa prápor zúčastnil v zložení 4th Camel Company, 6th Camel Company, 7th Camel Company a 12th Camel Company. Bitky pri Rafa 07.01.1917 sa prápor zúčastnil v zložení 1st Camel Company, 3rd Camel Company,  4th Camel Company a 15th Camel Company. 10.03.1917 bola 15th Camel Company nahradená 2nd Camel Company.  V tejto zostave bol prápor 25.07.1918 rozpustený a jeho príslušníci vytvorili 14th Light Horse Regiment AIF. Prápor bol bojovo nasadený v Palestíne.

2nd Camel Battalion bol postupne vytvorený z 5th až 10th Camel Company.

3rd Camel Battalion – vytvorený na Sinajskom poloostrove 04.12.1916 z 1st Camel Company, 11th Camel Company a 15th Camel Company. 07.01.1917 pri bitke u Rafy pozostával z 11th Camel Company, 12th Camel Company a 14th Camel Company. Neskôr sa súčasťou práporu stala 13th Camel Company. V tomto zložení prápor existoval až do svojho zrušenia 25.07.1918, z príslušníkov práporu bol vytvorený  15th Light Horse Regiment AIF. Prápor bol bojovo nasadený v Palestíne.

4th Camel Battalion – vytvorený na Sinajskom poloostrove 16.02.1917 zo 16th Camel Company, 13 th Camel Company, 17th Camel Company a 18th Camel Company. Následne 15th Camel Company nahradil 13th Camel Compyna a v tomto zložení bol prápor 25.07.1918 rozpustený. Prápor bol bojovo nasadený v Palestíne.

Camel Brigade pri Magdhabe
Príslušníci Camel Brigade pri Magdhabe, H. Septimus Power, 1925

26.06.1917 sa brigáda transformovala na zbor (Camel Corps). V zborovej štruktúre zostalo zachované dovtedajšie rozčlenenie práporov - 1. a 3. prápor boli tvorené austrálčanmi, 2. prápor tvorili britskí dobrovoľníci a v 4. prápore boli dobrovoľníci z Nového Zélandu doplnení austrálčanmi. Súčasťou zboru sa stalo aj horské delostrelectvo, pôvodne z Hong-kongu a Singapúru, zbor mal vlastné guľomety a veterinárny personál. Celkový počet rôt dosiahol počtu 18.

Znakom zboru (ktorý ale neoficiálne existoval už skôr) sa stala ťava na pozadí vychádzajúceho slnka s nápisom Australia Commonwealth Military Force.

Jednotky používali výhradne ťavích samcov. Okrem toho že boli výkonnejšie ako samice, boli aj výrazne lacnejšie a dosažiteľnejšie. Nevýhodou samcov ale je že sú ťažšie zvládnuteľnejšie a nie také učenlivé. Niekoľko sto ťavích samcov na jednom mieste tvorilo nezameniteľný hluk, rozliehajúci sa na míle ďaleko.

V porovnaní s jazdeckými jednotkami používajúcimi kone mali ťavie jednotky dvojnásobný akčný rádius v teréne kde nebola k dispozícii voda. Jazdecké jednotky s koňmi mohli operovať dva dni bez dodávky vody, čo umožňovalo max. diaľku akcie vo vzdialenosti denného pochodu – cca 25 míľ (a následný návrat). Ťavy mohli operovať až 5 dní bez dodávok vody, čo umožňovalo operovať na vzdialenosť až 60 míľ (v dokumente nebolo uvedené o akú míľu sa jedná, takže ťažko previesť tieto vzdialenosti na km). Ťavy sa zároveň lepšie dokázali pohybovať v obtiažnom púštnom teréne. Na druhej strane potrebovali omnoho viac potravy ako kone.

V priebehu roku 1917 sa zbor zúčastnil viacerých bojov – bitka pri Magdhabe, Rafe a bojov pri Gaze. Veľké straty mal zbor hlavne pri druhej bitke pri Gaze (19.04.1917), spôsobené najmä nedostatkami vo velení. Po prerazení Tureckej obrany počas Tretej bitky pri Gaze sa zbor stal časťou postupujúcich jednotiek a zúčastnil sa útoku na Jeruzalem. Táto časť bojového nasadenia bola pre vojakov aj zvieratá veľmi ťažká, nakoľko operácie už neprebiehali v púšti ale v horách Judei, kde bolo chladné a vlhké počasie, ktoré spôsobilo u mnohých zvierat (aj ľudí) prašinu (svrab). Po dobytí Jeruzalema bol zbor stahnutý z bojov na doplnenie.

Na začiatku roku 1918 bola armáda nasadená v Palestíne reorganizovaná. 27.03.1918 sa Camel Corps premenoval na 1st Imperial Camel Corps Brigade. . Bojové operácie sa už viedli v relatívne osídlených oblastiach, ktoré neboli vhodné pre nasadenie jazdeckých jednotiek na ťavách. Následne, v súvislosti s redukovaním bojových operácii bol 1st Imperial Camel Corps Brigadepostupne redukovaný až na prápor. 31.7.1918 austrálčania presedlali z tiav na kone a stali sa súčasťou Austrálskej 5th Mounted Brigade (jazdecká brigáda). Podobne aj Novozélandský vojaci boli zaradení k novozélandskej jazdeckej brigáde. Ťavy boli poskytnuté pre arabské jednotky emira Feisala a sira Lawrenca (z Arábie) (T.E. Lawrence).  

V auguste 1918 zostal zo zboru zachovaný len 2nd Camel Battalion, ktorý bol následne použitý na diverzné akcie východne od rieky Jordán. Zbor bol formálne rozpustený 01.03.1919.

V bojových operáciách padlo 346 príslušníkov zboru (1), podľa (2) a (5) padlo 200 mužov a 598 ich bolo zranených. Rozdiel je možno spôsobený tým zdroj (2) a (5) sa venuje len austrálčanom, alebo v obetiach nie sú zahrnuté obete na následky zranení a chorôb.

Veliaci dôstojníci austrálskeho pôvodu:

1st Camel Battalion:

- George Furner Langley

3rd Camel Battalion:

- Herbert Jervoise Huddleston

- Nowell Barnard De Lancey Forth

- George Peter Donovan

- Charles Robert Victor Wright

 4th Camel Battalion:

- Charles Arthur Lee

- Arthur James Mills

Poznámky: 

a) 1st Imperial Camel Corps Brigade (alebo Imperial Camel Corps) je v niektorých zdrojoch označovaný aj ako 1st Imperial Camel Corps, podobne aj Camel Brigade je v niektorých zdrojoch označovaná ako 1st Camel Brigade.

b) článok je primárne venovaný austrálskym príslušníkom bojujúcim v radoch týchto jednotiek.

Zdroj:
1. http://en.wikipedia.org/wiki/Imperial_camel_corps
2. http://www.diggerhistory.info/pages-conflicts-periods/ww1/lt-horse/camel_regiments.htm
3. http://referaty.atlas.sk/prirodne-vedy/biologia-a-geologia/10040/biorekordy---odolnost
4. http://www.regiments.org/regiments/uk/cav/camel.htm
5. http://www.awm.gov.au/units/unit_13624.asp
6. http://www.chakoten.dk/imperial_camel_corps.html

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více