Co se děje v Dárfúru?

Autor : 🕔01.12.2006 📕13.149

Podobné články

Další články autora

Konflikt ve zbídačelém Dárfúru upoutal světovou pozornost na začátku roku 2003 poté, co oficiálně vypuklo otevřené povstání proti chartúmské vládě. Povstalci zaútočili na vládní cíle v Dárfúru v odporu proti mnohaletému zanedbávání a útlaku. Rebelové chtěli svůj přiměřený podíl na moci a bohatství, který jim vláda v Chartúmu tak dlouho odpírala. Co však mnoho lidí neví, je to, že menší potyčky mezi znepřátelenými kmeny probíhaly již před rokem 2003. Navíc mnozí rovněž nevědí, že jednou z hlavních příčin těchto bojů, které teprve nedávno přerostly do totální války, je nedostatek vody!

Když se zeptáte kohokoli, kdo něco slyšel o konfliktu v Dárfúru, co o tom ví, pravděpodobně vám řekne, že "je to genocida prováděná Araby na Afričanech" a že "vojáci OSN musí zasáhnout, aby ochránili nevinné lidi". To je asi tak vše, co ví. Dárfúr je mnohem složitější a málokdo z těch, o něm slyšeli, skutečně rozumí, co se tam děje.

Dárfúr, území asi o velikosti Francie, obývá mnoho kmenů, z nichž největším je Fur. Odtud získal Dárfúr své jméno. Doslovně to znamená "Země Furů", "Domov Furů". Dalšími z mnoha kmenů jsou Zagawa, Massaleet, Ma'aliyah a Rezeigat. Staré spory mezi kmeny o použitelnou půdu a pastviny byly zesíleny zhoršujícím se nedostatkem vody, přisuzovaným účinkům globálního oteplování. Kvůli tomuto problému a mnoha letům zanedbávání narůstala frustrace Dárfúřanů.

K boji proti centrální vládě dárfúrské povstalce navíc podnítilo podepsání mírové smlouvy mezi severem a jihem ukončující dlouhou krvavou súdánskou občanskou válku. Jižní SPLM/A (Sudan's People Liberation Movement/ Army - Súdánské lidově osvobozenecké hnutí/ armáda) nakonec dostala to, co chtěla, po více než dvou desetiletích bojů a Dárfúřané si mysleli, že by mohli dosáhnout téhož.

Dárfúrské povstalecké hnutí bylo vytvořené hlavně na kmenovém základě. Dvě největší hnutí jsou SLM/A (Sudan's Liberation Movement/ Army - Súdánské lidově osvobozenecké hnutí) a JEM/A (Justice & Equality Movement/ Army - Hnutí za spravedlnost a rovnost). Obě získávají prostředky hlavně od dárfúrských podnikatelů v zámoří. Oběma hnutím dominují různá kmenová složení, hlavně Fur, Zagawa a Massaleet. Na začátku roku 2003 prováděly povstalecké skupiny útoky na vládní cíle v Dárfúru. Při útocích na policejní stanice ukořistily velké množství zbraní a zabily mnoho policistů. Chartúmská vláda odpověděla vyzbrojením oddílů Janjaweed a zmocnila je k boji s rebely, protože většina armády byla stále ještě na jihu. Výsledkem byla totální válka.

Zpočátku si centrální vláda myslela, že Janjaweed budou moci rychle potlačit povstání, ale povstalci odolávali. S tím, jak konflikt zesílil, se povstalecké skupiny začaly štěpit do různých frakcí, přičemž z některých z nich se stali soupeři. V této chvíli se existující napětí mezi kmeny tak silně zhoršilo, až pohár přetekl. Povstalci nyní bojovali mezi sebou a zároveň pokračovali ve svém společném boji proti súdánské armádě a vládou podporovaným milicím Janjaweed. Proto je třeba říci, že povstalecké skupiny jsou také zodpovědné za různé útoky na vesnice a zabíjení nevinných lidí z nepřátelských kmenů. I ony se dopustily krutostí a nejsou to žádní andělé. Na druhé straně centrální vláda užila v boji proti rebelům těch nejneetičtějších a nejsurovějších prostředků. Nevybíravě nechala bombardovat vesnice a aktivně pomáhala Janjaweedům v jejich systematickém terorizování nevinných lidí. Nakonec je zodpovědná chartúmská vláda.

Na mikroskopické úrovni by se dal dárfúrský konflikt popsat jako kmenový konflikt. Ale na makroskopické úrovni se jedná o společný boj utlačovaných a zanedbávaných Dárfúřanů za podíl na súdánském bohatství a moci v centrální vládě.

Počet mrtvých se odhaduje na 200 - 400 tisíc a více než 2,5 miliónu lidí uprchlo ze svých domovů. Konflikt stále pokračuje.

Doporučené odkazy (v angličtině):
Darfur Conflict (Wikipedia)
5 Misconceptions about Darfur(The Washington Post)

Původní článek je na What’s Darfur Really About?. Autor, vystupující pod přezdívkou "Drima", píše blog The Sudanese Thinker, kde se kromě dění v Súdánu věnuje i problematice radikálního islámu a dění na Blízkém Východě.

Podobné články

Další články autora

Autor : 🕔01.12.2006 📕13.149

Komentáře Disqus

Komentáře Facebook

Sociální sítě

Reklama

Poslední komentáře