Co se děje v Dárfúru?

Autor: David Krayzel 🕔︎︎ 👁︎ 29.284

Konflikt ve zbídačelém Dárfúru upoutal světovou pozornost na začátku roku 2003 poté, co oficiálně vypuklo otevřené povstání proti chartúmské vládě. Povstalci zaútočili na vládní cíle v Dárfúru v odporu proti mnohaletému zanedbávání a útlaku. Rebelové chtěli svůj přiměřený podíl na moci a bohatství, který jim vláda v Chartúmu tak dlouho odpírala. Co však mnoho lidí neví, je to, že menší potyčky mezi znepřátelenými kmeny probíhaly již před rokem 2003. Navíc mnozí rovněž nevědí, že jednou z hlavních příčin těchto bojů, které teprve nedávno přerostly do totální války, je nedostatek vody!

Když se zeptáte kohokoli, kdo něco slyšel o konfliktu v Dárfúru, co o tom ví, pravděpodobně vám řekne, že "je to genocida prováděná Araby na Afričanech" a že "vojáci OSN musí zasáhnout, aby ochránili nevinné lidi". To je asi tak vše, co ví. Dárfúr je mnohem složitější a málokdo z těch, o něm slyšeli, skutečně rozumí, co se tam děje.

Reklama

Dárfúr, území asi o velikosti Francie, obývá mnoho kmenů, z nichž největším je Fur. Odtud získal Dárfúr své jméno. Doslovně to znamená "Země Furů", "Domov Furů". Dalšími z mnoha kmenů jsou Zagawa, Massaleet, Ma'aliyah a Rezeigat. Staré spory mezi kmeny o použitelnou půdu a pastviny byly zesíleny zhoršujícím se nedostatkem vody, přisuzovaným účinkům globálního oteplování. Kvůli tomuto problému a mnoha letům zanedbávání narůstala frustrace Dárfúřanů.

K boji proti centrální vládě dárfúrské povstalce navíc podnítilo podepsání mírové smlouvy mezi severem a jihem ukončující dlouhou krvavou súdánskou občanskou válku. Jižní SPLM/A (Sudan's People Liberation Movement/ Army - Súdánské lidově osvobozenecké hnutí/ armáda) nakonec dostala to, co chtěla, po více než dvou desetiletích bojů a Dárfúřané si mysleli, že by mohli dosáhnout téhož.

Dárfúrské povstalecké hnutí bylo vytvořené hlavně na kmenovém základě. Dvě největší hnutí jsou SLM/A (Sudan's Liberation Movement/ Army - Súdánské lidově osvobozenecké hnutí) a JEM/A (Justice & Equality Movement/ Army - Hnutí za spravedlnost a rovnost). Obě získávají prostředky hlavně od dárfúrských podnikatelů v zámoří. Oběma hnutím dominují různá kmenová složení, hlavně Fur, Zagawa a Massaleet. Na začátku roku 2003 prováděly povstalecké skupiny útoky na vládní cíle v Dárfúru. Při útocích na policejní stanice ukořistily velké množství zbraní a zabily mnoho policistů. Chartúmská vláda odpověděla vyzbrojením oddílů Janjaweed a zmocnila je k boji s rebely, protože většina armády byla stále ještě na jihu. Výsledkem byla totální válka.

Zpočátku si centrální vláda myslela, že Janjaweed budou moci rychle potlačit povstání, ale povstalci odolávali. S tím, jak konflikt zesílil, se povstalecké skupiny začaly štěpit do různých frakcí, přičemž z některých z nich se stali soupeři. V této chvíli se existující napětí mezi kmeny tak silně zhoršilo, až pohár přetekl. Povstalci nyní bojovali mezi sebou a zároveň pokračovali ve svém společném boji proti súdánské armádě a vládou podporovaným milicím Janjaweed. Proto je třeba říci, že povstalecké skupiny jsou také zodpovědné za různé útoky na vesnice a zabíjení nevinných lidí z nepřátelských kmenů. I ony se dopustily krutostí a nejsou to žádní andělé. Na druhé straně centrální vláda užila v boji proti rebelům těch nejneetičtějších a nejsurovějších prostředků. Nevybíravě nechala bombardovat vesnice a aktivně pomáhala Janjaweedům v jejich systematickém terorizování nevinných lidí. Nakonec je zodpovědná chartúmská vláda.

Na mikroskopické úrovni by se dal dárfúrský konflikt popsat jako kmenový konflikt. Ale na makroskopické úrovni se jedná o společný boj utlačovaných a zanedbávaných Dárfúřanů za podíl na súdánském bohatství a moci v centrální vládě.

Reklama

Počet mrtvých se odhaduje na 200 - 400 tisíc a více než 2,5 miliónu lidí uprchlo ze svých domovů. Konflikt stále pokračuje.

Doporučené odkazy (v angličtině):
Darfur Conflict (Wikipedia)
5 Misconceptions about Darfur(The Washington Post)

Původní článek je na What’s Darfur Really About?. Autor, vystupující pod přezdívkou "Drima", píše blog The Sudanese Thinker, kde se kromě dění v Súdánu věnuje i problematice radikálního islámu a dění na Blízkém Východě.

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více