Nejslavnější přestřelka Divokého západu

Autor: Radek Enžl / Rad 🕔︎︎ 👁︎ 44.876

Dosud se nikdo ani nepohnul a muži se koncentrovali k akci. Přestřelku vyprovokoval Wyatt, když vykřikl:

„Vy hajzlové, chtěli jste boj, tak ho můžete mít!“

Reklama

Billy Clanton okamžitě tasil svůj revolver a Wyatt, díky vynikajícím reakcím, ihned kontroval. Oba výstřely padly téměř současně. Billy vypálil na Wyatta, ale minul ho. Wyatt si překvapivě Billyho nevšímal a vystřelil na Franka McLauryho, o kterém věděl, že je z rančerů nejlepší střelec a považoval ho tudíž za nejnebezpečnějšího z nepřátelské skupiny. Frank byl zasažen do břicha, podařilo se mu ještě vytáhnout revolver a vystřelit, ale potom už šel k zemi. Ike Clanton se vrhl k Wyattovi, chytil ho za paži a křičel, že nechce bojovat. Wyatt viděl, že není ozbrojen a tak ho odstrčil a zařval na něj, ať buď bojuje nebo uteče. Ike zvolil druhou možnost, vběhl do Flyovy fotogalerie a utekl za ni.

Tom McLaury se mezitím snažil vytáhnout bratrovu winchestrovku z pouzdra u sedla a ukryl se za vyděšeného koně. Doc Holliday ho viděl, ale kvůli koni nemohl střílet. Vypálil tedy ránu z brokovnice do vzduchu a mohutné zadunění „pouliční houfnice“, jak Doc brokovnici říkal, koně poplašilo natolik, že začal vyhazovat, prudce pohodil hlavou, čímž vyškubl Tomovi z ruky uzdu a utekl. Tím vystavil Toma Hollidayovi, který do něj okamžitě vyprázdnil druhou hlaveň brokovnice. Dávka sekaného olova rozcupovala Tomovi hruď a jeho vesta se okamžitě zalila krví smíšenou s roztříštěnými úlomky prsní kosti. Zásah hromadnou střelou však Toma na místě nezabil, pouze jej odhodil o několik kroků vzad. Tomovi se navzdory strašlivému zranění podařilo odpotácet až na roh Třetí ulice, kde jej nadobro opustily síly a on padl k zemi. Zakrátko na své zranění zemřel.

Morgan Earp zatím zasypal palbou Billyho Clantona. Prostřelil mu nejdříve zápěstí a potom hruď. Billy vrávoral směrem k Flyově galerii a snažil se střílet z revolveru levou rukou. Posledním nábojem se mu podařilo zasáhnout Morgana do ramene a srazil ho k zemi. Zároveň se však dostal do výhledu Virgilovi.

Ten dosud vůbec nevystřelil, protože ho hned na začátku střetnutí zasáhla do lýtka kulka, možná ona nazdařbůh vypálená Frankem McLaurym, a podrazila mu nohy. Virgil se zhroutil do prachu a chvíli mu trvalo, než se vzpamatoval. Teď zaregistroval Billyho Clantona a vypálil na něj. Billy odletěl dozadu a zhroutil se opřený zády o Harwoodův dům. Virgil pokračoval v palbě a přidal se k němu i Wyatt. Billy utrpěl několik dalších zásahů do trupu.

Frank McLaury se zatím nějakým zázrakem vyškrábal na nohy, vyrazil směrem k Hollidayovi a křikl na něj: „Teď jsi můj!“

V odpověď se mu dostalo hlášky hodné Doca Hollidaye: „To je od tebe skvělej fór, protože teď jsi můj ty!

Frank na Doca vystřelil a kulka Hollidaye škrábla do boku, kde mu utrhla kus pouzdra pistole. Doc okamžitě odhodil prázdnou brokovnici, a sáhl po své poniklované pětačtyřicítce. Současně s ním na Franka, který střílel dál, zahájili palbu Morgan s Wyattem. Jedna z kulek zasáhla Franka do hlavy a definitivně ho tak odeslala na hřbitov obutých.

Na bojišti náhle všechno ztichlo, nikdo se nehýbal, jen mírný vánek si pohrával s cáry šedobílého kouře ze spáleného střelného prachu. Camillus Fly vyšel ze svého domu s henryovkou v ruce a vyzval ostatní, aby odzbrojili Billyho Clantona, který napůl v bezvědomí stále naprázdno cvakal svým revolverem. Když viděl, že se nikdo nehýbe, sklonil pušku a přešel k Billy Clantonovi. Chlapec ještě dýchal a když u něj Fly poklekl a jemně mu vzal z ruky revolver, zašeptal:

Reklama

„Dejte mi ještě nějaký náboje.“

Potom zemřel.

Pohřební fotografie kovbojů – před pohřbem byli Frank McLaury, jeho bratr Tom a Billy Clanton (zcela vpravo – jediná jeho známá fotografie) podle tehdejšího zvyku vystaveni v pohřebním ústavu Ritter & Ream

Náčrt souboje – který vlastnoručně v roce 1919 nakreslil sám Wyatt Earp. Je zajímavé, že Wyatt zcela vynechal Ika Clantona. Na druhou stranu zase zachytil Billyho Claiborna zvaného též někdy Billy Kid (neměl ovšem nikdy nic společného s proslulým desperátem stejného jména z Novomexického teritoria). Většina pramenů uvádí, že Claiborne do přestřelky vůbec nezasáhl a ihned po jejím začátku vběhl zadními dveřmi do Flyovy galerie. Wyattův náčrtek však tvrdí, že Claiborne před svým útěkem vystřelil na Morgana a pak do galerie vběhl předním vchodem. Některé zprávy také naznačují, že i Wyatt vypálil na Claiborna, ale právě v tom okamžiku k němu přiskočil Ike a srazil mu ruku, takže minul. Někdy také bývá předkládána teorie „Tajemného střelce“. Podle ní někdo v průběhu přestřelky vypálil na Earpy zpoza zadního rohu fotogalerie (tedy směrem od O.K. Corrall) a ihned zmizel. Mohl to prý opět být právě Claiborne, který tudy utíkal právě do Corrallu. Jindy bývá jako „Tajemný střelec“ uvažován Behan. Wyattův náčrtek také činí Morgana odpovědného za smrt Franka McLauryho. Zde se autoři hodně různí, bývají tu citována jména Morgana, Wyatta a nejčastěji Hollidaye. Je třeba si také uvědomit, že Wyatt tento nákres zhotovil takřka 40 let po přestřelce

Přestřelka u O. K. Corralu trvala něco přes půl minuty a padlo během ní asi sedmnáct výstřelů. Po jejím skončení byli tři z osmi duelantů mrtvi, tři zraněni a dva zůstali bez škrábnutí. Následovala řada dozvuků.

Podle přísežné žaloby Behana a Ika Clantona byl na Earpy vydán zatykač a proběhlo soudní líčení před soudcem Spicerem. Po vyslechnutí všech svědectví, což zabralo třicet dnů, Spicer kritizoval Virgilovo jmenování svých bratrů a Hollidaye zástupci marshala, i když připustil, že „společenské klima“ mu mnoho možností nedávalo. Rozhodl však, že pro obvinění Earpů a Hollidaye z vraždy neexistuje dostatek důkazů a nařídil jejich propuštění.

V zákulisí však pracovaly jiné síly. Krátce po Vánocích byl Virgil zmrzačen na levé ruce ranou z brokovnice ze zálohy. Morgan Earp byl 18. března 1882 zastřelen oknem, když hrál v herně svého bratra kulečník. Wyatt posadil celou rodinu, včetně zraněného Virgila do vlaku a poslal je pryč z Arizony. Zůstal v Tombstone jen se svým nejlepším přítelem Docem Hollidayem. Přímo na nádraží narazil Wyatt na Behanova zástupce Franka Stillwella, jak se plíží se zbraní v ruce podél vlaku, v němž seděla Earpova rodina.

Wyatt ho obvinil z vraždy Morgana a poté jej společně s Hollidayem doslova rozstříleli – jen Wyatt do něj vyprázdnil obě hlavně brokovnice a všech šest komor svého revolveru. Později společně s Hollidayem odpravil několik dalších lidí, které podezříval ze spojení s klikou Clanton - McLaury a z účasti na útocích proti své rodině. Potom uznal, že půda v Arizoně začíná být poněkud horká a společně s Hollidayem zmizel do Nového Mexika.

Když Earpové odešli z Arizony pocítil Tombstone i celý stát nesmírnou úlevu. Přestřelka u O. K. Corralu jasně ukazuje nebezpečí, které může pro společnost nastat, objeví-li se skupina lidí, domnívajících se, že sami stojí nad zákonem a manipulujících s ním pro politické či jiné účely.

Virgil Earp svoje zranění přežil, i když levou rukou už nikdy nepohnul. Navzdory tomu se stal marshalem v Coltonu v Kalifornii. Zemřel roku 1905.

Reklama

Doc Holliday měl kvůli své účasti na boji u O. K. Corralu velké problémy. Byl zatčen na základě vymyšlených obvinění v Denveru, což byl pokus o jeho vypovězení do Arizony. Holliday byl souzen za vraždu v tombstoneském okrese Pima v Arizoně, ale i přes zřejmý nepřátelský vliv byl osvobozen. E. D. Cowan, redaktor Daily News, o tom napsal:

„Tom Fitch z Kalifornie, který ho obhajoval, mi řekl, že svědkové obžaloby byli nejlepšími svědky obhajoby, protože jejich svědectví jasně prokázala, že Holliday všechny muže zabil pod palbou a často v nevýhodě.

Byl neuvěřitelně hbitý a přesný s revolverem a to oběma rukama. Pokud jeho cíli byli dva muži kdekoli v půlkruhu před ním, dokázal je oba zasáhnout prvními výstřely...“

Štěstí Doca nakonec opustilo. Stav jeho plic se zhoršil a on hledal úlevu v Glenwood Springs v Coloradu. Ale souchotiny rychle postupovaly a Doc v roce 1887 zemřel. Bylo mu 36 let, ale jeho nemocí a pitím zničené tělo vypadalo na osmdesát.

Wyatt Earp se po přestřelce věnoval provozování saloonů a zemřel roku 1929 ve věku 81 let. Jeho poslední slova na smrtelném loži zněla:

„Byl jsem vždycky naprosto čestným mužem a bojoval jsem za zákon a jeho dodržování...“

Dnešní pohled na hroby kovbojů – tombstoneský „hřbitov obutých“ - turistická atrakce s velkou návštěvností. Náhrobky však připomínají, že tu skutečně zemřeli lidé. Deska zcela vpravo (viz detail napravo) nese nápis:
„Zavražděni v ulicích Tombstone.“

Dva dobové záběry slavné ohrady O. K. – ačkoliv právě zde se proslulá přestřelka nikdy neodehrála

Prameny:
Jiří Brdečka: Kolty bez pozlátka, nakl. Československý spisovatel, Praha 1987
Šikl Jaroslav: Legendy o Divokém západě, nakl. Práce, Praha 1981
J. G. Rosa: Pistolníci, nakl. Svojtka a Vašut, Praha 1996, ISBN 80-7180-039-2

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více