Šlechtická titulatura

Autor : 🕔29.06.2006 📕14.259

Právo na oslovení urozený pán (něm. Hoch- und Wohlgebohren) bylo udělováno výlučně z panovnické kanceláře, a to jen poměrně vzácně některým hraběcím rodům (v pobělohorské titulatuře tvoří hrabata s tímto predikátem stupeň šlechtické hierarchie mezi knížaty a hrabaty).

Příslušníkům českého rytířského stavu náležely podle patentu z roku 1631 následující predikáty: osobám stavu rytířského příslušet měl titul urozený a statečný (Edelgestrenge), nobilitovaným a prostým šlechticům titul urozený a slovutný (Edel und Vest), a jestli by který z nich živnost městskou provozoval, měl být titulován urozený slovutný (Edel Ehrenfest). Pokud byl užit pouze predikát urozený, pak se často jednalo o vrchnostenského, městského či královského úředníka-nešlechtice, jeho urozenost se odvíjela od zastávaného úřadu.

Hrabě (něm. Graf von, zu, von und zu) býval dříve oslovován jako Vysokorodný pán (Hochgeboren) nebo jako hraběcí Milost. Jeho choť je hraběnka (Gräfin), synové hrabata, neprovdané dcery hraběnky anebo neoficiálně se používalo - familiárně - komtesy. Dnes má hrabě (tedy tam, kde jsou tituly) právo na oslovování Excelence, bezprostředním hrabatům (u nás to byli Harrachové, Pappenheimové, Schönbornové, Stadionové či Sternberg-Manderscheidt) náleží titul Osvícenosti (Erlaucht), avšak výhradně pro hlavu rodu a jeho manželku, nikoli všem členům rodu. Tyto rody byly pokládány za rovnorodé s královskými domy. Hodnostní korunou na erbu hrabat v našich zemích je obroučka s 16 perlami na stěžejkách, z toho jen 9 perel je viditelných. V Británii bývala také kdysi hrabata jmenována králem, ale spravovala a spolu s diecézním biskupem předsedala soudům ve svěřených částech království. Po záboru Anglie Normany (1066) se stal hraběcí stav dědičným a byl po staletí nejvyšším titulem v zemi. Až poté, co byl roku 1355 jmenován Černý princ vévodou z Cornwallu a roku 1385 Robert de Veres markýzem dublinským, stal se hraběcí titul 3. nejvyšším titulem na Britských ostrovech s oslovením My Lord nebo Your Lordship. V mnohých zemích je hraběcí titul stále považován za vysoce prestižní. Například syn španělského krále Alfonse XIII. (1886 - 1931) a otec dnešního krále Juana Carlose I. byl po celý život (1913 - 1993) znám jako Juan, hrabě barcelonský.

Autor : 🕔29.06.2006 📕14.259

Komentáře Disqus

Komentáře Facebook

Sociální sítě

Reklama

Poslední komentáře

 • Kohy

  Ano spoustu příslušníků policie jen dělalo svojí práci nehledě na ideologii ale spoustu znich bohužel viděli na ideologii i své obohacení a nezdráhali se mučit nevinné popřípadě je střílet mlátit atd . v této situaci je to těžké říct kdo a nebo...

  Bratři Mašínové - fakta · 1 week ago

 • RaS

  Doporučuji knihu pana Karla Pacnera Atomoví špioni. Je tam velmi podrobně a fundovaně popsáno, jak se ten který stát dobral své jaderné bomby a jak se tomu světové společenství snažilo (neúspěšně) zabránit.

  Operace Opera – předehra · 1 week ago

 • CZjak

  radiostanice byly však nee v takovém počtu jakým si žádalprolém byl v tom, že v roce 1941 měli pouze velitelské však od Prosince při protiofenzívě měl výhradně každý v 1942 byly již z 82% kvůli i dodávkám spojenců zjisti si informace pro příště a...

  Obranná válka SSSR??? díl 3. · 2 weeks ago

 • jikjik

  Pokud je mi známo, maršál G.I. Kulik byl náčelníkem správy DRRA dělostřelectva, ne tanků.

  Americké kořeny sovětského tanku T-34 · 2 weeks ago

 • volado1

  Sprosti vrahovia,nic ine

  Bratři Mašínové - fakta · 2 weeks ago

 • jikjik

  25. ledna 1935 ... V zemi zuřil hlad organizovaný soudruhem Stalinem a jinými soudruhy. - a tím jsem skončil. Dál to nemá cenu číst. 1) Hladomor byl v roce 1933. 2) Stalin se jako jeden z mála staral ten hlad zlikvidovat. 3) Většina zemřelých na...

  Výcvik sovětských letců pro 2. světovou válku · 2 weeks ago

 • jikjik

  Ano, autor má naprostou pravdu. Sovětská armáda převyšovala německou početně i kvalitou výzbroje. Například tank T34 byl tak dobře pancéřován, že velitel neviděl ven a ani neměl radiostanici. podobně ta skvělá letadla, která sice dosahovala...

  Obranná válka SSSR??? díl 3. · 2 weeks ago

 • R

  Dobrý den, nevím zda to již někomu dnes pomůže, ale připojím svůj názor. Igor byl veselý a hodný kluk. Osudnou se mu stala láska k jeho psímu kamarádovi, který byl vystrašený pod buňkou a Igor se pro něj vracel z již nastartovaného OT-64. Provádět...

  Úmrtia vojakov OS SR v zahraničných operáciách · 1 month ago

 • seky

  Článek ucházející, ale je tu jeden obrovský, vemi podstatný nesmysl. Motor V2 rozhodně nevychází z Liberty ani omylem. Nemá ani podobnou koncepci a ani podobný design dílů. Jsou to dva naprosto odlišné motory v každém směru. Ve zkratce:...

  Americké kořeny sovětského tanku T-34 · 1 month ago

 • Patrik Novák

  Velice poučné čtení. Děkuji

  Českoslovenští letci v polské kampani 1939  · 1 month ago