Main Menu
User Menu
Reklama

Nejslavnější přestřelka Divokého západu

Autor : 🕔01.08.2003 📕53.806
Rozpočet valka.cz 2023 : 120.000,- Kč Příjmy k 11.07.2023 : 93.998,- Kč
♡ Chci přispět

V historii Západu neexistuje souboj, který by víc poutal pozornost a jitřil fantazii lidí, než tento. Bylo o něm napsáno mnoho a mnohokrát také byl zfilmován. Dodnes se u ohrady O. K. v Tombstonu pravidelně divákům předvádí jeho divadelní verze. Přesto se dnes jen obtížně dobíráme skutečnosti, už proto, že těch několik svědků, kteří ho skutečně viděli na vlastní oči, ho pak každý popsali úplně jinak. Proto v žádném případě netvrdím, že právě tato verze je pravdivá – vznikla sice pečlivým porovnáváním různých pramenů, které se však často přímo diametrálně liší a proto se domnívám, že opravdovou skutečnost se už nikdo nikdy nedozví…

V roce 1877 byla objevena bohatá stříbrná žíla v údolí San Pedro, asi 70 mil na jihovýchod od Tusconu, v teritoriu Arizona. Když zde později začali prospektoři provádět průzkum horniny, někteří lidé jim prý předpovídali, že jediné co najdou, budou náhrobní kameny (angl. tombstone). Podle toho bylo údajně pojmenováno město, které poblíž vzniklo v roce 1879.

Reklama

Tombstone – Pohled na město přibližně v době, kdy se odehrává náš příběh. Na rozdíl od mnoha jiných těžebních měst, nebyl Tombstone po vyčerpání zásob stříbra opuštěn a nestal se tak „městem duchů“ jak se opuštěným městům tehdy říkalo. Právě krev prolitá u O.K. Corrall (třebaže ve skutečnosti právě tam žádná prolita nebyla) z něj učinila nesmírně výnosnou turistickou atrakci, jíž je dodnes

Tombstone bylo typické těžební město. Přitahovalo všechny možné typy lidí - kovkopy, hazardní hráče, prostitutky, spekulanty. Právě posledně jmenovaní se v Tombstone stali příčinou značného politického napětí. Začali se totiž dostávat do stálých sporů o vlastnictví půdy s místními rančery. Jenže když Tombstone vzniklo a došlo k volbám do úřadů městského a okresního marshala (policista - v podstatě totéž co šerif. Na Západě byly užívány oba názvy zhruba stejně často), rozhodly hlasy rančerů, zejména spřátelených rodin Clantonů a McLauryů, kteří se svými honáky volili samozřejmě svoje lidi. Okresním marshalem se tak stal John Behan, který si vždy našel důvod, aby mohl dát za pravdu rančerům.


John Behan

Měl k tomu spoustu příležitostí. Ke sporům docházelo téměř nepřetržitě, protože Tombstone hekticky rostlo. Objevilo se tu na dvě desítky saloonů, dva nevěstince, pohřební ústav Rittera & Reama, doktor medicíny a fotograf v jedné osobě Camillus Fly, advokát a soudce Wells Spicer, spousta železničních dělníků, dobrodruhů, karbaníků, agentů s realitami a kovbojů, kteří přiháněli k železnici stáda dobytka. V roce 1881 už měl Tombstone asi 10 000 obyvatel. Město se také mohlo pochlubit dvěma deníky - Tombstone Epitaph a Nugget.

Onen Wells Spicer, vážený mladý advokát, právě v tu dobu psal své ženě do New Yorku:

Reklama

„Žiji ve městě, které má dvě tančírny, tucet karbanických doupat a více než dvacet saloonů. Nicméně je naděje, že se poměry zlepší, protože jsem zjistil, že ve městě existují dvě bible...“

Prvního prosince 1879 dorazila do města dvojice mužů. Byli to bratři Wyatt a Virgil Earpovi. Virgil Earp byl ze všech bratrů nejstarší a zastával funkci U. S. Deputy Marshal (zástupce marshala pro teritorium Arizona). Právě on byl skutečným vůdcem Earpů, ale nejvýraznější postavou z nich byl Wyatt Earp. Virgil byl do své funkce jmenován v listopadu 1879, poté co v září téhož roku opustil společně s Wyattem policejní sbor v Dodge City. Oba bratři tu získali jistou proslulost, protože Dodge City bylo známé jako jedno z nejdivočejších měst Západu.

Dodge City bylo tzv. „kraví město“ neboli město, do kterého kovbojové hnali stáda dobytka k železnici. Tady byl dobytek prodán a odvezen na Východ. Kovbojové dostali zaplaceno a tak, po týdnech strávených v prachu a špíně cesty, začali slavit, brzy se opili a pak začali vyvádět. V takových chvílích stříleli na všechno, co se hnulo, a byli skutečně velmi nebezpeční. Skupině proslulých pistolníků, jako např. Bata Mastersona, Earpům, Luke Shortovi, Charlie Bassettovi a dalších, se nakonec podařilo Dodge City zkrotit.

Sem do Tombstone přivedla Earpy vidina peněz. Nehodlali samozřejmě kopat stříbro s krumpáčem v ruce, jejich láskou byl hazard. Earpové se ve městě brzy zabydleli. Zakrátko dorazili do Tombstone Morgan a James Earpové - nejmladší z bratrů, potom manželky Earpů a hlavně Doc Holliday.


Doc Holliday – muž nebezpečný jako chřestýš. Zabil prý kolem 17 lidí. Říkalo se o něm, že kromě několika střelných zbraní nosil ještě v pouzdře za límcem ukrytou vrhací dýku. Sáhl prý si jen k zátylku, jako by si chtěl posunout klobouk do čela a…


Bratři Earpové – velmi nekvalitní, zato však vzácný snímek. Vlevo sedí zřejmě Wyatt, vpravo Virgil, vpravo stojící je pravděpodobně Morgan. Posledního se mi nepovedlo identifikovat (ani identifikace ostatních však není zaručena). Všichni jsou ozbrojeni Colty SAA

John Holliday byl velmi blízkým přítelem Wyatta Earpa. Byl původním povoláním zubař, odtud jeho přezdívka Doc - doctor. Onemocněl však tuberkulózou a na radu lékaře odjel na Západ, kde byl suchý vzduch, jenž mu mohl pomoci. Tady se naučil velmi zručně zacházet s revolverem a kartami. V době, kdy se přátelil s Wyattem v Dodge City, už z něj byl dávno alkoholik, řemeslný hráč a smrtelně nebezpečný střelec.

Earpové začali brzy ve městě podnikat. James Earp, který na rozdíl od svých bratrů nebyl pistolník, si otevřel hernu. Morgan si našel zaměstnání jako ozbrojený průvodce dostavníků firmy Wells Fargo & Company. Wyatt vlastnil podíl na saloonu Oriental a hrací stůl v pivnici Eagle. Earpové se také angažovali v místní politice, když se Virgil stal městským marshalem.


Odznak městského marshala Tombstone

Právě to vedlo ke konfliktu s rodinami Clantonů a McLauryů, kteří byli po celém okrese proslulí jako rančeři a zloději dobytka a koní. Rančerům byl sice Virgil Earp coby městský marshal trnem v oku, ale Earpové s nimi nepřišli do styku, dokud se Wyattovi neztratil cenný hřebec. Virgil společně s Wyattem zorganizovali pátrací výpravu a pročesávali kraj. Nakonec byl kůň nalezen na ranči Clantonů a co víc, právě se na něm projížděl mladý Billy Clanton, jeden ze spolumajitelů ranče. Earpové ho odvlekli k městskému soudu, kde Wells Spicer Billyho odsoudil na dva měsíce vězení za krádež koně. Vzápětí byl propuštěn na kauci a při odchodu se vysmál Wyattovi do obličeje, že „bude jezdit, na čem bude chtít.“

Zanedlouho došlo k dalšímu porušení zákona. Z blízkého vojenského tábora se ztratilo šest mul. Tato krádež by asi za Behanova působení byla ututlána. Earpové se ukázali jako dokonalí diplomaté. Virgil donutil okresního marshala Behana, aby spolu s ním a v doprovodu Wyatta a jednotky vojáků jel zvířata hledat. Oddíl muly nalezl na ranči McLauryů, kteří je právě chtěli přeznačkovat. Behan musel dosvědčit, že McLauryové kradli, opět to spravila kauce, ale Behan tím byl vyšachován z další hry. V budoucnosti se jen těžko mohl otevřeně zastat zlodějů.

Reklama

V červnu 1881 se rančerská strana rozhodla pro odvetu. Behan zatkl Doca Hollidaye a obvinil ho z přepadení dostavníku, který zrovna v ten den, ačkoli to byla jeho povinnost, nedoprovázel Morgan Earp. Našel si prý nějakou naivní výmluvu. James Earp ale dosvědčil, že v kritickou dobu s ním Doc Holliday hrál karty a řízení bylo zastaveno.

Reklama

Seriál

Podobné články

Další články autora

Autor : 🕔01.08.2003 📕53.806