Main Menu
User Menu
Reklama

Kódová písmena - Kampfverbände der Luftwaffe

Autor : 🕔01.08.2003 📕41.387
Rozpočet valka.cz 2023 : 120.000,- Kč Příjmy k 11.07.2023 : 93.998,- Kč
♡ Chci přispět

Od jara 1939 byl zaveden pro nový systém kódových písmen pro Kampfverbänden. Kombinace čísel a písmen před bočním křížem označovaly příslušný svazek, ke kterému konkrétní stroj náležel. První písmeno za bočním křížem označovalo v abecedním pořádku pozici letadla unvitř letky a často bylo vyvedeno v barvě letky. Poslední písmeno určoval Stab (štáb) nebo Staffel (letku) a zároveň s tím také příslušnost ke Gruppe (skupina). Tato forma označení platila s výjimkou Jagdverbände (stíhací svazky) , Schlachtgeschwader (bitevní svazky - částečně) a  Zerstörereinheiten (težké stíhačky - částečně) po celé Luftwaffe.

Příklady

Reklama

Příklad 1 (obrázek): Fieseler Fi 156 C-3/trop. 5F + YK

5F  = Aufklärergruppe 14 – průzkumná skupina 14
  Y = Maschine 25 – letadlo číslo 25
  K = 2. Staffel ( I. Gruppe ) – druhá letka (I. skupina)

Příklad 2: Heinkel He111  A1 + AA

A1 = Kampfgeschwader 53 "Legion Condor" – Bombardovací eskadra 53 „Legion Condor
  A = Maschine 1 – stroj č. 1
  A = Geschwaderstab – štáb eskadry (stroj komodora eskadry)
    (die Maschine des Geschwaderkommodores)

 Příklad 3

F8 = Kampfgeschwader 40 – bombardovací eskadra 40
  E = Maschine 5 – stroj č. 5
  H = 1. Staffel ( I. Gruppe ) – 1. letka (I. skupina)

Kódová písmena  Kampfverbände - Pravidla a  vyjímky ve vztahu k označení skupiny:

A = Geschwaderstab (z toho jedno modré písmeno)
B = Stab I. Gruppe (z toho jedno zelené písmeno)
C = Stab II. Gruppe (z toho jedno zelené písmeno)
D = Stab III. Gruppe (z toho jedno zelené písmeno)
E = Stab IV. Gruppe (z toho jedno zelené písmeno)
F = Stab V. Gruppe (z toho jedno zelené písmeno)

Reklama

I. Gruppe (weiß) H = 1. Staffel  (z toho jedno bílé písmeno)
  K = 2. Staffel (z toho jedno červené písmeno)
  L = 3. Staffel (z toho jedno žluté písmeno)

II. Gruppe M = 4. Staffel (z toho jedno bílé písmeno)
  N = 5. Staffel (z toho jedno červené písmeno)
  P = 6. Staffel (z toho jedno žluté písmeno)

III. Gruppe (gelb) R = 7. Staffel (z toho jedno bílé písmeno)
  S = 8. Staffel (z toho jedno červené písmeno)
  T = 9. Staffel (z toho jedno žluté písmeno)

IV. Gruppe (blau) U = 10. Staffel (z toho jedno bílé písmeno)
  V = 11. Staffel (z toho jedno červené písmeno)
  W = 12. Staffel (z toho jedno žluté písmeno)

V. Gruppe X = 13. Staffel (z toho jedno bílé písmeno)
  Y = 14. Staffel (z toho jedno červené písmeno)
  Z = 15. Staffel (z toho jedno žluté písmeno)

Označení na obou stranách jednoho stroje:

Tady bylo označení tónované (noční stíhač), pro ztížení identifikace.

Svazkové a jednotkové označování v Luftwaffe

Reklama

Tady je abecední seznam dosud známých označení. Tato forma označení platila s výjimkou Jagdverbände (stíhací svazky), Schlachtgeschwader (bitevní svazky - částečně) a  Zerstörereinheiten (težké stíhačky - částečně) po celé Luftwaffe. 

Příklad: Fi 156 C-3/trop der Aufklärergruppe 14 (5F)

Vysvětlení pro označení stroje a letky viz text výše.

Kód    Einheit / Geschwader

A1+   KG 53
A2+   I./ZG 52, ab 6. 7. 1940 II./ZG 2, Flugbereitschaft Kd.Gen.d.dt.L in Finnland
A3+   KG 200, Versuchskdo. 200, Versuchskdo. 36
A4+   S písmenem .A Luftbeobachterstaffel 3. Jagddivision, na jaře/létě 1944
A5+   1./St.G.1, SG 1
A6+   Aufkl.Gr.120
A8+   S písmeny  .H+.K viděno na He 111 v únoru 1942 v Grosetto při zkouškách vzdušných torpéd (Lufttorpedoerprobung).
B1+   Transportstaffel I. Fliegerkorps (částečně také známa jako Transportstaffel Don)
B3+   KG 54
B4+   Nachtjagdstaffel Finnland
B7+   Wekusta 1
C1+   E-Stelle Peenemünde (Me 163)
C2+   Aufkl. Gr.41
C3+   Transportstaffel II. Fliegerkorps
C5+   Wekusta 26/Lfl.6 s písmenem letky H
C6+   KGrzbV 600, Tr.FI.St.4
C8+   I.+II./KGzbV 323, TG 5
C9+   NJG 5 také NJ 100
D1+   SAGr.126, LD.Kdo.65
D3+   Nachtschlachtgruppe 2
D5+   NJG 3 (také L1+)
D7+   Od půli ledna 1942 s D7+AH-MH Wekusta 1 Ob.d.L.; D7+.K od červnence 1942 Wekusta 2 Ob.d.L.; Westa 3 byla od března 1942 samostatná od Kette Stavanger s označením D7+VH-ZH; Wekusta 5 od dubna 1943 s označením D7+.H; Westa 6 s označením D7+.P

D9+   Nachtjagdstaffel Norwegen, krátkodobě I./NJG 7
E1 - E7+   E-Stelle Rechlin (na Me 163 a Ar 234)
E8+   1./FKG 50
F1+   KG 76, I./St.G.76 (používáno jako označení pro II. Gruppe C, M, N, P, protože I. Gruppe již používala označení pro I./KG 76, od  6.7.1940 pro III./St.G.77)
F2+   Erg.(F)Gr.
F3+   Aufkl.Gr.12
F5+   NAG 5
F6+   Aufkl. Gr.122
F7+   I./LLG 2, SAGr.130 (často také 61+)
F8+   KG 40, Transportstaffel Condor
G1+   KG 55
G2+   Aufkl.Gr.124
G3+   NJG 101
G5+   Transportstaffel V. Fliegerkorps
G6+   KGzbV 2, KGrzbV 101, KGrzbV 102, KGrzbV 103, KGrzbV 104, KGrzbV 105, TG 4, Lufttransport Gruppe (See) 1
G8+   Transportstaffel IV. Fliegerkorps
G9+   NJG 1, ZG 1 (Při prvním zformování), NJG 4 (jen krátký čas)
H1+   Aufkl. Gr.12
H4+   LLG 1
H7+   St.G. 3, SG 3
H8+   Aufkl. Gr.33
H9+   Lufttransportstaffel (See) 7
J2+   NAG 3
J4+   Lufttransportstaffel 5 a 290
J6+   KGrzbV 500
J9+   St.G. 5, SG 5 (zpočátku I.(T)/St.G. 186 od 6.7.1940 III./St.G. 1
K1+   Kurierstaffel des Ob.d.L.
K6+   Kü.fl.Gr.406, KG 6
K7+   Aufkl.Gr. Nacht
K9+   Aufkl.Gr.Ob.d.L (také T5+)
L1+   I./NJG 3, I.+V.(Z)/LG 1, také I./St.G. 5 (ze  IV.(St.)/LG 1)
L2+   LG 2
L5+   KGrzbV 5, 7./Erg. Transportgeschwader
L7+   Viděno jako +AB-AF na Fi 156, Me 108 a  Me 110
M2+   Kü.fl. Gr.106
M3+   Viděno na jedné Ju 52/3m (Jednotka?)
M7+   Kü.fl. Gr.806
M8+   ZG 76 (Erstaufstellung)
N1+   Großraumtransportstaffel od  30.1.1945
N3+   I./KGzbV 172 (také 4V+)
N6+   Verband Major Babekuhl
N7+   Viděno na jedné Do 18 (Jednotka?)
N9+   Flugbereitschaft Norwegen
P1+   KGr.60
P2+  Aufkl. Gr.21
P4+   Führungskette X. Fliegerkorps, Transportstaffel Fliegerführer Nord (Ost)
P5+   Sonderstaffel Trans-Ozean, KGrzbV 108, Kdo.d. Transportfl. Chef See-Norwegen
Q5+   Wekusta 27 od října 1943, předtím 5M+ společně s Wekusta 26/Lfl. 2 jako Teilstaffel Süd Griechenland
R4+   NJG 2 na jaře 1944 přeznačeno na 4R+
S1+   St.G. 3 (také S7+)
S2+   St.G. 77, SG 77
S3+   KGrzbV 5, Transportgruppe 30
S4+   Kü.fl.Gr.506
S7+   St.G. 3, SG 3
S9+   Zunächst Erp.Gr.210, od 4.1941 SKG 210, od 1942 ZG 1 společně s 2N+
T1+   Aufkl. Gr.10
T3+   1./Bordfliegergruppe 196 – Palubní letky (pro letadlovou loď Graff Zeppelin)
T5+   Aufkl.St.Ob.d.L, 3.(Einsatz) Ob.d.L, Aufkl.Gr.100, s posledním písmenem U = Wekusta 1ob.d.L (od Januar 1942 D7+ AH – MH)
T6+   St.G. 2, SG 2, s posledním písmenem Z = St.Erg.St. des Vlll FI.Korps
T9+   Versuchsverband (Transport) d.OKL, Versuchsverband Ob.d.L, II. = Zirkus Rosarius, různé Sonderkdos.
U2+   Nachtrotte u  NAG 5
U5+   KG 2
U8+   I./ZG 26 (při prvním zformování)
U9+   NSG 3
V1+   Transportstaffel Vlll. Fliegerkorps
V3+   Viděno na Ju 88 s písmeny letky  L+K v Cognac
V4+   KG 1
V7+   Aufkl.Gr.32 (Ve válce používala částečně své vlastní značení. Vpravo od bočního kříže byla ihned jmenována letka, poslední písmeno označovalo stroj uvnitř letky např. V7+2G byl stroj "G" v letce.)

W1-W3+   Me 321 Einheit
W5+   Me 321 Einheit
W7+   Me 321 Einheit, NJG 100
W8-W9+   Me 321 Einheit
X4+   Lufttransportstaffel (See) 222, později také SAGr.129
X8+   Flugbereitschaft RLM Staaken
Z4+   Transportstaffel III. Fliegerkorps
Z5+   Viděno na Do 17 (jednotka?)
Z6+   KG 66
1B+   13.(Z)/JG 5 (jenom ve spojení s posledním písmenem"X"), Wekusta Luftflotte 5 (jenom ve spojení s posledním písmenem "H")
1G+   KG 27
1H+   KG 26
1K+   NSGr. 4
1L+   Viděno na Me 110, Ju 88 a He 219 spolu s písmeny letky L+K u E-Stelle Werneuchen.
1R+   Kurierstaffel in Finnland, (Kurierstaffel AOK Lappland?)
1T+   KG 28, KGr. 126
1Z+   KGzbV 1, TG 1 Savoia-Staffel III./KGzbV 1
2B+   2. Fliegerschuldivision
2F+   KG 54 (do 3. 1940), 5./KG 28
2H+   Versuchsstaffel 210 – pokusná letka 210
2J+   ZG 1 (při druhém zformování)
2N+   ZG 76 (při druhém zformování), nejprve II./ZG 1, od června 1940 III./ZG 76
2P+   X. Fliegerdivision
2S+   I./ZG 2 (při druhém zformování)
2Z+   NJG 6 (od 8. 1943)
3C+   NJG 4, NJG 6 (1.-7. 1943)
3E+   KG 6
3J+   NJG 3 také D5+
3K+   Minensuchgruppe der Luftwaffe
3M+   ZG 2 (při prvním zformování)
3U+   ZG 26 (při prvním zformování), jako spojovací letka JG 6 od srpna 1944
3W+   NSG 11
3X+   II./KG 1 předtím I./KG 152 do 18. 9. 1939
3Z+   KG 77, případně také krátký čas KG 153
4A+   IV./ZG 26 (po zrušení ZG 26) v Norsku začátkem srpna 1944
4B+   Wekusta 3
4D+   KG 30, I./KG 25
4E+   Aufkl.Gr. 13 (později také NAG 15)
4F+   KGrzbV 400
4M+   Erg.Z.Gr., později I./SG 152
4N+   Aufkl.Gr. 22, Wekusta 3 ve spojení s písmenem letky  H
4Q+   Verbindungsstaffel 7. Fliegerdivision – spojovací letka
4R+   Od jara 1944 byla 7./NJG 2 přejmenována z R4 na 4R
4T+   Wekusta 51, ve spojení s písmenem letky  H
4U+   Aufkl. Gr. 123
4V+   KGrzbV 9KGrzbV 106, I./KGzbV 172, KGr.z.b.V.Neapel, TG 3, TG 4 v dubnu 1945
5B+   Nachtschlachtgruppe 10 (přejmenována z  II./LLG 1, září 1944)
5D+   Aufkl. Gr.31
5F+   Aufkl. Gr.14 (později také NAG 14)
5J+   KG 4
5K+  KG 3
5M+  Wekusta 26 Lfl. 2, Westa 26 Teilstaffel Südgriechenland, od 10. 6. 1943 přejmonována na Wekusta 27. Na těchto strojích nebyla žádná písmena označující příslušnost k letce.
5T+   KSG 1, od 1. 2. 1943 KG 101
5W+   Seetransportgruppe
5Z+   Wekusta 76 ve  spojení s písmeny letky A + H.
6A+   NAG 12
6G+   StG. 51, nejprve III./St.G 51 zůstala v použití i po přejmenování na II./St.G 1 6. 7. 1940
6H+   Flieger Erg.Gr.(See) Kamp
6I+   Kü.Fl.Gr. 706, KGrzbV 108, TG 20, SAGr.130
6K+   Aufkl. G r.23
6M+   Küstenstaffel Krim, Aufkl.Gr.11, ke konci války na strojích NAG 8
6N+   KG 100, Stroje s písmenem  "R"  patří Erprobungs- und Lehrkommando 17
6Q+   Ergänzugsstaffel St.G.2 jako 6Q+C. s písmeny ve stoupajícím pořadí. Pravděpodobně SG 151
6R+   SAGr.127
6U+   ZG 1 (po znovuzformování)
6W+   SAGr.128, Bordfliegergruppe 128, 5./Bordfliegergruppe 196
6Z+   Transportgruppe Herzog 1945
7A+   Aufkl.Gr.121
7J+   NJG 102
7R+   SAGr.125
7T+   Kü.fl.Gr. 606, KGr. 606
7U+   KGrzbV 108
7V+   KGrzbV 700
8A+   Lufttransportgruppe (See) 1
8I+   3./(H) Pz. NAG 16
8L+   Kü.Fl.Gr. 906, SAGr.131
8Q+   Transportgruppe 10, viděno na SM 82 (jednotka?)
8T+   KGrzbV 800, později TG 2
8U+   Stab Transportfliegerführer 2
8V+   NJG 200
9G+   Ju 52 Verband
9K+   KG 51
9N+   Viděno na  Fi 156 + Me 110 (jednotka?)
9P+   KGrzbV 9, KGrzbV 40, KGrzbV 50, KGrzbV 60, Frankfurt + Wittstock
9V+   FAGr 5
9W+  NJG 101

Reklama

Podobné články

Další články autora

Autor : 🕔01.08.2003 📕41.387