MiG-21 / Ve znamení Delty / 2. část

Autor: Radim Špalek / Bery 🕔︎︎ 👁︎ 18.377
9332 10-11/1980 12. 5. 2005 10-11/80-11-12/94 1. lšp 1/95-99 43. slt 99-12/03 41. slt 12/03- 211. tl š, š-N Vyroben 26. 9. 1980. Dodán prav. 10-11/80 k 1. lšp do Přerova. Od 1/95 u 43. slt v Čáslavi. V roce 1999 k 41. slt tamtéž. V roce 2001 dostal během revize v LOZ ČB nátěr šedou „NATO“ kam. Od 12/03 u 211. tl stále v Čáslavi. 12. 5. 2005 přelétnut posádkou mjr. Luboš Bechyně a por. Kamil Kopáč do Kbel. Zde vystaven v LM.
9333 10-11/1980 2-4/2004 10-11/80-11-12/94 1. lšp 1/95-99 43. slt 99-12/03 41. slt 12/03-2-4/04 211. tl š, š-N Vyroben 15. 10. 1980. Dodán prav. 10-11/80 k 1. lšp do Přerova. Od 1/95 u 43. slt v Čáslavi. V roce 1999 k 41. slt tamtéž. V roce 2001 dostal během revize v LOZ ČB nátěr šedou „NATO“ kam. (návrat mezi 10-11/2001). Cca. od 4/2003 již nelétal. Prav. 2-4/2004 přelétl do PCE k CLV-LOM jako učební pomůcka.
9341 4/1980 13. 7. 2005 4/80-11-12/94 1. lšp 1/95-99 43. slt 99-12/03 41. slt 12/03-7/05 211. tl š, s, š Vyroben 12. 2. 1980. Dodán 4/80 k 1. lšp do Přerova. Od 1/95 u 43. slt v Čáslavi. V roce 1999 k 41. slt tamtéž. Z revize v LOZ ČB se na přelomu let 2000/01 vrátil ještě jako „šedivka.“ Od 12/03 u 211. tl stále v Čáslavi. 12. 7. 2005 přelétnut do Přerova. 13. 7. 2005 v Přerově poslední 3 lety s pplk. Liborem Štefánikem.
9342 4/1980 17.6.1999 4/80-11-12/94 1. lšp 1/95-99 42. slt 99-6/99 41. slt š Vyroben 20. 2. 1980. Dodán 4/80 k 1. lšp do Přerova. Od 1/95 u 42. slt v Čáslavi. V roce 1999 k 41. slt tamtéž. Katastrofa dne 17. 6. 1999 u 41. slt v Čáslavi. Srážka za letu s „MF“ č. 5209. Zahynul pilot mjr. Jaromír Zbranek, katapultoval se pilot mjr. Zdeněk Svoboda.
9399 20.3.1982 Prav. 1999/00 3/82-11-12/94 1. lšp 1/95-99 43. slt 99-99/00? 41. slt? š Vyroben 16. 3. 1982. Dodán 20. 3. 1982 k 1. lšp do Přerova. Od 1/95 u 43. slt v Čáslavi. V roce 1999 prav. k 41. slt tamtéž.

Vysvětlivky:

sloupec vyřazen: MFN – Letouny modernizované v letech 1999-00 zástavbou nové avioniky dle standardů NATO.

sloupec kamufláž: - č+z/černo-zelená - s/stříbrná - s-bl/stříbrná s bezbarvým lakem - š/světle šedá - tzv. „šedivka“ - š-N/světle šedá, střední šedá a tmavá šedá - „NATO“ kam. - z+h/zeleno-hnědá - z+h-N/zeleno-hnědá, schéma NDR - tučně vytištěné zkratky v sloupku kamufláž označují dodatečné úpravy provedené na letounu:

Reklama

foto – Zástavba pro možnost použití dvou fotokontejnerů pod podkřídlové závěsníky u Migů-21F.

SM – Zástavba pro možnost použití REB kontejneru SM pod centrální podtrupový pylon u strojů Mig-21MA a MF.

sloupec poznámky: GO – generální oprava LOK – Letecké opravny Kbely SO - střední oprava

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více