Main Menu
User Menu
Reklama

Přísaha čs. legionáře v Itálii (1918)

Autor : 🕔23.11.2005 📕15.941
Rozpočet valka.cz 2023 : 120.000,- Kč Příjmy k 11.07.2023 : 93.998,- Kč
♡ Chci přispět

Přísaha se skládala písemně s doložením totožnosti před komisařem ČNR:

„Já, níže podepsaný XXX zavazuji se slavnostně, že sloužiti budu čestně a věrně jako voják československého národního vojska Československému Národu, zastoupenému nyní Československou Národní Radou a slibuji, že čestně a věrně plniti budu všechny povinnosti, jež plynou z tohoto závazku, jmenovitě, že bezpodmínečně budu poslušen všech rozkazů svých vojenských velitelů.“

Zdroj: Journal 2005 (květen), Zpravodaj ČsOL
Reklama

Podobné články

Další články autora

Autor : 🕔23.11.2005 📕15.941