Leták národního výboru

Autor: Jan Flieger / Dav 🕔︎︎ 👁︎ 19.745

Leták národního výboru "Svobodné Německo" a svazu Německých důstojníků

Říjen 1943

Velevážený pane Modele!

Jako vrchní velitel 9. armády jste se ve svém rozkaze z 16. 9. 1943 pokusil objasnit ústup východního vojska a vytknout další úkoly. Ve Vašem líčení jsou však protiklady tak do očí bijící, že se nemohu zbavit dojmu, že jste byl přinucen psát něco jiného, než si vskutku myslíte, protože Vaše zdůvodnění naprosto odporuje Vašim tak často prokázaným schopnostem vidět věci jasně a bez sebeklamu. Těch několik málo týdnů, které uplynuly od Vašeho rozkazu, prokázalo ostatně zřetelně neudržitelnost Vašeho odůvodnění.

Reklama

Jako tak často ve válečné historii, tak i v této válce se platí rozhodnutí nejvyššího velení, postavené na nesprávném zhodnocení situace, krví mnoha německých mužů. O tom svědčí Stalingrad, Don, Kavkaz, Afrika, ztroskotání letošní letní ofenzívy, a především velkoryse založená ruská ofenzíva. Teď to přivedlo nejvyšší velení tak daleko, že je ve hře již jen holá existence německého národa.

To mne přimělo, abych zaujal stanovisko k Vašemu rozkazu.

Tvrdíte, že každý časový zisk Německu prospívá. Toto pojetí se dá snadno zvrátit. Nepřátelé mají víc času než my. Fakt je, že naši nepřátelé během posledních let neporovnatelně zesílili, zatímco my jsme zeslábli. Bylo-li si ještě v případě Stalingradu možno myslet, že jde o nezdar, jaký se přihází v každé válce, pak průběh posledního roku ukázal, že je Německo na všech frontách na trvalém sestupu. Nepřetržitý řetěz porážek není zjevem náhodným. Vyvěrá z trvalého hrozivého vyčerpávání německých sil, zatímco se rezervy našich nepřátel dosud neodčerpávají. Jak to vypadá s posledními rezervami, které Hitlerova vláda za totální mobilizace vzala z našeho lidu, víte sám. Na druhé straně se však "elastická obrana " Rudé armády tak málo oslabila, že může dnes pokračovat ve své ofenzívě ve zvýšené míře.

Stejně snadno lze vyvrátit Vaše tvrzení, že rozsáhlost prostoru je výhodou německé strany. Nikoho nemůže přesvědčit tvrzení, že si branná moc v prvních letech vybojovala ruské dálky neslýchanými oběťmi krve a hodnot proto, aby si vytvořila cestu pro ústup. Ani sebevětší prostor není nic platný tam, kde není dostatek rezerv.

Svým konstatováním, že ústup pozemního vojska na východě byl vynucen hrozbou přistání americko-anglického vojska, tedy dříve, než se ještě druhá fronta vůbec vytvořila, připouštíte sám, jak bezvýhlednou se stala německá situace. Co bude, až se válka na několika frontách stane skutečností?

Reklama

Správné je, že cesta k říši bude stát ruské vojsko oběti. Avšak utrpení německého východního pozemního vojska bude daleko větší. Ruské ztráty jsou snadněji nahraditelné než naše. Hrozí nebezpečí, že si válka začne klestit cestu k říši. Německá branná moc tomu může zabránit, nikoliv však pokračováním v této válce, která pozbyla vyhlídek a smyslu, ale tím, že odepře poslušnost Adolfu Hitlerovi.

Důvěra v dnešní německé politické i vojenské vedení je již nadobro otřesena a to, jak jsme přesvědčeni, bezpochyby i u Vás, pane generálplukovníku. Veškeré naděje na neomylnost Adolfa Hitlera strašlivě zklamou. Bude-li se branná moc držet Hitlera, pak je budoucnost Německa bezútěšná a zoufalá. Po zkušenostech posledních dvou měsíců je velmi pochybné zdali - jak tvrdíte - je branná moc s to frontu kdykoliv zastavit. Dněpr je už na několika místech Rusy překročen. Za německým východním vojskem nestojí žádné rezervy, které by mohly situaci podstatně změnit. Před ním je hrozivá zima a nebezpečí, že jí bude zničena materiálová i živá síla německého vojska. Za katastrofální vývoj vojenské a politické situace děkuje Německo jen a jen diktátorskému a žádných mezí neznajícímu vedení Adolfa Hitlera. Je nesmyslné žádat od německých vojáků ještě nadále důvěru v tak "moudré" vedení. Často jste dokazoval smysl pro správné rozpoznání skutečností. Jsem přesvědčen, že jste také poznal, že Adolf Hitler nemůže už tuto válku vyhrát, nýbrž v ní ještě jen nesmyslně pokračovat, protože má hrůzu z jejího konce. Že Německo bude každým týdnem prožívat větší hrůzy a že bude muset obětovat další a další lidi, to naň zcela patrně nijak nepůsobí.

Proto, pane generálplukovníku, jednejte podle svého nejlepšího přesvědčení. Vy, jakož i všichni velitelé německé branné moci, nesete odpovědnost za osud Německa v celé jeho tíží. Přinuťte Adolfa Hitlera, aby odstoupil. Vykliďte ruskou půdu a zaveďte východní vojsko zpět na německou hranici. Tímto rozhodnutím vytvoříte předpoklady pro čestný mír, který německému lidu zachová práva svobodného národa. Takový čin bude mít při zakončení války rozhodující význam pro osud Německa. To je víc, než si za dnešní situace můžeme přát.

Ale všechno bude ztraceno a každá naděje bude zmařena, bude-li Hitler moci s Vaší pomocí vést válku dál, neboť pak strhne s sebou německý národ do jisté záhuby.

Podepsán von Seydlitz,
generál dělostřelectva,
předseda Svazu německých důstojníků.

Literatura:
Antonín Šnajdárek - Druhá světová válka v dokumentech a fotografiích, nakl. Svoboda, Praha 1968

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více