Main Menu
User Menu
Reklama

Romové v nacistických koncentračních táborech

Autor : 🕔22.07.2003 📕47.034
Rozpočet valka.cz 2023 : 120.000,- Kč Příjmy k 11.07.2023 : 93.998,- Kč
♡ Chci přispět

Stejně jako Židé, tak i Romové byli vyčleněni nacisty pro rasové persekuce a vyhlazování.

Byli považováni za osoby (vlastně ani nebyli považováni za lidi) cizí krve, stranící se práce, tudíž z počátku sdíleli s Židy jejich ghetta, dále likvidační tábory, poté byli dáni na pospas popravčím četám a nebo byli využíváni jako pokusná morčata, jimž byly do žil vstřikovány všelijaké smrtelné látky.

Reklama

Německý spisovatel Johann Christof Wagenseil v roce 1697 ironicky prohlásil, ze Romové pochází z německých Židů. O něco pozdější nacistická teorie utvrzovala v tom, že Romové nemohou být užitečnými členy lidské komunity - z různých důvodů.

Norimberský zákon 1935 stanovil rozšíření právě o tuto skupinu, kde Židé už dávno figurovali na seznamu, ovšem o dva roky později už byli Romové definováni jako druhořadí občané, a tudíž subjekt k deportaci do koncentračních táborů. Dokonce se tak přihodilo už v roce 1936 a po roce 1939 byli už němečtí a ostatní (ze zemí okup. Německem) Romové posíláni po tisících do židovských ghett v Polsku, a to do měst Varšava, Lublin, Kielce, Rabka, Zary, Siedlce a dalších.

Není přesně známo, kolik jich bylo zavražděno, ale podle nacistických odborníků popravování Židů bylo jednodušší, neboť stále stáli, kdežto Romové vzlykali a křičeli a neustále se pohybovali, ačkoli se již nacházeli přímo na popravišti. Někteří prý skočili do příkopu a předstírali mrtvé; Romové byli taktéž často popravováni nacisty u svých předem vykopaných pohřebních jam.

První deportace se týkaly německých Romů, asi 30 000 jedinců, kteří byli deportováni ve třech vlnách - 1939, 1941 a 1943. Ti, co byli v manželství s německým občanem, byli vyjmuti z deportace, ovšem museli být sterilizováni (vykastrováni), taktéž i jejich děti starší 12 let.

Jak byli evropští Romové vlastně deportováni? Vrchní stratég Adolf Eichmann zasílá gestapu odpověď formou telegramu z Vídně. Uvedl, že v pátek 20.10. 1939 přijede první židovský transport do Vídně, kde k němu záhy budou připojeny 3 či 4 vozy výhradně s Romy. Následující vlaky odjedou z Vídně, Moravské Ostravy a z Katowic v Polsku.

Himmler chvíli přemýšlel o vyjmutí 2 romských skupin a o možnosti nechat je pouze sterilizovat, ale nakonec podepsal nařízení o deportaci všech Romů do koncentračního tábora Auschwitz. Tam byli podrobeni snad všemu, co tábor obnášel, mj. také lékařským experimentům.

Romové byli vyhlazováni v Dachau, Mauthausenu, Ravensbrucku a dalších táborech. V Sachsenhausenu byli dokonce podrobeni speciálním experimentům, které měly potvrdit odlišnost jejich krve od německé. Byli to ti samí doktoři, kteří kdysi zkoumali taktéž černé zajatce války.

Reklama

Romům byly často dávány za vinu různé krutosti vykonané jinými, například rabování (vymlácení) zlatých zubů zhruba stovce mrtvých Židů na jedné silnici v Rumunsku. Romské ženy byly často pokusnými hračkami pro nacistické mediky, kteří je mimo jiné sterilizovali, aby z nich učinili naprosto bezcenné, ponížené lidské bytosti neschopné reprodukce.

Při tom všem Romové patřili mezi ty „šťastnější"; v Bulharsku, Řecku, Dánsku a Finsku byli ušetřeni. Nějakou dobu stával v Auschwitzu cikánský rodinný tábor, ovšem dne 6.8. 1944 byl zlikvidován, někteří Romové byli deportováni do německých továren na nucené práce, ale zbylých asi 3 000 žen, dětí a starců bylo posláno do plynových komor.

Žádné přesné statistiky o likvidaci evropských Romů neexistují, některé studie uvádí 500 000 až 600 000 obětí, většina z nich nalezla smrt v plynových komorách Auschwitzu. Ostatní prameny uvádí věrohodnější údaj o 200 000 Romech povražděných během holocaustu.

Výtažek z:
Women in the resistance and in the holocaust: the voices of eyewitnesses, edited by Vera Laska.
Reklama

Podobné články

Další články autora

Autor : 🕔22.07.2003 📕47.034