Přehled činností bitevního křižníku Scharnhorst

Autor: Tomáš Hasoň / cyki 🕔︎︎ 👁︎ 27.076

25. ledna 1934 - S loděnicí Marinewerft, Wilhelmshaven (od roku 1935 Kriegsmarine Werft, Wilhelmshaven) byl uzavřen kontrakt na bitevní loď „D“.

14. února 1934 – Byly položeny základy trupu lodi.

Reklama

5. července 1934 – Stavba byla pozastavena z důvodu změny plánů, materiál byl rozebrán.

15. června 1935 – Znovu byly položeny základy lodi.

3. října 1936 – Scharnhorst byl spuštěn na vodu, byl pokřtěn vdovou po kapitánovi stejnojmenné lodi z 1. sv. války.

7. ledna 1939 – Scharnhorst byl uveden do činné služby. Prvním kapitánem se stal námořní kapitán Otto Ciliax.

do července 1939 – Scharnhorst absolvuje cvičné plavby na Baltu.

červenec - srpen 1939 – probíhají poslední stavební úpravy, příď je přestavěna na tzv. atlantický typ.

do listopadu 1939 – probíhají bojové cvičení na Baltu.

21. listopadu 1939 – Scharnhorst a Gneisenau podniká bojovou plavbu na jih od Islandu, aby předstíral průlom do Atlantiku.

Reklama

23. listopadu 1939 – Scharnhorst a Gneisenau potápí britský pomocný křižník Rawalpindi.

27. listopadu 1939 – Scharnhorst a Gneisenau se vrací do Kielu.

18. – 20. února 1940 – Operace Nordmark - Scharnhorst, Gneisenau, těžký křižník admirál Hipper a torpédoborce Wolfgang Zenker, Wilhelm Heidkamp a Karl Galster byly poslány, aby napadly britské konvoje mezi Bergenem a Anglií, ale žádné lodě nebyly naleznuty.

7. – 12. dubna 1940 – Operace Weserübung- Scharnhorst a Gneisenau kryjí invazní skupiny I a II určené pro Narvik a Trondheim. Střet s britským bitevním křižníkem Renown u Lofot.

4. – 10. června 1940 – Operace Juno - Scharnhorst ,Gneisenau , Admirál Hipper a torpédoborce Karl Galster, Hans Lody, Erich Steinbrink a Hermann Schoemann podnikají akci proti britským konvojům do Norska.

8. června 1940 – Eskadra potápí letadlovou loď Glorius a torpédoborce Ardent a Acasta, Scharnhorst byl poškozen torpédem z britského torpédoborce.

10. června 1940 -  Návrat do Trondheimu. 

Reklama

červen 1940 – Po provizorních opravách je Scharnhorst poslán do doků v Kielu, neúspěšný pokus RAF o útok na loď.

28. prosince 1940 – Scharnhorst a Gneisenau se pokouší o průnik do severního Atlantiku. Gneisenau byl na rozbouřeném moři poškozen a operace byla ukončena.

22. ledna – 22. března 1941- Operace Berlin – druhý pokus Scharnhorstu a Gneisenau o průnik do Atlantiku, tentokrát úspěšný.         

3. únor 1941 - Scharnhorst a Gneisenau proplouvá Dánským průlivem.

4. únor 1941 - Scharnhorst a Gneisenau se dostali k jižnímu Grónsku.

8.února1941 – Spatřen konvoj  HX-108 doprovázen bitevní lodí Ramilies.

22. února 1941 - Scharnhorst a Gneisenau potápí čtyři obchodní lodě východně od Newfoundlandu.

7. – 9. března 1941 - Zahlédnut konvoj SL-67, eskortován bitevní lodí Malaya. Na konvoj jsou navedeny ponorky, které potopí 5 obchodních lodí.

15. – 16. března 1941- Scharnhorst a Gneisenau útočí na konvoj jihovýchodně od Newfoundlandu.

22.března 1941 - Gneisenau a Scharnhorst vplouvají do Brestu. Celkem v rámci operace Berlin potopily 22 lodí o celkové tonáži 115 600 brt. Scharnhorst potopil 8 lodí o tonáži 49 300 brt.

Březen 1941 – Scharnhorst, dočasně zakotvený v La Pallice (jižně od Brestu), se stává terčem náletů, zásah 5 bomb, které způsobí vážné škody.  

11. – 13. února 1942 – Operace Cerberus – průlom Lamanšským kanálem do Německa. Scharnhorst, Gneisenau, těžký křižník Prinz Eugen, 6 torpédoborců (Paul Jakobi, Richard Beitzen, Friedrich Ihn, Hermann Schoemann, Z-25, Z-29), 9 torpédovek 2. a 3. flotily (T-2, T-4, T-5, T-11, T-12, T-13, T-15, T-16 a T-17), k nim se později  připojily torpédovky   Kondor, Falke, Seeadler, Iktus, Jaguar z 5. flotily a 10 rychlých člunů z 4. a 6. flotily. Všechny lodě propluly do Německa. Scharnhorst byl poškozen dvěma minami. 

13. února 1942 - V 12:30 Scharnhorst vplul do Wilhelmshavenu.                                                                     

14. února 1942 - Scharnhorst umístěn do plovoucího doku ve Wilhelmshavenu, trup je prozkoumán po poškození minami  během Operace Cerberus.

15. února 1942 - Scharnhorst byl přemístěn do loděnice Deutsche Werke v Kielu, zjistilo se, že trup je poškozen více, než se předpokládalo.                                   

do ledna 1943 – Opravy škod v loděnici Deutsche Werke v Kielu, zkušební plavby v Baltském moři.

10. – 11. ledna 1943 – Operace Fronttheater - eskadra složená ze Scharnhorstu, těžkého křižníku Prinz Eugen a torpédoborců Friedrich Ihn, Pavel Jacobi a Z-24 opouští Gotenhafen a pluje do Norska.

11.ledna 1943 – Kvůli leteckému poplachu se eskadra vrací do Gotenhafenu.

23. – 27. ledna 1943 – Operace Domino – eskadra složená ze Scharnhorstu, Prinz Eugena a torpédoborců Z-39 a Erich Steinbrink opouští Gotenhafen a podruhé se snaží dostat do Norska.

27. ledna 1943 - Kvůli neúspěšnému doplnění paliva torpédoborcům z nádrží Scharnhorsta se eskadra opět vrací do Gotenhafenu.

6. – 9. března 1943 – Operace Paderborn – Eskadra složená ze Scharnhorstu a torpédoborců Z-28, Erich Steinbrinck a Friedrich Ihn  se potřetí pokouší dostat do Norska, tentokrát úspěšně.

9. března 1943 – Eskadra dorazila do zálivu Bogen nedaleko Narviku. 11. března připlouvá kapesní bitevní loď Lützow a lehký křižník Nürnberg. Později připlouvá bitevní loď Tirpitz, po jejím připlutí odplouvá Nürnberg do Německa.

do 22. března 1943 –Lodě provádějí cvičení.  

22. března 1943 - Scharnhorst a Tirpitz byly přemístěny do Altafjordu.

8. dubna 1943 - Vážný výbuch na palubě v oddělení III. 17 mužů posádky bylo zabito a 20 zraněno. Příčina výbuchu nebyla nikdy objasněna, ale předpokládá se, že se jednalo o sabotáž. Nálož mohla být umístěnou na loď při pobytu v Gotenhafenu.

do  6. září 1943 – Provádění oprav po výbuchu 8. dubna pomocí opravárenské lodě trvaly jen 14 dní. Po skončení oprav cvičení s Tirpitzem a Lützovem.

6. – 9. září 1943 – Operace Sizilien -  eskadra složená z Scharnhorstu, Tirpitze a 9 torpédoborců (Erich Steinbrink, Karl Galster, Hans Lody, Theodor Riedel, Z-27, Z-29, Z-30, Z-31, Z-33) zaútočila na nepřátelskou základnu na Špicberkách.

září - prosinec 1943 - Scharnhorst je zakotven v Kåfjordu, potom v Langfjordu.

25. – 26. prosince 1943 – Operace Ostfront – pod velením kontraadmirála Beye se eskadra složená ze Scharnhorstu a torpédoborců Z-29, Z-30, Z-33, Z-34 a Z-38 pokouší nalézt a zaútočit na konvoj JW-55B plující do Murmansku. Scharnhorst byl objeven britskými křižníky, později i bitevní lodí Duke of York.

26. prosince 1943 - Po několika hodinách bitvy byl Scharnhorst v 19:45 potopen v bitvě u Severního mysu na pozici  72°16´ severní šířky, 28°41´ východní délky. 1 932 členů posádky zahynulo, zachránilo se jen 36 mužů.

10. září 2000  - Vrak Scharnhorstu byl objeven u Severního mysu norským námořnictvem.

28. září 2000 -  Vrak Scharnhorstu byl identifikován lodí norského válečného námořnictva Tyr. Vrak je velmi těžce poškozen, spočívá kýlem vzhůru v hloubce 290 metrů.

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více