Zen Buddhismus

Autor: Nippon 🕔︎︎ 👁︎ 41.675

Zen jako takový se nezakládá na víře v něco, ať je to v názor nebo v teorii o něčem posvátném. Zen znamená cvičení Zazenu - Budhovy pozice (lotosový sed). Zen a Zazen nespočívá ve víře, ale v pozorování skutečnosti, světa kolem nás, sebe sama. Podstatou Zenu je nestrach, nevlastnění. Všechno naše utrpení pochází z našeho egoismu.

Studování a praktikování Zenu je velice složité. Je obtížné proto, že je těžké zachovat si čistotu ducha a čistotu cvičení ve skutečném smyslu.

Reklama

Pravým cílem Zenu je vidět věci tak jak jsou, pozorovat věci tak jak jsou a nechat jim vlastní průběh.

Čas plyne z přítomnosti do minulosti. řekl Eihei Dógen, velký mistr, který přivedl zazen z Číny do Japonska ve 13. století

Jako jednotlivci jsme úplně závislí i nezávislí na všem co nás obklopuje. Je-li taková naše zkušenost, naše existence, pak jsme dosáhli úrovně, kdy nás nic nevyvede z míry.

Duch začátečníka (Šósin)

Duch začátečníka má mnoho možností oproti duchu experta, jenž má velice málo možností. Tento výraz byl velmi oblíbeným mistra Dógena

Zenový mistr je člověk, který dosáhl dokonalé svobody, jež je možností všech lidí. Žije svobodně v plnosti své existence. Jeho vědomí vyplývá spontánně a přirozeně ze skutečných okolností každého okamžiku. Celá jeho existence je svědectvím toho, co to znamená žít v realitě přítomnosti. Pouhé setkání s tak dokonalou osobností je s to změnit náš dosavadní způsob života.

Musíme žít v tomto okamžiku.

Musíte mít své vlastní tělo a ducha. Všechno by mělo být na správném místě správným způsobem. Pak pominou všechny problémy.

Je důležité zaujmout k veškeré naší činnosti ten správný postoj, tu správnou pozici. To je pravé učení.

Zenová pozice

Reklama

Student sedí v pozici úplného lotosového květu, což znamená, že vaše levé koleno je na pravém stehně a pravé chodidlo na levém stehně. Tento posed vám pomáhá udržovat tělesnou i duševní rovnováhu.

Jednou z nejdůležitějších věcí je udržet v této pozici páteř rovnou, zpříma. Ramena a uši by měly být v jedné rovině. Snažíme se úplně uvolnit svoje ramena a hlavu zvednout temenem ke stropu, jako kdybychom podpírali oblohu. Brada by měla býti poněkud zastrčená. Pro posílení pozice bychom měli bránici přitlačit ke svému hara, čili dolů k břichu.

Vaše ruce by měli vytvářet „kosmickou mudru“. Tato pozice by se dala popsat tak, že vaše dlaně vytvoří s pomocí prstů krásný ovál. A to tak, že položíte levou ruku na pravou dlaň (prostřední klouby prstů na sebe) a spojíte oba palce lehce konečky k sobě. Tuto univerzální mudru byste měli udržovat s velikou pečlivostí. Ruce se nacházejí u těla a palce jsou zhruba ve výši pupku.

Při cvičení Zazenu neexistuje nic jiného než-li rytmus našeho dechu, kterého jsme si vědomi. Nemělo by se stát, že byste byli duchem nepřítomní. Soustřeďme se tedy na správné dýchání. Taková činnost (dýchání) je elementární činností univerzálního bytí. Myšlenky, které se vynoří v našem nitru během cvičení Zazenu by vás neměli vzrušovat. Nechte je přijít a nechte je odejít. Potom budou pod kontrolou.

O této pozici se mluví jako o klíčovém bodě Buddhismu

Po nějakém čase umřeme. Jestliže věříme, že to je konec všeho našeho života, naše porozumění je mylné. Jestliže na druhé straně věříme, že neumřeme také se mýlíme. Umřeme i neumřeme. Takové je správné porozumění.

Pramen: se souhlasem od pavels převzato z www.japonsko.tnet.cz

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více