Marina Militare Italiana

Autor: Valeccom / valeccom 🕔︎︎ 👁︎ 20.945

Současné Italské námořnictvo vzniklo v roce 1946 jako součást vojenských sil Italské republiky a navazuje na Italské královské námořnictvo (Regia Marina). Mezi ostatní vojenské síly patří pozemní vojska (Esercito Italiano), vzdušné síly (Aeronautica Militare) a vojenská policie (Carabinieri). Dnes se v Italském námořnictvu slaví den 10.června. Je to oslava potopení rakousko-uherské bitevní lodi SMS Szént István v roce 1918. Italské námořnictvo se dělí na 5 částí.Do první z nich patří hlavní síly italského námořnictva a označuje se jako Armi Navali. Další složky jsou námořní záchranáři (Corpo Sanitario), vrchní velení námořnictva (Commissariato Militare Marittimo), námořní technici (Genio Navale) a poslední složkou je pobřežní stráž (Capitanerie di Porto).

Reklama

Vlajka je jistě součást každého námořnictva. Také Italské námořnictvo má svou vlajku, kterou vyvěšuje na svých lodich. Vlajka Italského námořnictva se skládá z italské trikolory a loga italského námořnictva na prostředním bílém pruhu. Nad logem je umístěna zlatá koruna, která odlišuje vojenské plavidla od obchodních. Logo se skládá ze štítu rozděleného na 4 části, přičemž každá zobrazuje jednu italskou námořní oblast. Horní čtvrtina vlevo patří Benátské oblasti. Je na ni zobrazen zlatý okřídlený lev držící meč v červeném poli. Horní čtvrtina vpravo patří Janovské oblasti,která má ve znaku červený kříž na bílém pozadí. V dolní polovině se nachází vlevo znak oblasti Amalfi, který má bílý kříž na modrém poli. Vpravo se pak nachází znak oblasti Pisa, který znázorňuje bílý kříž na červeném poli.

V současné době je v aktivním stavu italského námořnictva jedna letadlová loď Giuseppe Garibaldi a ve výstavbě je další letadlová loď Cavour, která by měla vstoupit do služby v roce 2008. Dále jsou ve stavu italského námořnictva 2 torpedoborce třídy Audace a 2 torpedoborce třídy Luigi Durand De La Penne.V roce 2007 resp. v roce 2009 by torpedoborce třídy Audace měla nahradit nová plavidla třídy Orizzonte. K italským fregatám patří jediná třída a tou je třída Maestrale a patří do ní celkem 8 lodí. Italové disponují velkým počtem korvet. Celkem 18 lodí je zařazeno v 5 třídách. Ve třídách Soldati, Comandanti, Minerva serie 1 a serie 2 je po 4 lodích. Ve třídě Cassiopea 2 jsou lodě pouze 2. Ke školním lodím patří plachetnice Palinuro, Amerigo Vespucci a plavidla třídy Corsaro.

Zdroj:
Wikipedia - the free encyclopedia

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více