Přehled činností bitevního křižníku Gneisenau

Autor: Tomáš Hasoň / cyki 🕔︎︎ 👁︎ 28.521

25. ledna 1934 - Uzavřena zakázka s loděnicí Deutsche Werke, Kiel na bitevní loď „E".

14. února 1934 - Byly položeny základy trupu lodi.

Reklama

5. července 1934 - Stavba byla pozastavena z důvodu změny plánů, materiál byl rozebrán.

6. května 1935 - Základy byly znovu položeny.

8. prosince 1936 - Gneisenau byl spuštěn na vodu, byl pokřtěn vdovou po kapitánovi stejnojmenné lodi potopené během 1. sv. války.

21. května 1938 - Gneisenau byl uveden do činné služby, prvním kapitánem se stal Erich Förste.

srpen - listopad 1938 - Cvičení v severním Atlantiku.

říjen 1939 - Nájezd na obchodní spoje mezi Velkou Británií a Skandinávií spolu s lehkým křižníkem Köln a torpédoborci Wilhelm Heidkamp, Friedrich Ihn, Diether von Roeder, Karl Galster, Max Schulz, Paul Jakobi, Bernd von Arnim, Erich Steinbrink a Freidrich Eckoldt. Bez výsledku.

21. listopadu 1939 - Gneisenau a Scharnhorst podnikají bojovou plavbu na jih od Islandu, aby předstíraly průlom do Atlantiku.

23. listopadu 1939 - Gneisenau a Scharnhorst potápějí britský pomocný křižník Rawalpindi.

Reklama

26. listopadu 1939 - Gneisenau je poškozen na rozbouřeném moři.

27. listopadu 1939 - Gneisenau a Scharnhorst se vrací do Kielu.

4. prosince 1939 - Opravy jsou dokončeny, Gneisenau je přemístěn do Wilhelmshavenu.

18. - 20. února 1940 - Operace Nordmark - Gneisenau, Scharnhorst, těžký křižník Admiral Hipper a torpédoborce Wolfgang Zenker, Wilhelm Heidkamp a Karl Galster byly poslány, aby napadly britské konvoje mezi Bergenem a Anglií, ale žádné lodě nebyly nalezeny.

7. - 12. dubna 1940 - Operace Weserübung - Gneisenau a Scharnhorst kryjí invazní skupiny I a II určené pro Narvik a Trondheim. Střet s britským bitevním křižníkem Renown u Lofot.

Reklama

4. - 10. června 1940 - Operace Juno - Gneisenau, Scharnhorst, Admiral Hipper a torpédoborce Karl Galster, Hans Lody, Erich Steinbrink a Hermann Schoemann podnikají akci proti britským konvojům do Norska.

8. června 1940 - Eskadra potápí letadlovou loď Glorius a torpédoborce Ardent a Acasta.

10. června 1940 - Návrat do Trondheimu.

10. - 12. června 1940 - Gneisenau a Admiral Hipper se plaví do Polárního moře, operace je přerušena a lodě se vracejí do Trondheimu.

20. června 1940 - Gneisenau a Admiral Hipper opouštějí Trondheim a podnikají operace v oblasti Islandu. Mezi Faerskými a Orknejskými ostrovy je Gneisenau zasažen torpédem z ponorky Clyde. Návrat do Trondheimu kvůli opravě poškození.

25. července 1940 - Eskortován lehkým křižníkem Nürnberg do Kielu.

28. července 1940 - Gneisenau připlouvá do Kielu.

červenec - prosinec - Gneisenau je umístěn v docích.

28. prosince 1940 - Gneisenau a Scharnhorst se pokoušejí o průnik do severního Atlantiku. Gneisenau byl na rozbouřeném moři poškozen a operace byla ukončena.

22. ledna - 22. března 1941 - Operace Berlin - druhý pokus Gneisenau a Scharnhorstu o průnik do Atlantiku, tentokrát úspěšný.

3. února 1941 - Gneisenau a Scharnhorst proplouvají Dánským průlivem.

4. února 1941 - Gneisenau a Scharnhorst se dostaly k jižnímu Grónsku.

8. února 1941 - Spatřen konvoj HX-108 doprovázený bitevní lodí Ramillies.

22. února 1941 - Gneisenau a Scharnhorst potápějí čtyři obchodní lodě východně od Newfoundlandu.

7. - 9. března 1941 - Zahlédnut konvoj SL-67, eskortován bitevní lodí Malaya. Na konvoj jsou navedeny ponorky, které potopí 5 obchodních lodí.

15. - 16. března 1941- Scharnhorst a Gneisenau útočí na konvoj jihovýchodně od Newfoundlandu.

22. března 1941 - Gneisenau a Scharnhorst vplouvají do Brestu. Celkem v rámci operace Berlin potopily 22 lodí o celkové tonáži 115 600 brt. Gneisenau potopil celkem 14 lodí o tonáži 66 300 tun.

duben 1941 - Gneisenau byl zasažen torpédem během náletu, Gneisenau je umístěn do doků.

11. - 13. února 1942 - Operace Cerberus - průlom Lamanšským kanálem do Německa. Gneisenau, Scharnhorst, těžký křižník Prinz Eugen, 6 torpédoborců (Paul Jakobi, Richard Beitzen, Friedrich Ihn, Hermann Schoemann, Z-25, Z-29), 9 torpédovek 2. a 3. flotily (T-2, T-4, T-5, T-11, T-12, T-13, T-15, T-16 a T-17), k nim se později připojily torpédovky Kondor, Falke, Seeadler, Iktus, Jaguar z 5. flotily a 10 rychlých člunů z 4. a 6. flotily. Všechny lodě propluly do Německa. Gneisenau byl poškozen jednou minou.

26. - 27. února 1942 - Gneisenau byl zasažen bombou během náletu, následně část lodi vyhořela.

1. července 1942 - Gneisenau byl vyřazen ze služby, 280 mm děla měla být nahrazena 380 mm děly.

1944 - Po potopení Scharnhorstu byly přestavby zastaveny.

březen 1945 - Gneisenau byl potopen v Gotenhafenu, aby zablokoval přístav.

1947 - 1951 - Gneisenau byl rozebrán a sešrotován.

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více