Historie vzniku oficiálního motta RAF

Autor: Radek Seiner / vorel 🕔︎︎ 👁︎ 25.312

Jedním z nejdůležitějších znaků současného britského letectva (RAF) je její velká hrdost na bohatou historii a tradice. Tato hrdost je symbolizována i používáním některých symbolů,
které vznikly již při vytvoření RFC roku 1912. Jedním z těchto symbolů je i oficiální motto RAF, které je mimo jiné umístšěno i na oficiálním znaku RAF. 

Podle posledních výzkumů se můžeme domnívat, že historie vzniku oficiálního motta RAF spadá do roku 1912, kdy začalo vznikat britské letectvo, tehdy pojmenované Royal Flying Corps (RFC).

Reklama

Prvním velícím důstojníkem RFC, respektive jeho Military Wing, byl plukovník (colonel) Frederick Sykes. Ten jednoho dne požádal své důstojníky, aby vymysleli oficiální motto pro nově vznikající letectvo, motto, které by ukazovalo velkou hrdost příslušníků, že mohou sloužit v této výběrové jednotce. Krátce po této žádosti plukovníka Sykese šli dva mladí důstojníci RFC z důstojnické jídelny na základně ve Farnborough a po cestě diskutovali o možném znění motta. Jeden z těchto důstojníků, J.S.Yule, navrhoval svou verzi motta ve tvaru  "Sicictar ad Astra", která pocházela z díla Aeneas slavného římského básníka Vergilia. Tato fráze měla pravděpodobně původ z 9. knihy Aeneas v níž slavný Vergilius napsal :

Macte nova virtute, sic itur ad astra.“

V překladu to znamená zhruba toto – „Požehnaná buď tvá mladická odvaha, chlapče, to je cesta vedoucí ke hvězdám.“

J. S. Yule dále rozšiřoval svou myšlenku, až se nakonec rozhodl pro 

"Per Ardua ad Astra"

což lze přeložit jako „Přes obtíže ke hvězdám“*.

Plukovník Sykes schválil tento návrh a předal ho do kanceláře War Office.

Zde byl tento návrh oficiálního motta předložen králi, který vydal souhlas s jeho užíváním v rámci RFC. Na otázku, kde Yule přišel na toto motto, je vcelku jednoduchá a vysoce pravděpodobná odpověď. Krátce předtím totiž četl Yule knihu "People of the Mist" od sira Henry Rider Haggarda. V první kapitole se objevuje tato pasáž

– „Po jeho pravici byli dvě majestátné železné brány, fantasticky tepané, podpírané kamennými pilíři, na jejichž vrcholcích byli umístěny okřídlená monstra s hlavou orla a tělem lva z černého mramoru,

kteří měli na praporech vepsáno 'Per Ardua ad Astra'

( "To his right were two stately gates of iron fantastically wrought, supported by stone pillars on whose summit stood griffins of black marble embracing coats of arms and banners inscribed with the device 'Per Ardua ad Astra' ")

Na otázku, kde nalezl sir Haggard heslo 'Per Ardua ad Astra', není stále jasná odpověď, přestože je vysoce pravděpodobné, že ho nalezl v záznamech o historii irské rodiny Mulway,
která ho používala po stovky let jako rodinné motto a překládala ho jako „Přes obtíže ke hvězdám“. Oficiální překlad tohoto motta je nejistý, jelikož je příliš mnoho různorodých významů latinských slov 'Ardua' a 'Astra' a proto je dnes toto motto učenci označováno za nepřeložitelné. 

Reklama

*  Spisovatel M. Ivanov přeložil toto motto v jedné ze svých knih jako „Po srázných cestách ke hvězdám.“

Přeloženo z www.RAF.mod.uk

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více