Stredný Kolesový Obrnený Transportér OT vz. 64 - I.

Autor: Karol Antalík / SKOT 🕔︎︎ 👁︎ 33.239

Podvozok

Podvozok vozidla tvoria, predná a zadná dvojica náprav s medzi nápravovými a nápravovými rozvodovkami, spojenými rúrou, charakteristickou pre vozidlá značky TATRA.

Medzinápravové rozvodovky

Krútiaci moment je od prídavnej prevodovky prenášaný kĺbovým hriadeľom  do prednej a zadnej medzi nápravovej rozvodovky. Z prednej medzi nápravovej rozvodovky je prenášaný do rozvodovky 1. a 2. nápravy, zo zadnej do rozvodovky 3. a 4. nápravy. Rozvodovky majú ozubené kolá typu GLEASON.

Rozvodovky náprav

Reklama

Na čelných vekách všetkých nápravových rozvodoviek sú skrutky pre kontrolu hladiny oleja v rozvodovke. Plniace otvory oleja do rozvodoviek sú na hornej zúženej časti skrine pri prírube spoja s rúrou. Na bokoch rozvodovky sú príruby pre upevnenie unášačov krížových (homokinetických) kĺbov a otvory pre priskrutkovanie výkyvných ramien polonáprav. Pre posilnenie záberu kolies v ťažkom teréne je možné pneumaticky zapnúť uzávierku 1. a 2. rozvodovky dolným kohútom, 3. a 4. nápravy horným kohútom na paneli vedľa dverí vodiča. Pneumatický valec radenia uzávierky rozvodovky je na bočnej stene skrine, pri čelnom veku.

Rozvodovky predných náprav

Pohon predných náprav sa zapína pneumaticky, druhým kohútom zhora, na paneli vedľa dverí vodiča. Pneumatický valec pre radenie pohonu je na prídavnej prevodovke. Na čelných vekách 1. a 2. nápravovej rozvodovky sú čapy pák prevodu riadenia.

Rozvodovky zadných náprav

Pohon zadných náprav sa štandardne používa ako stály pohon, ktorý je však v prípade potreby možné vypnúť. Vypína sa pneumatickým ventilom, umiestneným na konzole, tesne nad podlahou, vpravo od sedadla vodiča a páky predvoľby rýchlostných stupňov. Pneumatický valec pre radenie pohonu je na zadnej medzinápravovej rozvodovke, z ktorej je poháňaná planetová prevodovka lodných skrutiek.

   
Most predných náprav s medzinápravovou rozvodovkou, bez pružín a tlmičov. Vľavo pohľad z predu, so sňatými brzdovými bubnami nábojov kolies, vpravo pohľad zozadu
   
Most zadných náprav s medzinápravovou rozvodovkou, na nej je vľavo pneumatický valec radenia jej uzávierky Odstrojená 1. a 2. polonáprava na ľavej strane vozidla. Pod podbehom vidieť kryt prístupu k štartéru motora
  Korba s čiastočne odstrojenými zadnými nápravami – demontované brzdové bubne kolies, vinuté pružiny a teleskopické tlmiče. Pod podbehom je vidieť držiak zaisťovacích klinov. Na konci vozidla prevodovka lodnej skrutky so skrutkou a krytom
   
Zadné polonápravy s výkyvnými ramenami a vinutými pružinami. V strede čelo zadnej nápravovej rozvodovky Odstrojená 3. a 4. ľavá polonáprava. Demontované brzdové bubne, vinuté pružiny a hydraulické tlmiče

Nápravy

Nápravy sú delené na polonápravy, zavesené na nápravových rozvodovkách. Každú polonápravu tvoria dve horné a tri dolné kyvné ramená, priskrutkované s rámom na bočnú stenu skrine rozvodovky. Na ich vonkajšie časti je pripevnený štít bubna kolesa. Medzi hornými a dolnými ramenami je k prírube rozvodovky priskrutkovaný unášač krížového kĺbu polonápravy, s osou polonápravy, prechádzajúcu štítom bubna kolesa do jeho náboja. Odpruženie každej polonápravy je zabezpečené dvomi vinutými pružinami, zasadenými medzi krajnými a stredným dolným ramenom v šálke, v hornej časti priskrutkované k  pozdĺžnemu nosníku na dne korby vozidla. Odpruženie dopĺňajú päťpolohové hydraulické tlmiče pruženia, zasadené do šálok vinutých pružín, v hornej časti upevnené čapom o bočnú stenu podbehu korby. Polonápravy 1. nápravy majú tlmič v každej pružine, ostatné polonápravy majú len jeden tlmič v prednej vinutej pružine.

   
   
Tieto štyri obrázky ukazujú zavesenie ľavej prednej polonápravy vozidla, s výkyvnými ramenami, pancierovými hadičkami bŕzd, centrálneho hustenia pneumatík a vytvárania pretlaku v agregátoch počas plavby. Zreteľné je zavesenie vinutých pružín a dvoch teleskopických hydraulických tlmičov. Je vidieť skrinku riadenia so spojovacou tyčou a riadiacim mechanizmom vozidla. Čiastočne vidieť zavesenie 2. ľavej polonápravy

Kolesá

Na štíte bubna polonápravy je uchytený bubon, v ktorom je umiestnený hydraulický valček brzdy, ovládajúci brzdové čeľuste kolesa. Cez štít bubna prechádzajú dovnútra pancierové hadičky, brzdového mechanizmu, centrálneho hustenia pneumatík a hadička pretlaku v náboji kolesa. Kryt náboja kolesa je na bubon pripevnený dvanástimi skrutkami. Z náboja vychádza holender na ktorý sa nasadzuje hadička. Tá sa ďalej nasadí na dvojpolohový ventil C.H.P, naskrutkovaný na ventil kolesa, umožňujúci centrálne hustenie pneumatík. Hustenie je možné len pri polohe ventilu „otvorené“. Tento spoj sa zakrýva kovovým krytom s otvorom na kľúčik otvárania ventilu. Na vonkajšej strane bubna kolesa je osem skrutiek na pripevnenie kolesa. Kolesá OT vz. 64 vo výzbroji ČSĽA sú vybavené pneumatikami BARUM - TAKTIK s  klinovým dezénom, rozmerov 13,00 x 18,00“T, s nosnosťou 2000 kp, umožňujúcimi jazdu s podhustenými, alebo prestrieľanými pneumatikami (maximálne 8 priestrelov) . Pneumatiky sa hustia minimálne na 80 a maximálne na 350 kPa, čo umožňuje jazdu aj v teréne s únosnosťou 1,35 kp/cm.

   

Poľské vozidlá sú vybavené pneumatikami s rovnakými rozmermi a vlastnosťami, ale iným dezénom, ktorý vyhovuje v rovinatom a dobre únosnom teréne.

Reklama

Kolesá majú obsahovať látku, ktorá pri priestrele pneumatiky otvor zacelí a umožní tak jazdu až s ôsmimi priestrelmi z ručných zbraní. Táto látka sa však v ČSLA vo vzdušniciach kolies nikdy nepoužila, resp. o tom neviem. 

Riadiaca sústava

K riadeniu vozidla pri jazde na komunikáciách, v teréne a pri prekonávaní vodných prekážok brodením, slúži riadenie kolies predných náprav. Od volantu sa sila cez stĺpik riadenia prenáša do globoidnej prevodovky (domčeka) riadenia, upevnenej skrutkami k ľavej dolnej stene korby vozidla, pod čelným pancierom. Z nej sa hlavnou pákou riadenia, cez tiahlo riadenia, prenáša sila na valec posilňovača riadenia. Ďalej sa sila prenáša sústavou spojovacích a prevodových tyčí a pák riadenia na kolesá. Uhol natočenia kolies vozidla indikuje vodičovi jazýčkový ukazovateľ ich polohy, upevnený so skrinkou na stĺpiku volantu tesne pod ním. Počas plavby sa smer pohybu vozidla riadi kormidlami, ovládanými pákou z miesta vodiča. Natáčanie kormidiel zabezpečuje pracovný valec s tiahlom, umiestnený pod pravým zadným podbehom, z ktorého sú pákovým prevodom ovládané kormidlá na pravej strane vozidla. Vo vnútri korby je, okolo zadných dverí bojového priestoru. vedený lanový prevod s kladkami k ľavým kormidlám.

Brzdová sústava

Vozidlo je vybavené hydropneumatickou brzdovou sústavou s dvomi okruhmi. Prvý okruh ovláda 1. a 3. nápravu, druhý okruh ovláda 2. a 4. nápravu.  Kompresor brzdovej sústavy je poháňaný remeňovým prevodom od kľukového hriadeľa motora a dodáva tlak 6500 Pascalov do zásobníkov vzduchu pre 1. a 2. brzdový okruh. Odtiaľ je tlakový vzduch privádzaný potrubím do hlavného dvoj okruhového brzdiča, ovládaného brzdovým (pravým) pedálom. Z  hlavného brzdiča sa zošliapnutím brzdového pedálu, cez ovládací kohút tlakového vzduchu 1. a 2. brzdového okruhu rozvádza tlakový vzduch do posilňovačov bŕzd jednotlivých okruhov. Ovládací kohút slúži na prípadné vyradenie poškodeného brzdového okruhu z prevádzky, aby sa tak zamedzilo úniku tlakového vzduchu a zachovala sa účinnosť bŕzd. Od posilňovačov sa účinok bŕzd prenáša hydraulicky brzdovou kvapalinou, vedenou brzdovým potrubím a pancierovými hadičkami do brzdových valčekov v bubnoch kolies. Cez brzdové valčeky sa prenáša tlak na čeľuste bŕzd, ktoré roztiahnutím pritlačia brzdové obloženie na vnútornú stenu bubna kolesa, čím sa spomaľuje alebo zastavuje vozidlo.

Elektrická sústava

Elektrická sústava vozidla pracuje s jednosmerným napätím 24 V. Napája sa z dvoch olovených akumulátorových batérií s napätím 12 V, typu 6 ST 165, s kapacitou 165 Ah. Elektrické dynamo s výkonom 900 W dodáva elektrickú energiu o napätí 24 V. Je poháňané klinovým remeňom od kľukového hriadeľa motora. Z dynama sa elektrické napätie vedie cez regulátor k jednotlivým spotrebičom. Z elektrickej sústavy sa odoberá napätie pre spúšťanie motora, vnútorné i vonkajšie osvetlenie vozidla, vnútorného hovorového zariadenia, rádiostanice a pre streľbu z lafetovaných zbraní. Vozidlo je vybavené montážnou zásuvkou na pripojenie prenosného osvetlenia pri opravách a na pripojenie zariadenia pre nočné videnie vodiča. Ak sa všetka, dynamom vyrobená elektrická energia nespotrebuje, je odvádzaná do akumulátorov. V prípade zvýšeného odberu, než je kapacita dynama, sa potrebná energia odoberá z akumulátorov. Vnútorné osvetlenie vozidla sa zapína jednotlivými spínačmi. Hľadací svetlomet sa zapína spínačom na strope priestoru vodiča a veliteľa vozidla, pri stropnej lampe. Smerové svetlá sa zapínajú prepínačom na malom paneli nad prístrojovým panelom, vpravo pred vežičkou vodiča. Vľavo od prepínača je tlačítko klaksónu.

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více