SMS Emden

Autor: Valeccom / valeccom 🕔︎︎ 👁︎ 15.198

6. Přepad v Pinangu

Kapitán Müller opustil vody na západ od Cejlonu a obloukem okolo něj vplul do Bengálského zálivu.Exford, z důvodu malé rychlosti byl poslán na místo setkání 30 mil severně od ostrova  Severní Keeling. Parník se od Emdenu a Buresku odpojil 21.října. Protože kapitán zamýšlel překvapit nepřítele útokem na Pinang, prováděla posádka plno nejrůznějších cvičení. O útoku zatím nikdo z posádky nevěděl. Posádka taky nacvičovala boj s nepřátelskou lodí.Bylo nepravděpodobné, že by unikala nepřátelským lodím věčně.Zejména těm britským.Po překládce uhlí 26.října byl také Buresk odeslán na místo setkání, kterým se stalo místo 40 mil západně od ostrova Simaloer.Emden tedy zůstal uplně sám s plnými zásobami uhlí.

Ještě večer se křižník vydal východním směrem k Pinangu rychlostí 12 uzlů. Byl 28.říjen ráno. Na Emdenu bylo vše připraveno k útoku. Byl vztyčen falešný čtvrtý komín. Nabity byly torpedomety i děla. Strojovna zvedla rychlost na 18 uzlů a loď plula přimo do ustí přistavu.Němci měli vztyčenou britskou vlajku.Šedý nátěr a také falešný komín připomínal spíše HMS Yarmouth než nepřátelský křižník. V 5:00 ráno již posádka Emden u viděla stěžně lodí a rozsvícené světla na nich. Emden vyvěsil německou vlajku a přibližně 1200 metrů od ruského křižníku Žemčug, který v přístavu kotvil, vypálil Emden torpédo na pravoboku, které expodovalo pod zadním komínem. Poté spustila děla palbu a ruský křižník byl za chvíli uplně děravý. Žemčug se zmohl jen na nepřesnou palbu z jednoho svého děla ráže 120 mm umístěného na přídi. Ostatní děla byla buď neschopna palby nebo byla špatně otočená.Emden palbu křižníku přežil bez úhony. Kapitán Müller se otočil a při druhém přůjezdu okolo Žemčugu vypálil z torpedometu na levoboku druhé torpédo. To vybuchlo pod můstkem a velitelskou věží.Křižník se explozí rozpůlil na dvě části,neboť explodoval také sklad střeliva a poroučel se ke dnu. Po uspěšném útoku na ruský Žemčug, který byl stejně velký jako Emden a měl výtlak 3050 tun, se křižník dal na útěk.Během útoku, který trval 15 minut, bylo zabilto 89 mužů a 123 jich bylo zraněno.

Reklama

Francouzský torpedoborec Pistolet, který kotvil v Pinangu se vydal v 6:35 Emden stíhat. Tento torpedoborec byl schopen vyvinout rychlost až 20 uzlů. Při výjezdu zahlédla posádka německého křižníku plavidlo, které vypadalo jako torpedoborec a tak na vzdálenost okolo 6000 metrů zahájila palbu. Loď se však dala na útěk. Poté kapitán viděl, že je to malý neozbrojený strážní člun a zastavil palbu.Poblíž navigační bóje zastavil Emden britský parník, ale než ho stihl potopit, objevil se ze severu další francouzský torpedoborec. Jednalo se o Mousquet, který měl službu a hlídkoval u přístavu. Křižník vztyčil opět německou válečnou vlajku a ze vzdálenosti 4000 m zahájil na torpedoborec palbu. Po 10 minutách se torpedoborec potopil.Z vody Emden vylovil 36 můžů. Zbývajících 42 mužů včetně kapitána šli ke dnu spolu se svou lodí.Na palubě Emdenu byl zahlédnut i Pistolet, ale potom co křižník nabral skoro maximální rychlost, se začal druhému francouskému torpedoborci ztrácet.

Nyní chtěl kapitán Müller najít nějakou neutrální loď na kterou by naložil Francouzské námořníky. Plul tedy na sever a doufal, že najde nějaký parník na trase Singapur-Rangun. Až 30.října narazil Emden na britský parník Newburn.Loď vezoucí sůl na trase z Kolomba do Sabangu souhlasila s odvozem všech fracouzů. Ale již bez 3 námořníků, kteří podlehli svým zraněním.

Zdroj:
Dan van der Vat - Poslední korzár

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více