Main Menu
User Menu
Reklama

Stredný Kolesový Obrnený Transportér OT vz. 64 - I.

Autor : 🕔09.05.2005 📕37.465
Rozpočet valka.cz 2023 : 120.000,- Kč Příjmy k 11.07.2023 : 93.998,- Kč
♡ Chci přispět

Bojový priestor

V bojovom priestore vozidla sa prepravuje výsadok, náklad, alebo môže byť prispôsobený pre iné účely napr. sanitné vozidlo, dielenské vozidlo, veliteľské vozidlo a pod.

Vstup do bojového priestoru je zadnými dvojkrídlovými dverami s pákovým mechanizmom. Výsadok môže pre rýchle opustenie vozidla, alebo pri bojovej činnosti, prípadne pri prekonávaní vodných prekážok použiť stropné príklopy.

Reklama

Strop je v prípade verzie A s príklopmi vpredu a vzadu bojového priestoru dvojkrídlové, odklápané zvnútra hore, do strán a stredný poklop je jednokrídlový, odklápaný zdola hore smerom dopredu v smere jazdy. Verzie A2 a A2P  so streleckými vežičkami majú za streleckou vežičkou dva dvojkrídlové príklopy otvárané do strán. V každom krídle príklopu je kryt jednej strieľne. Na strope bojového priestoru je vedený rozvod vzduchu od FVZ cez chránené potrubie vedené k jednotlivým členom výsadku, zakončené gumovou hadicou s prípojkou k plynovej maske.

V prednej, vodo, vzduchovo a zvukovo tesnej stene bojového priestoru sú dvojkrídlové dvere s pákovým mechanizmom, umožňujúce prístup do motorového priestoru. Na dverách je pripevnený hasiaci prístroj. Vľavo od dverí je skrinka ručného pohonu filtračného ventilačného zariadenia. Vľavo hore pod stropom je vyústenie spojovacieho a vyrovnávacieho vzduchového potrubia. V ľavom dolnom rohu steny je ventilátor FVZ. Na hornej strane mosta prechodu motorového priestoru do prevodového, je kohút pre vypúšťanie vody z prevodového priestoru. V čelnej stene mosta je páka ručného (núdzového) čerpadla pre odčerpávanie vody z  prevodového priestoru. Na ľavej a pravej bočnej stene bojového priestoru sú rýchlo zámky pre rôznu výstroj.

Bojový priestor verzie A, bez streleckej vežičky Verzia A2,  vežička je bez zbraní a zameriavača. Vľavo je odstránený periskop MK-4W.
Starší spôsob uloženia olovených akumulátorových batérií, vedľa seba, kolmo k pozdĺžnej ose vozidla Novší spôsob uloženia olovených akumulátorových batérií, za sebou, pozdĺžne s osou vozidla
Obrázky ukazujú ovládacie zariadenie kormidiel. Na ľavom obrázku hydraulický valec, páka ovládania pravého kormidla a kladka lanovodu. Na pravom obrázku je kladka lanovodu ovládania ľavého kormidla

V ľavom podbehu v úrovni prevodového priestoru je schránka pre uloženie dvoch elektrických akumulátorov. V schránke sa nachádzajú štyri petrolejové lampy pre ohrievanie akumulátorov pri väčších mrazoch. Na bočných stenách podbehov verzií A 2 a A 2P sú nad prevodovým priestorom remene na prichytenie nábojových  schránok pre lafetované zbrane. Vo všetkých verziách sú na bočných stenách podbehov zavesené sklápacie sedačky výsadku. Verzie A majú po tri dvojmiestne sedačky. Verzie A 2 a A 2P majú pri prevodovom priestore jednomiestne a smerom dozadu po dve dvojmiestne. Na podbehoch za ich operadlami je priestor na uloženie výstroja a výzbroje výsadku. Na zadnej stene bojového priestoru sú na pravej strane z pohľadu v smere jazdy, vedľa dverí umiestnené v hornej časti tri signalizačné svetlá a tri spínače, pre signalizáciu z  veliteľského priestoru pre výsadok a opačne.

V prednej časti bojového priestoru je pod zvýšenou podlahou prevodový priestor, ktorého kryt je vodorovný. Od prevodového priestoru má podlaha smerom dozadu spád k stredu pozdĺžnej osi vozidla. V mieste vyvýšenia prevodového priestoru nad podlahu je v prepážke otvor pre odtok vody do prevodového priestoru.

Pohon

Pohon vozidla zabezpečujú motorové, prevodové a rozvodové ústrojenstvo.

Motor

Reklama

OT vz. 64 je vybavený osemvalcovým motorom TATRA, typ T 928.14. Motor je štvordobý, vznetový s priamym vstrekom paliva s ventilovým rozvodom OHV. Valce sú usporiadané v dvoch radoch do tvaru V, pod uhlom 75°.

Vstrekovacie čerpadlo typu Motorpal PV 8R 9P 910 a 1515.

Nasávanie a čistenie vzduchu privádzaného do valcov motora cez sacie potrubia zabezpečujú dva dvojstupňové odstredivé (cyklónové) čističe vzduchu VTC 350, do ktorých je vzduch nasávaný cez hrdlo, umiestnené nad strechou korby, za krytom motorového priestoru.

Mazanie motora je tlakové obežné prostredníctvom dvojitého zubového olejového čerpadla umiesteného v kľukovej skríni, nádrž oleja je samostatná.

Motor zhora. Hlava valca č.8 má demontované viečko ventilov. Pravý cyklónový čistič vzduchu demontovaný Čelo motora s axiálnym dúchadlom a plechovými výdychmi pre odvod teplého vzduchu od motora
Otvorené motorové dvere v bojovom priestore. Demontovaný most nad rýchlobehom a sňatý kryt z prevodovky. Na motorových dverách sú časti kanálov prívodu chladiaceho vzduchu do prevodového priestoru. Na rýchlobehu je demontovaný kryt zubového čerpadla mazania hlavnej prevodovky Praga-Wilson Pohľad na motor z bojového priestoru. V strede je hrdlo nasávania vzduchu, jeho rozvod k cyklónovým čističom a rozvod z cyklónových čističov do sacích kanálov k valcom motora. Čierne lesklé predmety sú cyklónové čističe vzduchu. Svetlo šedá hadica má byť pancierová a privádza teplý vzduch od kúrenia k motoru

Chladenie motora je vzduchové, pomocou axiálneho dúchadla, ktoré cez potrubie v streche motorového priestoru korby nasáva vzduch a rozvádza ho k valcom. Motor je vybavený samostatným chladičom oleja, ktorý je možné otvárať a zatvárať podľa teploty oleja v motore. Tento chladič je funkčne spojený s chladičom motorového oleja zabudovaného v prívodnom potrubí vzduchu k chladeniu motora, umiestneného pred krytom motorového priestoru. Tento chladič je podľa potreby možné vyradiť z činnosti, pákou na úrovni pravého podbehu, za sedadlom veliteľa vozidla. Prevádzková teplota motora je 80° C. Krátkodobo môže dosiahnuť až 100° C. Predpísaný tlak oleja v motore pri 2000 obr/min a prevádzkovej teplote 80° C je 0,33 MPa.

Spúšťanie motora je elektrické, spúšťačom z miesta vodiča. Na uľahčenie spúšťania motora v  zimných podmienkach slúži naftové kúrenie. Teplý vzduch z kúrenia je tromi vetvami potrubia rozvedený do sacieho potrubia, kľukovej skrine a olejovej nádrže. Okrem toho je možné v prípade veľmi vysokých mrazov a studeného motora použiť vstrekovacie zariadenie JIKOV, na vstrieknutie éteru do sacieho potrubia. 

Prevodové ústrojenstvo

Prevodové ústrojenstvo vozidla je uložené v  prevodovom priestore, pod prednou časťou podlahy bojového priestoru. Prevodové agregáty sú uložené v poradí: rýchlobeh, spojka, hlavná prevodovka, prídavná prevodovka s bubnom ručnej brzdy. V smere jazdy je vľavo od prevodovky umiestnené čerpadlo pre odčerpávanie vody z  prevodového priestoru a kompresor C.H.P. Vpravo vychádza z prídavnej prevodovky dopredu kĺbový hriadeľ pohonu predných náprav, dozadu kĺbový hriadeľ pohonu zadných náprav. Pod pravými dverami motorového priestoru je núdzové (ručné) čerpadlo pre odčerpávanie vody z  prevodového priestoru a zásobníky vzduchu brzdovej a pneumatickej sústavy vozidla.

Rýchlobeh

Horná časť rýchlobehu sa nachádza v  motorovom priestore, dolná v  prevodovom priestore. Krútiaci moment sa od motora, ktorý je cca. o pol metra vyššie ako prevodové ústrojenstvo, prenáša klbovým hriadeľom do rýchlobehu a čelnými ozubenými prevodmi na spojku. K spodnej časti rýchlobehu je pripevnená skriňa prevodu valčekovým reťazom, slúžiaceho k stálemu pohonu spojkovej skrinky kompresora C.H.P. a odstredivého čerpadla, odčerpávajúceho kvapaliny z prevodového priestoru.

Spojka

Reklama

Mechanická, jednokotúčová, suchá, tanierová s hydropneumatickým posilňovačom. Spojka tvorí s rýchlobehom jeden montážny celok.

Hlavná prevodovka

Praga Wilson, päťstupňová, poloautomatická planetová prevodovka, s predvoľbou a pneumatickým radením jednotlivých stupňov. Päť rýchlostných stupňov je vpred a jeden vzad. Rýchlostné stupne sa radia systémom predvoľby tak, že vodič nastaví páku na zvolený rýchlostný stupeň a v najvhodnejšom okamihu pre jeho zaradenie zošliapne spojkový pedál, čím sa stupeň automaticky zaradí. Prevádzková teplota hlavnej prevodovky sa pohybuje medzi 110 až 120° C.

Prídavná prevodovka

Mechanická dvojstupňová prevodovka, jeden stupeň pre jazdu na pevných cestách, druhý stupeň je určený pre jazdu v teréne. V neutrálnej polohe sa krútiaci moment na nápravy neprenáša. Používa sa počas plavby, najmä na stojatých vodách. Na hriadeli ktorým sa z prídavnej prevodovky prenáša krútiaci moment na zadné nápravy je bubon mechanickej ručnej (parkovacej) brzdy pevne spojený s prídavnou prevodovkou.  

 
Prevodový priestor a priestor rýchlobehu. Vpravo vzduchojem brzdovej sústavy a „malý“ vzduchojem sústavy C.H.P. Zelená je prídavná prevodovka, pred ňou je hlavná prevodovka a spojka. Rýchlobeh bez krytky zubového čerpadla mazania prevodovky. Vľavo kompresor C.H.P. Uloženie olovených akumulátorov zboku, kolmo k pozdĺžnej ose vozidla, je staršieho prevedenia Vpravo dole je pneumatický valec radenia rýchlostí na prevodovke Praga-Wilson. Za ním spojková skrinka kompresora centrálneho hustenia pneumatík (C.H.P.). Hore je dvojvalcový kompresor 77-AZL a klinové remene pohonu kompresora od spojkovej skrinky
Prevodovka so spojkou a rýchlobehom. Vpravo od rýchlobehu je núdzové čerpadlo vody z prevodového priestoru, bez páky Prevodovka, spojka a rýchlobeh. Hore hnací hriadeľ od motoru. Dole zadný, plechový kryt prevodu valčekovým reťazom. Hore kráľovský hriadeľ
Vľavo dole je pravá strana prídavnej prevodovky. Páka, tiahlo a pružina patria parkovacej brzde. Vpravo je vzduchojem brzdovej sústavy. Biele rebrá vľavo hore je skriňa prevodovky Praga-Wilson. V strede je hriadeľ pohonu prednej medzinápravovej rozvodovky a predných náprav
Reklama

Seriál

Podobné články

Další články autora

Autor : 🕔09.05.2005 📕37.465