Main Menu
User Menu
Reklama

Internetový Památník čs. legií „Čestná vzpomínka“

Autor : 🕔03.05.2005 📕22.420
Rozpočet valka.cz 2023 : 120.000,- Kč Příjmy k 11.07.2023 : 93.998,- Kč
♡ Chci přispět

Dne 9. 5. 2005 uplyne rok od zahájení neziskového projektu „Čestná vzpomínka“. Po roce trvání a intenzivní práce vybraného týmu přechází projekt 9. 5. do oficiální podoby internetového Památníku čs. legií „Čestná vzpomínka“, přístupného všem. Nachází se na internetové adrese www.pamatnik.valka.cz

Památník má za cíl vytvořit a udržovat na internetu podrobný a úplný seznam československých legionářů, kteří v letech 1914 - 1920 padli či zemřeli na různých bojištích světa v boji za svobodu naší vlasti. Za tuto svobodu platili tehdy svou krví. Byli to vesměs mladí muži, kteří v jedné z dob nejtěžších dali své vlasti vše, co měli. Většina z nich v zajateckých táborech, kam se většina po zajetí na frontě dostala, mohla tehdy v relativním bezpečí přečkat boje I. světové války do konce a vrátit se po jejím skončení domů ve zdraví. Místo toho se tito muži hlásili do formujícího se československého vojska a vraceli se k prožití hrůz světové války znovu, nyní s čistým ideálem vybojovat svobodu své vlasti, která byla tehdy součástí habsburské říše. Mnoho z nich však bohužel nemělo to štěstí znovu se do této vlasti, jako vítězové, vrátit. Jejich hroby jsou rozesety po světě, často na místech jejich bojů. Mnohdy jsou zaniklé a neudržované, že již dnes nikdo ani u mnohých neví, kde tito leží. Jejich památka by však tím zaniknout jistě neměla.

Reklama

V meziválečném Československu byli čs. legionáři vzorem další generaci, která jejich tradici v době II. světové války v boji za svobodu naší republiky nesla dále. Po II. světové válce se tak i čs. zahraniční vojáci či příslušníci domácího odboje mohli stavět po jejich bok.

Během posledních desetiletí za totalitního komunistického režimu do r.1989, byla jejich památka účelově vymazávána z historie a paměti národa, a to tak pečlivě, že dnes již většina společnosti ani nezná historii a pozadí vzniku našeho státu.

Více než pět tisíc legionářů za naši vlast položilo svůj život. Vděčíme jim za náš stát, za možnost rozvíjení naší kultury a v konečném důsledku za to, že jako suverénní národ se můžeme stavět sebevědomě ostatním národům světa po bok. Tento dluh, který my další, budoucí generace vůči těmto padlým máme, můžeme splácet alespoň tím minimálním - tím, že na ně nezapomeneme.

Jelikož jména všech těchto mužů nejsou nikde v České republice na žádném souborném památníku zvěčněna, aby jejich památka byla připomenuta, bylo naším cílem vybudovat takovýto památník alespoň na internetu - na věčnou a čestnou památku těchto mužů.

V knižní podobě během poslední doby vyšly v rámci jednotlivých regionů, na popud dnes již nežijícího generála Rudolfa S. Krzáka, částečné oblastní seznamy čs. legionářů. Ty však mají různou podobu i kvalitu a bohužel nejsou pro omezený náklad přístupné většině společnosti.

Proto vznikl tento projekt, který by umožnil zpřístupnění základních údajů o jednotlivých legionářích ucelenou formou na internetu všem, s možností veřejného přístupu kdykoliv a takřka odkudkoliv.

Reklama

V podobě projektu byly první práce na tomto díle spuštěny 9. května 2004, k výročí slavného boje české Roty Nazdar u francouzského Arrasu (9. 5. 1915). Probíhal sběr potřebných údajů v prozatímní podobě. Projekt byl v té době umístěn jako součást diskusního fora prestižního serveru www.valka.cz, zabývajícího se vojenstvím. Během roku se podařilo, především díky obětavosti jednotlivých členů Památníku, shromáždit velké množství potřebných údajů k jednotlivým padlým čs. legionářům. Dosud se podařilo zpracovat do rozsáhlé databáze údaje o více než 1.800 legionářích, kteří padli či zemřeli za svobodu naší země.

Reklama

Podobné články

Další články autora

Autor : 🕔03.05.2005 📕22.420