SMS Emden

Autor: Valeccom / valeccom 🕔︎︎ 👁︎ 21.446

3. Sám v Indickém Oceánu

Poté, co se Emden oddělil od zbytku eskadry, bylo nejdůležitější se nepozorovaně dostat do Indického oceánu. To znamenalo vyhnout se jakékoliv lodi. Zároveň však křižník musel šetřit uhlím. Dne 27. srpna 1914 doplul k malému ostrůvku Tanahjampea, nacházející se severně od ostrova Flores a patřící Holandsku. Během cesty se potkal s poštovním parníkem Princess Alice a starým dělovým člunem SMS Geier.U ostrova se měl Emden setkat s uhelným zásobovacím parníkem. Ten se bohužel nedostavil. Zato se však objevila malá obrněná loď Marten Hapertszoon Tromp (5 300 t) s kapitánem Ubmgrovem. Ještě tehož dne se kapitán Müller sešel s holandským kapitánem na Trompu. Dozvěděl se, že nizozemci parník poslali pryč, neboť se dlouho zdržoval v nizozemských teritoriálních vodách. Loď může být holandských vodách maximálně 24 hodin jednou za 3 měsíce a to jen za učelem překládky uhlí, oprav, apod.

Křižník tedy odplul západním směrem podél řetězce ostrovů. Z důvodů mystifikace nepřítele nechal kapitán postavit falešný čvrtý komín ze dřeva a plátna. Tři komíny byly pro německé křižníky typické a každý nápad, který by vedl ke zmatení nepřítele se hodil. V noci z 28. na 29 srpna proplul Emden bez problému užinou mezi ostrovy Lombok a Bali. Křižník plul severozápadním směrem a 4.záři doplul k ostrovu Simaloer, kde se mohla uskutečnit překládka uhlí z parníku Markomannia.Bylo to dosti nebezpečné, neboť den předem tam hlídkoval britský křižník HMS Hampshire.

Reklama

Dne 9.září číhal Emden na svou kořist na trase Kolombo-Rangún a již v 10 hodin večer se dočkal. Obětí byl neutrální řecký parník Pontoporos, který však vezl 6600 tun uhlí pro britsku vládu. Emden parník zajal a uhlí zabavil. Hned na další den se objevil další parník. Tentokrát to byl jednokomínový britský parník Indus o výtlaku 3 393 BRT. Indusu velel kapitán  H.S. Smarridge. Loď nevezla nic moc zajímavého. Byl to parník pro přepravu vojska,který si teprve pro svůj náklad plul. Něco se však přece jen našlo. Bylo to mýdlo, ktrého byl na Emdenu nedostatek. Na Indusu se našlo plných 150 beden.Poté muži z Emdenu otevřely na Indusu tzv. Kingstonovy záklopky, které po otevření již nejdou uzavřít. Dne 11. září zpozorovala posádka křžníku další loď podobnou Indusu, ovšem větší. Jednalo se o indickou poštovní loď Lovat uzpůsobenou k převozu vojska, která stejně jako Indus teprve pro svůj náklad plula. Lovat měl výtlak 6 102 BRT a i on skončil na dně Bengálského zálivu.

Dne 12.září se Emden dostal k ústí řeky Húglí na které leží indický přístav Kalkata.Kapitán Müller se rozhodl počkat na jih od Kalkaty na proplouvající lodě. Podle dvou zajatých kapitánů na řece čekaly minimálně tři lodě. V 11 hodin uviděl světla jedné z nich. Byla to britská loď Kabinga o výtlaku 4 657 BRT. Loď vezla zboží britských firem z Kalkaty do severní Ameriky. Bohužel ji křižník nemohl potopit, neboť vezla zboží neutrálů. Posádka Emdenu tedy vyhlížela další oběť.Na další den ve 2 hodiny ráno se objevila další loď. Šlo o uhelný parník Killin o výtlaku 3 544 BRT a kapitánem J.K.Wilsonem. Převážela 6000 tun uhlí.Protože měl Müller dostatek uhlí, rozhodl se Killin potopit. Stalo se tak v 10 hodin, téhož dne. Už ve 3 hodiny odpoledne Emden narazil na zatím svou největší loď. Byla jím britská obchodní loď Diplomat o výtlaku 7 615 BRT, již velel kapitán R.J.Thompson. Loď vezla 10 000 tun čaje do Londýna. Během akce potápení této krásné lodi výbušninami umístěnými v trupu lodi se křižník vrhl do pronásledování další lodi. Byla to italská loď Loredano míříci do Kalkaty. Toto setkání se ukázalo být smolné, neboť její kapitán Giacopolo po svolení odpout a doplutí do Kalkaty hned podal zpravu o setkání s německým křižníkem. Zpráva se dostala až k veliteli Východního loďstva k viceadmirálovi Jerramovi, který ji obdržel v noci z 15. na 16 září. Z Emdenu se stal psanec.

Zdroj:
Poslední korzár - Dan van der Vat

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více