Operace Judgement - díl III.

Autor: Luky / luky 🕔︎︎ 👁︎ 22.697


Směr útoku britských letadel
commons.wikimedia.org

Útok první vlny

Ve 22:52 hod dorazila 1. vlna k cíli, byla již očekávána Lt. Swaynem (L4M), který se odtrhl od formace, když stoupali skrze mraky. Představení mohlo začít. Lt. Cdr. Williamson (L4A) vyslal napřed osvětlovací partu, kterou tvořili Lt. Lamb (L4B) a Lt. Kiggel (L4P). Ti se oddělili od všech, začali se přibližovat k cíli od jihu přes mys San Vito. Ve 23:12 hod začali shazovat světlice seřízené na 1 350 m a kde se zažehly. Ty byly vypuštěny v úseku asi jednoho kilometru a všechny spolehlivě vzplály. Cíl byl osvětlen 16 flérami. Mezitím Lt. Cdr. Williamson (L4A) dovedl formaci severně od ostrůvku San Pietro a nasadil k útoku na Mare Grande. Všichni členové jeho roje Sub. Lt. MacAuley (L4R), Lt. Sparke (L4C) a Lt. Swayne (L4M) tvořili tzv. „jižní čelist kleští“. Z výšky 2 100 m klesala formace až do výšky 5 m nad hladinu a na to měli necelých 5 km.

Reklama

Jako první zaútočil Lt. Cdr. Williamson (L4A), proklesal balónovou baráž a zamířil k siluetě bitevní lodi třídy Cavour. Byla to Conte di Cavour. Po celou dobu přibližování k cíli byl pronásledován protiletadlovou palbou. Když už si byl jist zásahem, zatáhl za rukojeť odhozu torpéda a jakmile ucítil škubnutí, že torpédo odpadlo, stočil Swordfish prudce doprava. V tu chvíli jeho letoun zasáhla dávka granátů vypálená z torpédoborce Fulmine a dopadl na hladinu jako kámen.

Lt. Sparke (L4C) začal provádět útok z výšky 1 200 m. Sklesal těsně nad hladinu, přeskočil vlnolam Tarantola, minul plovoucí dok a namířil si to přímo na bitevní loď Andrea Doria, ačkoliv chtěl zaútočit na Littorio. Ze vzdálenosti 800 m odhodil torpédo a prudkou levou zatáčkou otočil do protikursu a odlétal z dosahu protiletadlové palby. Jeho pozorovatel Sub. Lt. Neale zahlédl sloup vody, který mu zakryl cíl a proto ohlásil pilotovi zásah.

Ihned za ním zaútočil Sub. Lt. MacAuley (L4R), téměř přesně kopírující dráhu Lt. Sparkeho (L4C), odhodil torpédo ze vzdálenosti 600 m. To zamířilo správným směrem a Sub. Lt. MacAuley otočil nazpět. V tu chvíli si uvědomil, že nezahlédl upoutanou balonovou přehradu, přesto skrze ní proletěl a opustil arénu.

Lt. Kemp (L4K) letěl západním kursem po severní části přístavu a tvořil s Lt. Maundem (E4F) druhý roj tzv. „severní čelist kleští“. Jakmile vlétl do prostoru přístavu byl ostřelován z mysu Rondinella a ostrůvku San Pietro. Jak oblétával přístav, pálily po něm baterie ze severního břehu a později i z křižníků. Prosmýkl se mezi pevninou a 3 těžkými křižníky a zamířil ke kotvišti s bitevními loděmi. Letěl tak nízko, že palba ohrožovala i další lodě v přístavu. Nicméně si vybral cíl, kterým se stala Littorio, začal provádět přiblížení. Ve vzdálenosti 900 m odhodil torpédo a viděl, že čára bublinek směřuje přímo k Littoriu. Poté otočil doprava a jižním kursem mizel z nebezpečného prostoru. Ještě zahlédl nějaké plameny vlevo za sebou, které určitě nebyly z lodí. Byla to hydroplánová základna, kterou napadly Swordfishe s pumami.

Zatímco Lt. Kemp (L4K) napadl Littorio ze severu, Lt. Swayne (L4M) zaútočil na ten samý cíl od jihovýchodu. Odhodil torpédo z 400 m a přeletěl přímo nad bitevní lodí, Lt. Kemp (L4K) ho minul jen o několik metrů výše v protikursu. Pozorovatel Sub. Lt. Buscall si byl téměř 100% jist, že zasáhli. Poté Lt. Swayne (L4M) otočil doleva a přes přístav mizel do tmy.

Jako poslední Swordfish s torpédem nasadil do útoku Lt. Maund (E4F) z 824. perutě, původně dislokované na HMS Eagle. Přes mys Rondinella provedl sestup podobně jako Lt. Kemp (L4K), přičemž se ocitl v krupobití protiletadlové palby. Ze tří siluet rýsujících se před letounem vybral loď třídy Littorio a z 1 000 m provedl odhoz. Torpédo odpadlo a zamířilo k lodi. V tu chvíli Lt. Maund (E4F) otočil prudce doprava a přes křižníky odlétal pryč. Jako když mávne kouzelným proutkem, otevřelo se proti nim hotové peklo. Trasy granátů létaly všemi směry, ale letoun i posádka unikli bez zásahu.

Ve 23:20 hod začaly dopadat pumy i na Mare Piccolo, kde byly zakotveny křižníky a torpédoborce. Prvním útočníkem byl Cpt. Patch (E5A ). Ten byl již nad přístavem o 3 minuty dříve, ale měsíc uvrhl jižní část Mare Piccolo do stínu a tudíž i lodě kotvící u břehu. Nakonec Cpt. Patch (E5A) zahlédl křižník kotvící uprostřed torpédoborců. Byl to křižník Trento. Zaútočil z výšky 500 m a těsně nad stožáry lodí odhodil všech šest pum, vyrovnal let východním směrem a začal prchat před všudypřítomnou palbou. Po 10 minutách letu si konečně uvědomil, že letí do italského vnitrozemí, otočil a směřoval k Řecku.

Reklama

Požár, který zahlédl Lt. Kemp (L4K), založil Lt. Sarra (L4L ). Ten stejně jako Cpt. Patch (E5A) sklesal z výšky 2 400 m do 500 m a nebyl s to nalézt stanovený cíl, poněvadž nábřeží tonulo ve tmě. Tak letěl podél jižního pobřeží, když v tom před sebou spatřil hangáry a skluzné dráhy hydroplánové základny a vybral si ji jako vhodný cíl pro své pumy. Měl i trochu štěstí, poněvadž obsluhy protiletadlových děl byly zabrány ohňostrojem nad Mare Grande a jeho příletu si ani nevšimly. Lt. Sarra (L4L ) v klidu zamířil a odhodil svůj náklad přímo doprostřed hangáru. Protiletadlovci se v tu chvíli probrali, ale letoun se jim nepodařilo ani poškodit, natož sestřelit, takže beztrestně zmizel ve tmě.

To Lt. Forde (L4H), který vinou zmatků při řazení k útoku zůstal s torpédonosnou vlnou, pak pokračoval přímo přes mys San Vito k Mare Piccolo, viděl vše jako na dlani. Za cíl si vybral křižníky Trieste a Bolzano. Vrhnul se střemhlav dolů a v 500 m odhodil pumy, ale ani Lt. Forde (L4H ), ani jeho pozorovatel Sub. Lt. Mardel-Ferreira neviděli žádné výbuchy. Aby měli jistotu, že odhodili, provedli nálet ještě jednou i přes silnou palbu a poté se vzdalovali do bezpečí.

Útok jako přes kopírák provedl i poslední bombardovací Swordfish, který pilotoval Lt. Murray (E5Q). Mezitím oba osvětlovači Lt. Lamb (L4B) a Lt. Kiggel (L4P) počkali jak dopadne torpédový útok a vidíc, že vše jde jak na drátkách, otočili a bombardovali sklady nafty na mysu San Vito. Byli bohužel zklamáni, poněvadž po odhozu se žádný ohňostroj nekonal, zato protiletadlovci řádili jako zběsilí, nicméně jim to nezabránilo v návratu na loď. Celý útok první vlny trval pouhých 24 min, takže ve 23.36 hod se nad Tarentem již žádné letadlo první vlny nenalézalo.


Útok první vlny

Útok druhé vlny

V tu chvíli se přiblížila druhá vlna vedená Lt. Cdr. Halem (L5A). Ti již měli navigaci snadnou, neboť různobarevná záře nad přístavem bylo dobré vodítko. Ve 23:42 rozkázal Lt. Cdr. Hale (L5A), aby parta osvětlovačů Lt. Skelton (L4F) a Lt. Hamilton (L5B) provedla osvětlení cílů. V tu chvíli protiletadlová palba v přístavu umlkala, ale poté, co osvětlovači odhodili nad mysem San Vito své fléry, vybuchla opět naplno. Jakmile Lt. Skelton (L4F) a Lt. Hamilton (L5B) viděli, že fléry vzplály tak jak mají, otočili na jihozápad a bombardovali opět skladiště nafty. Lt. Hamilton (L5B) uviděl okamžitě po dopadu plameny, kdežto Lt. Skelton (L4F) ty své neviděl a domníval se, že selhaly. V každém případě oba letouny, obtěžovány protiletadlovou palbou, unikaly jižním kursem do bezpečí.

V 23:50 hod torpédonosné letouny utvořily linii za sebou, aby oklamaly italské naslouchací stanice a začaly provádět přiblížení k cíli. Obrana přístavu byla již připravena a proto se celé přiblížení odehrávalo za nepřetržité palby. Lt. Cdr. Hale (L5A) vedl letadla od severu. Když byl na úrovni kotviště těžkých křižníků, měl výšku 300 m a stále klesal na vybraný cíl, kterým byla bitevní loď Littorio. V 10 metrech srovnal letoun a ze vzdálenosti 650 m vypustil torpédo a zahnul ostře doprava. Na úrovni mola Tarantola zahlédl na vodě ponton a vzpomněl si na upoutané balóny a proto se mu ostře vyhnul. Poté, co byla překonána poslední překážka, odlétal nízko nad hladinou do bezpečí.

Další posádka Lt. Lea (L5H) vytratila výšku za mysem Rondinella a přitom si vybrala cíl, na který se v nízkém letu blížil. Ve vzdálenosti 700 m odhodil torpédo a sledoval, jak běží k bitevní lodi Caio Duilio. Byl tak nízko, že měl co dělat aby se vyhnul kotvícím lodím i bárkám. Jeho kurs vedl přímo mezi zakotvené křižníky severně od bitevních lodí. Granáty kolem létaly jako splašené a pilot s tím toho moc udělat nemohl. Nakonec šťastně opustil zónu smrti i když poslední pozdrav od Italů ho málem zasáhl. Na poslední chvíli uhnul. Poté měl již před sebou jen cestu zpět na loď.

Reklama

Lt. Torrens-Spence (L5K), následující Lt. Leův (L5H), měl úmysl dosáhnout výšky asi 450 m u spojovacího kanálu mezi Mare Grande a Mare Piccolo, odkud zamíří k jedné ze čtyř lodí třídy Cavour. V průběhu klesání byli intenzivně ostřelováni zbraněmi všech ráží, když se jim v dráze letu objevil jiný Swordfish. Lt. Torrens-Spence (L5K) začal klesat ještě strměji a pozorovatel Lt. Sutton po očku sledoval letoun nad nimi. Ten se potácel uprostřed palby, když dostal zásah a začal hořet, pokračoval evidentně neřízen. Ani jeden ze členů posádky L5K netušil, že viděli konec letounu Lt. Baylyho (E4H). Letoun Lt. Torrense-Spenceho (L5K) začal mít málo výšky a bylo nutno vybrat střemhlavý let. To se povedlo těsně nad hladinou u třech těžkých křižníků, ze kterých jim byla věnována náležitá pozornost. Pilot vybral první loď, která byla po ruce a tou se stala Littorio. V vzdálenosti 600 m zatáhl pilot za páku odhozu a nic se nestalo, loď se stále přibližovala a až na druhý pokus konečně torpédo odpadlo a běželo k cíli. V tu chvíli se letoun postavil na pravé křídlo a prchal pryč. Nicméně palba je neustále pronásledovala a pilot tlačil Swordfish tak nízko , že se dokonce koly podvozku dotknul hladiny. Kromě enormní sprchy vody se letounu nic nestalo a ten pokračoval dále v letu. Proletěl mezi pontony, na nichž byly zavěšeny balóny s lany, když v tom se před nimi objevily dvě strážní lodě. Ty nelenily a zahájily palbu a letoun si odvezl domů ožehnuté plátno od šlehajících plamenů ze střelby. Poté bylo před letounem jenom čisté moře.

To Lt. Wellham (E5H) měl přiblížení naprosto klidné a bez obtěžování. Přibližoval se přes Mare Piccolo a město Tarent, na úrovni lodí zatočil prudce doleva, když v tom se před ním objevil jeden z balonů a vyhnul se mu jen o centimetry. Najednou tmu prořízl proud kulometné palby a zasáhl křídlo, přičemž zasáhl křidélko, které se na chvíli zablokovalo. Zuřivou manipulací s řídícími plochami se podařilo křidélko uvolnit, ale letoun již přelétl vybraný cíl. Teď se musel rozhodnou co dál. Buď zaútočí na lodě třídy Cavour nebo provede těžší útok z úhlu na lodě třídy Littorio. Rozhodl se pro druhou variantu a provede útok v ose lodi v naději na zásah kormidla a lodních šroubů. Ve vzdálenosti 450 m vypustil torpédo a pravou ostrou zatáčkou mizel ze scény. To ovšem neuniklo italským střelcům a počastovali ho několika dávkami. Bohužel se jim zdařil zásah 40 mm granátem do levého křídla, který rozpáral potah a rozbil několik žeber. To však bylo vše a tak se zmrzačený Swordfish vydal na cestu domů.

Za 20 min bylo po všem a v 00:02 hod skončila s prací druhá vlna. To nebylo od britských letců poslední slovo, neboť 20 min za nimi letěl osamocený Lt. Clifford (L5F). Když se přibližoval k přístavu, viděl v něm spoustu hořících skvrn na hladině a dokonce i hořící bitevní loď. Přilétl nad Mare Piccolo a v klidu bez obtěžování si vyhlédl cíl, těžký křižník Trento, a zaútočil střemhlav. Teprve v této chvíli spustili Italové palbu. Lt. Clifford (L5F) v 150 m odhodil všech 6 pum na křižník a vybral střemhlavý let. Ke zklamání obou letců však neviděli žádnou explozi. Poté je již nic nedrželo a proto vyrazili zpět na loď. Poslední ohlédnutí jim přineslo uspokojení ve formě šlehajících plamenů a hustých sloupů dýmu vycházející z přístavu. Mezitím v průběhu náletu se přesouvala HMS Illustrious na smluvené místo pro přistání asi 40 km od ostrova Kefallénie.


Útok druhé vlny

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více