Main Menu
User Menu
Reklama

Stredný Kolesový Obrnený Transportér OT vz. 64 - I.

Autor : 🕔26.03.2005 📕94.345
Rozpočet valka.cz 2023 : 120.000,- Kč Příjmy k 11.07.2023 : 93.998,- Kč
♡ Chci přispět

Pár slov na úvod

Táto monografia je určená všetkým priaznivcom vojenskej techniky, patriotom vyznávajúcim československé konštrukcie vojenských vozidiel, záujemcom o vojenskú techniku časov nedávno minulých, ale v prvom rade je určená všetkým modelárom. Aby som bol presný, plastikovým modelárom, medzi ktorých sa rátam aj ja sám.

Po dlhom čase zbierania podkladov, oživovania spomienok, rozmýšľania nad formou tejto monografie a čakania na dobrý a presný model OT 64, ktorý však stále akosi nikto nechce vyrábať,  som nakoniec dospel k záveru, že pre naozajstných „fanatikov plastiku“ spracujem podklady, aby raz, až ten deň príde mali podľa čoho svoj model postaviť. Predbehol ma však vynikajúci modelár, Zdeněk Zavadil z Prostějova, ktorý toho svojho „majstrovského“  SKOT-a postavil bez čakania na tento materiál.

Reklama

Niektoré podklady a technické údaje sú už prekonané časom a poznamenané modernizačnými trendmi, ktorým sa nevyhol ani SKOT, teda OT vz. 64. Čiastočne je to dané aj vyradením OT vz. 64 zo služby v bojových jednotkách. Preto prosím o zhovievavosť prípadných naslovovzatých odborníkov (bez úvodzoviek) a pochopenie zákonitosti, že čo platilo v časoch mojej základnej vojenskej služby môže byť dnes trocha, alebo celkom inak.

Na druhej strane musím kriticky a v plnej nahote odhaliť skutočnosť, že v ČSLA sa predpisy na obsluhu a údržbu vojenskej techniky, zrejme z dôvodov ochrany utajovaných skutočností, zámerne „upravovali a vylepšovali“ tak, aby boli imperialisti, v prípade získania týchto predpisov, dezorientovaní a aby sa im aj napriek získaniu týchto tajomstiev nepodarilo prekonať vojenskú techniku Varšavskej zmluvy. Len tak sa totiž dajú vysvetliť niektoré závažné konštrukčné chyby v obrázkoch a textoch predpisu MNO Tank-26-4 OT-64 Popis a provoz a Děl-21-15 Výzbroj obrněného transportéru OT 64, vydaného pre tento bojový prostriedok. Tieto chyby sú o to závažnejšie a mali na modelárov o to väčší dezorientačný vplyv, že presne tie isté chyby vo výkresoch a texte sa nachádzajú v poľskom časopise TBiU (Typy broni i uzbrojenia) č. 9, venovaného práve OT 64 SKOT, vydaného v roku 1971. A práve ten bol, v dobách nedávno minulých, akýmsi „etalónom“, ak môžem použiť toto prirovnanie, pre posudzovanie správnosti modelárskych podkladov u časti modelárov, ktorí nemali prístup k iným podkladom, resp. sa zaujímali o našu techniku.

Na rôznych internetových stránkach sa v súčasnej dobe môžeme stretnúť so „zasvätenými“ článkami o OT 64 s fotografiami zo služby, pri čom sa autori nerozpakujú uvádzať vyslovené bludy a stavať ich ako verifikované doklady. Napríklad na internetových stránkach ARMY RECOGNITION autor materiálu o OT 64 zaradil viacero poľských SKOT 1, SKOT 2A, SKOT 2AP, SKOT R2 s označením, že sa jedná o OT 64 ČSĽA, hoci na vozidlách „svietia“ poľské okrovo-žlté terče s čiernym trojuholníkom. Ten istý „renonc“ urobil v prípade trojpohľadových kresieb OT 64, pri čom absolútne nerešpektoval tvary a počty príklopov na streche, tvary čelných pancierov a pod. Tak zistíte, že oválny odklápací kryt olejových chladičov a vstupu chladiaceho vzduchu k motoru je vlastne lichobežník, kryt motora neexistuje a stropné príklopy na bojovom priestore sú divne usporiadané plechy, ktoré majú neštandardné pánty, a iné ducha oblažujúce hlúposti. Okrem toho som na internete zaregistroval „poľskú monografiu“ Średni Kołowy Opancerzony Transporter OT-64 SKOT, kde autori uvádzajú veľa nepresností. Tak som sa napríklad dozvedel, že šírka vozidla je 255 cm, že existuje verzia SKOT 1A, ktorý je vyzbrojený tankovými guľometmi KPVT a PKT, a je takmer identický so SKOT 2A, od ktorého sa líši len výškou a hmotnosťou. Pri tom SKOT 1A je vozidlo s neuzavretou vežičkou s predným, ľavým a pravým bočným pancierom, vyzbrojené tankovým guľometom NSV 12,7.  

Aj z týchto dôvodov som sa nakoniec rozhodol monografiu OT vz. 64 SKOT dopracovať a uverejniť, aby sa konečne všetkým záujemcom, ale najmä modelárom dostali do rúk seriózne podklady.

História vzniku

História vzniku obrnených transportérov siaha až ku koncu prvej svetovej vojny, keď bojujúce strany zistili potrebu prepravovať vlastné bojové jednotky do obranných postavení nepriateľa čo najrýchlejšie a s minimálnymi stratami, aby tam  premohli pechotu nepriateľa a obsadili dobité územie.
K najväčšiemu rozmachu vývoja obrnených transportérov došlo po skončení druhej svetovej vojny a v päťdesiatych rokoch. V tomto období bolo skonštruovaných a do služby zavedených najväčšie množstvo rôznych obrnených vozidiel, ktorých hlavnou úlohou bolo bezpečne dopraviť pechotu na bojisko.

V ČSĽA koncom päťdesiatych rokov nastala situácia, kedy trofejné Sd.Kfz. 250 a 251 „Hackle“ dosluhovali a armáda za ne nemala náhradu. Podľa koncepcie zadanej MNO mal byť obrnený transportér, charakterizovaný ako SKOT (stredný kolový obrnený transportér) , schopný dosahovať vyššie rýchlosti na cestách, zdolávať až 70 % stúpania, prekonávať i široké zákopy a menšie steny, ale súčasne i plávať na stojatej i tečúcej vode. Okrem toho mal chrániť posádku a prepravované osoby proti ručným strelným zbraniam a črepinám granátov.
Preto sa v roku 1959 na rysovacích doskách konštruktérov v n. p. Praga objavili prvé konštrukčné výkresy obrneného transportéra, ktorý mal nahradiť dosluhujúcu techniku. Konštrukčné práce trvali do roku 1961, kedy boli postavené prototypy. Potom však bola s Poľskom uzavretá dohoda o spoločnom vývoji a výrobe SKOT-a. Na základe tejto dohody sa Poľsko podieľalo na vojskových skúškach obrneného transportéra, najmä v  plavbe po riekach a v Baltickom mori. 

Po skončení vojskových skúšok bol obrnený transportér v roku 1964 prijatý do výzbroje ČSĽA pod označením OT vz. 64 a Wojska Polskiego pod označením OT 64 SKOT. V Poľsku sa však bežne používalo označenie SKOT.

Reklama

OT-64 bol vyrábaný v kooperácii s poľskými závodmi, ktoré vyrábali korby. V Československu, v n. p. Praga sa vyrábali mechanické agregáty a vozidlá sa komplexne montovali v n.p. Avia Letňany. 

Charakteristika

OT vz. 64 je kolesovým obrneným vozidlom 8 x 8, so zváranou samonosnou korbou pontónového typu, schopný priechodnosti i v málo únosnom teréne s najnižším tlakom 1,15 kp/cm2, a prekonávať prekážky stojatej alebo tečúcej vody. Prekonáva 70 % stúpanie, priečny sklon do 30 % (teoreticky až 40°) , zákop široký 2 m a kolmú stenu až do výšky 0,5 m. Chráni posádku pred paľbou ručných zbraní, črepinami granátov a pri preprave cez úseky zamorené chemickými, otravnými alebo biologickými zbraňami. Vlastná výzbroj umožňuje aktívny boj i obranu - podporu výsadku transportéra.

Verzie

OT vz. 64 sa pre potreby ČSLA vyrábal v dvoch základných verziách, od ktorých boli potom odvodené špeciálne vozidlá (napr. veliteľské a spojovacie, zdravotnícke, dielne technickej pomoci a pod.) . Pre potreby poľskej armády sa vyrábali tri základné verzie.

Podotýkam, že jednotlivé verzie špeciálnych vozidiel (ČSLA R2, R3, R3MT, R4MT a poľské R2AM, R3M) boli vybavené spojovacími a špeciálnymi prostriedkami podľa potreby príslušnej armády. Preto, aj keď majú rovnaký strojový spodok, nie je možné povedať, že napr. verzia OT 64 R2 ČSLA je totožná s verziou OT 64 R2 poľskej armády.

Pre ilustráciu uvádzam verzie, ktoré sú mi známe. Sú medzi nimi aj niektoré modernizované verzie OT vz. 64, ktoré sú v prototypových skúškach alebo už boli zaradené do služby. 

Základné verzie ČSLA:

1. OT vz. 64 A (aj Amerika, alebo AUTOBUS) s navijakom, bez streleckej vežičky, slúžiace len na prepravu výsadku či nákladu.

OT 64A na dvore Vojenského opravárenského podniku 027 Trenčín. Podľa prvku antény je vozidlo novšieho prevedenia. Nemá navijak a má zatvorené kryty reflektorov
OT 64A vo VOZ 027 Trenčín. Vozidlo nemá navijak Policajný OT 64A v garážach OR PZ SR v Nitre
Reklama

2. OT vz. 64 A2 so streleckou vežičkou čsl. výroby, dovoľujúcou streľbu na pozemné ciele, slúžiace na prepravu výsadku, nákladu a podporu výsadku streľbou z lafetovaných zbraní.

 
OT 64 A2 – je až neuveriteľné ako málo fotografií tejto najpoužívanejšej verzie existuje

Špeciálne verzie ČSLA:

1. OT 64 R2 a R2M so streleckou vežičkou ako verzia A2, určené ako veliteľské a spojovacie vozidlo od úrovne veliteľov motostreleckých a tankových práporov a veliteľov delostreleckých oddielov.

OT 64 R2 sa na prvý pohľad líšia od verzie A2 priezormi v základni streleckej vežičky, držiakmi antén na streche korby, schránkami na náradie a bleskoistkovými svorkovnicami na bočných pancieroch

2. OT 64 R3, R3MT, R4MT  bez streleckej vežičky, len s osemhrannou základňou pre streleckú vežičku, zakrytou pancierom s dvojdielnym, do strán sa odklápajúcim príklopom. Určené ako veliteľské a spojovacie vozidlo veliteľov mechanizovaných útvarov vyšších stupňov.

 
OT 64 R3MT a R4MT je na prvý pohľad rozoznateľná od OT 64 R2 absenciou streleckej vežičky a bočnými dverami veliteľsko-štábneho priestoru nad tretím ľavým kolesom

3. OT 64 DTP s navijakom, bez streleckej vežičky, vybavené a slúžiace ako dielenské vozidlo na vykonávanie malých a bežných opráv v poľných podmienkach. Poznám dve verzie :
a. DTP pre motostreleckú a ostatnú techniku,
b. DTP pre tankovú techniku (charakteristickým poznávacím znakom je rozeta hnacieho kolesa tanku, nesená na ľavom bočnom pancieri, zvyčajne v mieste prostrednej strieľne) .

OT 64 DTP – určená pre tankovú techniku  Pravá strana bojového priestoru

4. OT 64 ZDRAV bez streleckej vežičky, vybavené zdravotníckym a obväzovým materiálom a slúžiace ako sanitné vozidlo pre zvoz ranených z bojovej línie do poľných obväzísk a nemocníc.

Zdravotnícka SKOT z ľavej strany  Pohľad na pravú stranu zdravotníckeho priestoru

Základné verzie poľskej armády:

1. SKOT 1  (OT vz. 64 A) s navijakom, bez streleckej vežičky a organickej výzbroje, slúžiace len na prepravu výsadku či nákladu. 

2. SKOT 1A so 150 mm vysokou základňou v tvare obdĺžnika, so skosenými stranami, orientovaného v smere jazdy. V pancieri bol okrúhly príklop s obežným kruhom pre tankový guľomet DŠK 12,7 mm, použitý zrejme z tanku T 54. Po stranách základne bola z piatich pancierových dosiek (čelný, dva predné bočné šikmé a dva bočné, súbežné s osou vozidla) vytvorená „strelecká vežička“ bez zadnej steny a stropu. Slúžil na prepravu výsadku, nákladu a podporu výsadku streľbou z ťažkého guľometu.

3. SKOT 2A  (OT vz. 64 A2) so streleckou vežičkou čsl. výroby, dovoľujúcou streľbu na pozemné ciele, slúžiace na prepravu výsadku, nákladu a podporu výsadku streľbou z lafetovanej zbrane.

4. SKOT 2AP so streleckou vežičkou poľskej výroby, umožňujúcou streľbu na pozemné aj letiace ciele slúžiace na prepravu výsadku, nákladu a podporu výsadku streľbou z  lafetovaných zbraní.

 
Charakteristický vzhľad streleckej vežičky SKOT 2AP je nezameniteľný a verzia sa dá identifikovať bez problémov

Špeciálne verzie poľskej armády: 

1. Podľa mojich poznatkov používala poľská armáda rovnaké, resp. veľmi podobné špeciálne verzie OT 64 ako ČSLA, okrem veliteľských pracovísk. Presvedčil som sa o tom aj 14.02.2005 v Bratislave, pri fotení poľských OT 64 R2 R-105. Jedna bola už podľa korby vyrobená pre poľskú armádu a druhá (so znakom OSSR) bola pôvodne vyrobená pre ČSĽA. Vnútorné vybavenie veliteľského pracoviska spojovacími prostriedkami však bolo identické s veliteľskými OT 64 R2 R-105 ČSĽA, resp. OSSR.

2. OT 64 R-2AM, R-2AMT sú veliteľské pracoviská delostreleckých útvarov

3. OT 64 R-3M je verzia určená ako taktické, veliteľsko-štábne pracovisko na strojovom spodku OT 64.

Modernizácia OT 64

1. V zásade je možné povedať, že za modernizované OT 64 treba považovať všetky vozidlá AČR a OSSR používané jednotkami UN, KFOR, SFOR, IFOR a pod. Vozidlá boli dodatočne vybavené klimatizačnými jednotkami. Niektoré dostali nové strelecké vežičky (ľudovo miniveže z OT 62 TOPAS) s inou organickou výzbrojou (1x tarasnica TS vz. 21, kalibru 82 mm a 1x guľomet UKL 59 kalibru 7,62 mm) . Iné majú obežný kruh streleckej vežičky zakrytý pancierovou doskou v ktorej je uložený tankový príklop s obežným kruhom a lafetovaným protilietadlovým guľometom NSV kalibru 12,7 mm, resp. do strán otváraný dvojdielny príklop s konzolou na ktorú je možné upevniť ľahký guľomet UKL 59 kalibru 7,62 mm, a pod.

2. Najnovší pokus o modernizáciu SKOT-a sa uskutočňuje na Slovensku v ZŤS – ŠPECIÁL, a. s. Dubnica nad Váhom. Vyzbrojením OT 64 vežovým kompletom 2 A 42 COBRA bol vytvorený prototyp OT 64 COBRA.

3. Ďalšou, mne známou, modernizáciou pred časom prechádzal OT 64 v Poľsku. Poľskí konštruktéri vo WZM 5 (Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne Nr5) v Poznani prekonštruovali korbu pôvodného vozidla. Zmenilo sa vnútorné usporiadanie korby, vozidlo dostalo motor IVECO Cursor 8 s kvapalinovým chladením, umiestnený na pravú stranu vozidla, novú prevodovú skriňu a zmenila sa celá sústava prevodov, miesto vodiča a veliteľa vozidla je v tandemovom usporiadaní. Vytvorili tak úplne nové WR-02 Ryś, ktorého osud sa podľa mojich informácií naplnil skôr, ako prekročilo štádium prototypu.     

Obsiahle a kvalitné články, s množstvom výborných fotografií, o špeciálnych verziách OT 64 publikoval Ing. Jan Martinec v časopise ATM

Reklama

Seriál

Další články autora

Autor : 🕔26.03.2005 📕94.345