Armáda Ludvíka XIV. - část první

Autor : 🕔14.03.2005 📕16.504

Hledáme nové kolegy

Server valka.cz neustále hledá nové kolegy, kteří jsou ochotni pomoci s rozvojem a doplňováním obsahu, koordinací a kontrolou práce, moderováním příspěvků a další činností. Neváhejte a zapojte se do tvorby valka.cz v duchu hesla Čtenáři sobě :)

Přidejte se k nám!

Seriál

 1. Armáda Ludvíka XIV. - část první
 2. Armáda Ludvíka XIV. - část druhá

Podobné články

Další články autora

Rozpočet tohoto webu pro rok 2017 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 55.755,- Kč
♡ Chci přispět

Část první - od války třicetileté po devoluční válku

Ludvík, které vešel do dějin jako čtrnáctý panovník tohoto jména ve Francii, se narodil do těžké doby třicetileté války. V roce 1638 Francie válčila již 3 roky bez valného úspěchu se Španělskem a Rakouskem a nepříliš růžová situace se zlepšila až roku 1643 vítězstvím u Rocroi, kde vévoda d'Enghien, pozdější princ Condé, porazil španělskou armádu. V tomtéž roce však umírá Ludvík XIII. a regentkou za neplnoletého krále se stává matka Anna. Skutečnou moc však měl kardinál Mazarin, a to až do r. 1661.

Když v srpnu 1648 otevřel Condé svým vítězstvím u Lens cestu k vestfálskému míru, zdálo se, že zavládne mír i ve Francii. Pařížský parlament ale odmítl schválit v plném rozsahu důchody francouzské koruny poskytované regenství za nezletilosti Ludvíka XIV. Opozice se tak pokusila zastavit růst královské moci a především vymanit se z vysokých daní. První fáze odporu byla zahájena tzv. Frondou měst, která se postavila proti královskému plánu týkajícího se finanční otázky dvorních soudců, další požadavky vznesl parlament. Vzhledem k tomu, že vláda byla zaměstnána stále trvající třicetiletou válka, situaci v daném momentu nehodlala řešit. Jakmile byl však podepsán vestfálský mír, mohly být proti vzbouřencům nasazeny uvolněné královské jednotky a členové parlamentu byli uvězněni. Následovalo povstání Pařížanů, které donutilo vládu vězně propustit. Protože neuspěla ani královská blokáda Paříže, byl podepsán mír, kterým byl parlament omilostněn.

Záhy se však objevil nový konflikt. Princ Condé se dožadoval většího ocenění svých zásluh, za což byl odměněn stejně jako parlament uvězněním. Vytvořila se Fronda princů, jakási opoziční strana, která spolu s řadou lokálních povstání měla zajistit Condého propuštění. Díky řadě vítězství měla vláda na krátký okamžik pocit, že má navrch a Condého nakonec propustila. Ten, jsa obžalován, ani chvíli neváhal a prchl do Španělska. Rozpoutala se občanská válka, která skončila až vítězným vstupem princových vojsk do Paříže. Condé byl však vzápětí zrazen svými veliteli a donucen podruhé uprchnout. Když se situace zklidnila, mohl se král zase vrátit do Paříže. Poznal však, že na parlament ani na šlechtu není spolehnutí, což bylo zjištění, které stálo na začátku pozdější Ludvíkovy absolutistické vlády.

Situace v zemi byla stabilizována, přesto se Francie stále nacházela ve válečném stavu, a to se Španělskem. To sice souběžně válčilo s Anglií, příchodem Condého však získalo schopného velitele znalého francouzské taktiky a rozhodlo se bojovat na dvou frontách (koneckonců stejně jako Anglie, která souběžně válčila s Holandskem). Francouzské vojsko vedené vikomtem de Turenne porazilo sice 25. srpna1654 silnější Condého armádu u Arrasu, o dva roku později jim to však Španělé vrátili v bitvě u Vallencienes. Rozhodující však byla bitva v Dunách nedaleko Dunkerque, kde byli Španělé definitivně poraženi a Francie se stala na úkor poraženého skutečnou velmocí. Pyrenejský mír z následujícího roku stanovil francouzsko-španělskou hranici v Pyrenejských horách, přičemž Španělsko přišlo mj. o některá území ve španělském Nizozemí. Pikantní na celé situaci je fakt, že Condé byl omilostněn!

V roce 1661 umírá strůjce výše uvedených vítězství kardinál Mazarin a Ludvík XIV., korunovaný na krále již 7. června 1653, se ujímá fakticky moci. Okamžitě začal s reorganizací vlády i jejího nejdůležitějšího prostředku a nástroje – armády. Ta se sice označovala jako královská, ale panovník nad ní neměl přímou kontrolu. Nejmocnějším mužem v zemi tak byl de facto generálplukovník vévoda d´Epernon, který na rozdíl od krále vydával např. důstojnické patenty. Když pak vévoda umírá, král okamžitě tuto hodnost a funkci s ní spojenou přebírá. Generálplukovníci jízdy, dragounů, švýcarské gardy atd. existují i nadále, ale ztratili fakticky moc. Kromě toho však měla řada měst své vlastní posádky nezávislé na centrální vládě. Král je proto nahradil vlastními jednotkami, jejichž velitelé se pravidelně střídali.

Ludvíkova armáda na počátku vlády čítala asi 70 000 mužů. Její kvalita byla velmi různorodá a samotný Ludvík poznamenal, že pěchota „není příliš dobrá“. Disciplína i výcvik byly nevalné úrovně, stejně tak byly nepříliš úspěšné pokusy o uniformovanost jednotek, sjednocení zbraní či výši platu. Regiment mohl mít třeba jen čtyři kompanie různé velikosti a barevného označení. Jednotícím prvkem se tak stala bílá šerpa, stejně jako pro Španěly červená, Holanďany oranžová atd. Žold vojáků byl velmi rozdílný podle regionů, obecně se však dá říci, že nevybočoval z evropského průměru. První, kdo začal s reformou, byl válečný sekretář Michel Le Tellier, jehož práci pod královským dohledem dokončil jeho syn markýz de Louvois. Byl to skvělý úředník a pravděpodobně největší vojenský reformátor novověku. Když v roce 1691 umírá, stala se z původní polosamostatné malé francouzské armády mocná centrálně řízená a strach nahánějící síla, která byla vzorem pro ostatní armády.

Kromě reorganizace a zvětšení stávajících jednotek se král rozhodl vytvořit nové. Zvětšil tak např. svou gardu, ve které nově zavedl např. dauphinovy švališéry (neboli lehkou jízdu korunního prince). Armáda postupně rostla a na počátku devoluční války (1667 – 68) dosáhla počtu asi 125 000 mužů.

Autor : 🕔14.03.2005 📕16.504

Komentáře Disqus

Komentáře Facebook

Sociální sítě

Reklama

Poslední komentáře

 • Anton Bero pozoruhodná zbierka klamstiev a právd

  Stalinův projev na zasedání Sovětu 6. listopadu 1941 · 1 week ago

 • RaS To formální odstoupení vládce z funkce ve prospěch syna bylo obvyklé bezpečnostní opatření, které mělo zabránit bezvládí v případě smrti jednoho z nich. Každý nepřítel věděl, že když zabije jednoho, ten druhý se pomstí. Tokugawové to dělali stejně.

  Daimjó Udžijasu Hódžó · 1 week ago

 • adrian grunert Prečítal som si na dúšok všetkých 10 pokračovaní.Môžem autorovi vysloviť len poďakovanie a uznanie.

  Nad Tatrou sa blýska - (10) · 2 weeks ago

 • RaS 1) V roce 1241 nešlo o vpád Tatarů ale Mongolů. To je častá chyba. Tataři v té době sloužili uherskému králi. 2) Mogolové po bitvě u Lehnice neprošli ze Slezska do Uher přes Kladsko, ale přes Moravu. Pak se spojili s Bátúem a zúčastnili se bitvy u...

  Tatarský vpád do Uhorska 1241 · 2 weeks ago

 • Letusak Tak Francouzi take meli pomerne presnou predstavu, ale vojska Wehrmachtu se jim zastavit nepodarilo. Cemu bychom si pomohli? Predstava, ze bychom meli nejaky "lepsi kredit" v ocich okupantu je mylna, staci se podivat na Polsko. Bojovalo, ale...

  Benešova Sofiina volba · 1 month ago

 • Ivo Bukovsky Ve skutečnosti měli čs generálové poměrně přesnou představu o síle wehrmacht a doporučovali přijmout boj. Beneš se už tím že jednal o odstoupení pohraničí podle godesberských požadavků dopustil vlastizrady - podle tehdejší ústavy. Bohužel...

  Benešova Sofiina volba · 1 month ago

 • Letusak A on tehdy nekdo vedel, jake budou nebojove ztraty ceskych obcanu, kdyz zadna valka nebyla (a nebyl vcelku duvod se domnivat, ze Hitler pristoupi k vyhlazeni slovanskych narodu s takovym gustem)? A ona kvalitativni prevaha v technice neznamena...

  Benešova Sofiina volba · 1 month ago

 • Ivo Bukovsky Skutečnost že nebojové ztráty na lidech, českosvenských občanů, byly vyšší než předpokládané ztráty bojové, nehledě na sekundární efekt zavlečení sovětského vlivu do střední Evropy a katastrofální vliv na společenské a majetkové poměry se stále...

  Benešova Sofiina volba · 1 month ago

 • Radek Novák Pohádky kremelské babičky nebo tlachy ze Západu?Já nejsem žádný bolševik ani příznivec Ruska ale cizí území si přisvojovaly všechny státy.Jen jsem poukazoval na možné okolnosti,pravda,že v detailech se nevyznám.Na finské hranici se opírám o...

  Besarábie 1940-1941 · 1 month ago

 • CzechMirco Lháři. Žádný "důsledek doby" přisvojení si cizího území nelegitimizuje a už vůbec ne to, co na svém území dotyčná strana dělala. Moldavané rozhodně Rusy v roce 1940 jako osvoboditele nevítali, protože národnostní a náboženský útlak z dob carského...

  Besarábie 1940-1941 · 1 month ago