Záznam Teheránské konference - 6.díl

Autor: Jan Flieger / Dav 🕔︎︎ 👁︎ 22.560

TŘETÍ ZASEDÁNÍ KONFERENCE ŠÉFŮ VLÁD SSSR, USA A VELKÉ BRITÁNIE
Teherán 30. listopadu 1943

I. Rozhovor u oběda
Ve 13 hodin 40 minut
Roosevelt říká, že chce maršálu Stalinovi sdělit příjemnou novinu. Spojené štáby přijaly dnes za Churchillovy a Rooseveltovy účasti tento návrh:
Operace "Overlord" se plánuje na květen 1944 a bude uskutečněná za podpory vyloďovací operace v jižní Francii. Síla této podpůrné operace bude záviset na množství vyloďovacích prostředků, které budou v té době k dispozici.
Stalin říká, že je s tímto rozhodnutím spokojen.
Churchill podotýká, že přesné datum zahájení operace bude zřejmě záležet na měsíční fázi.
Stalin říká, že on samozřejmě nepožaduje, aby mu byl sdělen termín přesně na den, neboť manévr si jistě vyžádá jeden nebo dva týdny v průběhu května.
Roosevelt říká, že pokud se to dá dnes odhadnout, bude nejvhodnější dobou období mezi 15. a 20. květnem.
Stalin říká, že chce Churchillovi a Rooseveltovi oznámit, že v okamžiku zahájení vyloďovacích operací ve Francii zasadí Rusové Němcům silný úder.
Roosevelt říká, že by to bylo velmi dobré, protože to by znemožnilo Němcům přemísťovat vojska na západ.
Churchill říká, že Angličané konají rozsáhlé přípravy k operaci "0verlord". On, Churchill, by si rád, pokud to čas dovolí, pohovořil někdy s maršálem Stalinem o některých podrobnostech těchto příprav. Mimo jiné dosti velkým problémem je přísun pohonných hmot pro vyloďující se vojska. Angličané mají zvláštní dutý kabel, který je možno odmotat a položit na dno Kanálu. Tímto dutým kabelem - je to vlastně potrubí - budou dopravovány pohonné hmoty na protější pobřeží.
Stalin podotýká, že to je velmi dobrý způsob přepravy pohonných hmot a že to velmi usnadní situaci.

Reklama

II. Jednání u konferenčního stolu
Začátek v 16 hodin 30 minut, konec v 17 hodin 20 minut
Roosevelt: Rozhodnutí britského a amerického štábu bylo sděleno maršálu Stalinovi a uspokojilo ho. Bylo by žádoucí, kdyby generál Brooke podal konferenci o tomto rozhodnutí zprávu, pokud maršál Stalin proti tomu nic nenamítá.
Stalin: Souhlasím.
Churchill: Toto prohlášení učiní generál Brooke jak jménem Američanů, tak jménem Angličanů.
Brooke: Náčelníci spojených štábů doporučili presidentovi a ministerskému předsedovi, aby maršálu Stalinovi bylo sděleno, že operace "Overlord" bude zahájena v květnu. Tato operace bude podpořena operací v jižní Francii, přičemž její rozsah bude záviset na množství desantních plavidel, která budou v té době k dispozici.
Churchill: Samozřejmě se rozumí, že spojené štáby Velké Británie a USA budou v těsném kontaktu s maršálem Stalinem, aby mohly být operace všech Spojenců koordinovány a nepříteli byl zasazen úder současně z obou stran.
Stalin: Chápu, jaké důležité rozhodnutí udělaly štáby našich spojenců i jaké těžkosti jsou s realizací tohoto rozhodnutí spojeny. Možná že nebezpečí nebude hrozit na počátku operace "Overlord", ale v jejím průběhu, až se Němci pokusí přemístit část vojsk z východní fronty na západní a ztížit operaci "Overlord". Abychom znemožnili Němcům manévrovat zálohami a přemísťovat větší síly z východní fronty na západ, zavazují se Rusové, že v květnu podniknou na několika místech velkou ofenzívu proti Němcům, aby poutali německé divize na východní frontě a znemožnili Němcům operaci "Overlord" jakkoli komplikovat. Sdělil jsem to dnes presidentu Rooseveltovi i ministerskému předsedovi Churchillovi, ale chtěl bych své prohlášení opakovat i na konferenci.
Roosevelt: Jsem velmi spokojen s prohlášením maršála Stalina, že budou učiněna opatření ke koordinaci úderů proti nepříteli. Doufám, že naše národy nyní pochopily nutnost společných akcí; připravované operace našich tří území ukážou, že jsme se naučili postupovat společně.
Spojené státy ještě nejmenovaly velitele operace "Overlord", ale jsem přesvědčen, že bude jmenován v nejbližších třech nebo čtyřech dnech, jakmile se vrátíme do Káhiry.
Mám ještě jeden návrh - návrh, aby naše štáby bez průtahu přikročily k rozpracování návrhů, které zde byly přijaty. Proto si myslím, že se už zítra mohou vrátit do Káhiry, jestliže proti tomu maršál Stalin nic nenamítá.
Stalin: Já s tím souhlasím.
Churchill: Chci říci, že jsme dnes udělali závažné rozhodnutí. Nyní musí president, já i naše štáby pečlivě tuto otázku propracovat a rozhodnout, kde najít potřebná vyloďovací plavidla. Máme před sebou pět měsíců a já myslím, že se nám podaří opatřit potřebné množství těchto lodí. Již jsem nařídil prozkoumat tuto otázku, takže podrobnou zprávu dostanu ihned, jakmile se naše štáby vrátí domů. Má-li mít operace "Overlord" úspěch, musíme mít značnou přesilu a já doufám, že naše štáby to dokážou. V červnu již budeme svádět těžké a aktivní boje s nepřítelem. Myslím, že jsme skončili projednávání otázek vojenských. Teď bychom mohli projednat otázky politické. To bychom mohli udělat 1. a 2. prosince a odjet 3. prosince. Byl by to velký úspěch a bylo by dobře, kdybychom se rozjeli s vědomím, že jsme vyřešili všechny otázky, a mohli veřejnosti sdělit, že jsme dosáhli naprosté shody. Doufám, že president bude moci zůstat do 3. prosince zrovna tak jako i já, pokud ovšem bude chtít zůstat i maršál Stalin.
Stalin: Zůstanu.
Roosevelt: Velmi rád slyším, že maršál Stalin souhlasí zdržet se o den déle. Chtěl bych se zmínit ještě o komuniké: možná že by nám naše štáby mohly předložit návrh tohoto komuniké.
Stalin: V té části, která se týká vojenských otázek.
Churchill: To je samozřejmé. Je nutné, aby komuniké bylo stručné a trochu záhadné.
Stalin: Ale bez mystiky.
Churchill: Jsem přesvědčen, že se nepřítel musí záhy dovědět o našich přípravách, neboť to může zjistit podle zvýšeného provozu na železnicích, podle aktivity v našich přístavech atd.
Stalin: Velkou operaci nelze utajit.
Churchill: Bylo by nutné, aby naše štáby přemýšlely o tom, jak tyto přípravy zamaskovat a zmást nepřítele.
Stalin: My v takových případech klameme nepřítele tím, že děláme makety tanků a letadel a budujeme klamná letiště. Potom pomocí traktorů uvádíme tyto makety tanků a letadel do pohybu. Průzkum hlásí tyto přesuny nepříteli, takže si Němci myslí, že se právě na tomto místě připravuje úder. Zároveň tam, kde se opravdu připravuje útok, panuje naprostý klid. Všechny přesuny se konají v noci. Soustřeďujeme na mnoha místech 5 000 - 8 000 maket tanků, až 2 000 maket letounů a budujeme velký počet klamných letišť. Kromě toho mateme nepřítele pomocí rozhlasu. V těch prostorech, kde se s útokem nepočítá, vyvíjejí rozhlasové stanice zvýšenou činnost. Nepřítel tyto stanice zachycuje a nabývá z toho dojmu, že zde jsou velké jednotky. Nepřátelské letouny někdy v noci bombardují tyto prostory, které jsou ve skutečnosti úplně prázdné.
Churchill: Pravdu je třeba chránit nepravdou. V každém případě budou podniknuta opatření, aby byl nepřítel uveden v omyl.

Literatura:
Antonín Šnajdárek - Druhá světová válka v dokumentech a fotografiích, nakl. Svoboda, Praha 1968.

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více