SMS Emden

Autor: Valeccom / valeccom 🕔︎︎ 👁︎ 23.451

1. Zrod a první akce

Emden a jeho sesterská loď Dresden byly postaveny, aby nahradily zastaralé křižníky. Obě byly pojmenovány po významných německých městech, i když u Emdenu to nebylo tak jednoznačné. Emden se původně jmenoval Ersatz Pfeil jako náhrada za lehký křižník SMS Pfeil. Kýl Emdenu byl položen 1.listopadu 1906 v císařské loděnici v Gdaňsku. Jméno Emden ji dal primátor téhož města pan Fürbringer při ceremonii spouštění na vodu v úterý 26. května 1908. Na vodu se tak dostal poslední německý křižník, který poháněl parní stroj, protože Dresden měl již turbíny.Emden oficialně stál 6,38 milionů marek.

10.července 1909 byly zahájeny zkoušky pod velením fregatního kapitána Engelse a 21.srpna už měla posádka Emdenu plný stav. Po uspěšném ukončení zkoušek byl Emden 30. září zařazen do zálohy loďstva v Kielu. 1.dubna 1910 byl již odvelen do aktivní služby u oceánského loďstva. Posádku tvořila posádka z vyřazeného křižníku Arcona s korvetním kapitánem Waldemarem Vollerthunem. Emden měl nahradit zastaralý křižník Niobe v eskadře křižníků kontradmirála Gühlera se základnou na Dálném východě a proto 26.března 1910 byl vydán rozkaz na jeho přemalování z válečné šedi na bílo pro službu v tropech.

Reklama

Než se však dostala do první akce, čekalo ji ještě několik návštěv,atd. Proto v úterý 12.dubna 1910 vyplula z Kielu, aby se mohla 25.května 1910 objevit v Buenos Aires a účastnit se oslav založení Argentínské republiky. Mezitím však zastavila v brazilském přistavu Porto Grande (22.dubna) a Montevideu (26.duben). Z Montevidea do Buenos Aires plula zároveň s křižníkem Bremen a až do 31. května, kdy odplouvala z Buenos Aires spadala pod velení fregatního kapitána Goetteho. Od 12.července od 17. července Emden kotvil na Tahiti v hlavním městě Pappete. 22. července doplul do Apie v německé kolonii Zapadní Samoa, kde se připojil k vlajkové lodi admirála Gühlera, křižníku SMS Scharnhorst a stal se tak součástí Východoasijské eskadry křižníků. 1.září 1910 Emden zakotvil na hlavní základně eskadry v Čching-tau. Tady se účastnil běžných akcí eskadry a čekal na svou první akci.

První akce přišla 28.prosince 1910.Spolu s lodí SMS Nürberg pluli k osktrcovu v Karolínách východně od Filipín, aby tam potlačili povstání. Obě lodě dopluly do cíle 10.ledna pod velením fregatního kapitána Vollerthuna a začaly odstřelovat 300 m vysoký kopec ostrova Jokaj, kde se povstalci opevnili. Hlavní síly povstalcu však byly centralizovány na ostrově Ponape. Po 6 týdnech kapitulovali poslední povstalci. Ztráty na straně němců byly minimalní. Jeden důstojník a dva námořníci
byli zabiti, a  jeden dustojník a pět námořníku bylo zraněno. 1. března již Emden plil zpátky do Čching-tau, kam připlul 14. března. Během plavby zpět zemřel na tyfus admirál Gühler a na jeho místo přišel kontradmiral Krosigk. Změna nastala i na palubě Emdenu. 23.listopadu byl fregatní kapitán Vollerthun nahrazen korvetním kapitánem von Restorfem. V roce 1913 opět přišla změna. V březnu byl von Krosigk nahrazen kontradmiralem Maxmilianem hrabětem von Spee. Emden taky změnil kapitána a 29. května na místo povýšeného fregatního kapitána přišel korvetní kapitán Karl von Müller.

Další akce se Emden zúčastnil 10.srpna, kdy měl potlačit. nepokoje v severní Číně. 12.srpna doplul do Nankingu, kde kde se setkal s HMS Hampshire. 27.srpna se Emden dostal pod palbu z pevnosti poblíž Tonglingu. Křižník vystřelil 5 ze svých 5 děl ráže 105mm a střelba z pevnosti ustala. Po dvou měsících se křižník vrátil zpět na svou základnu a aniž by o tom věděl, čekal na válku.

20.července odplul von Spee s křižníky Scharnhorst a Gneisenau na okružní cestu po Pacifiku a Emden zůstal v přístavu sám ještě s několia menšími  loděmi.kapitán von Müller se tak stal dočasně nejstarším důstojníkem na základně. 29.července se začal Emden připravovat na válku a s ním i zbytek základny v Čching-Tau.

Zdroj:
Dan van der Vat - Poslední korzár

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více