Main Menu
User Menu
Reklama

Stalinova zpráva Rooseveltovi

Autor : 🕔07.02.2005 📕20.436
Rozpočet valka.cz 2023 : 120.000,- Kč Příjmy k 11.07.2023 : 93.998,- Kč
♡ Chci přispět

12. února jsem obdržel od pana Churchilla zprávu s dodatečnou informací o usneseních, která jste přijal Vy a pan Churchill v Casablance. Vzhledem k tomu, že podle sdělení pana Churchilla je jeho zpráva společnou odpovědí, která vyjadřuje také Vaše mínění, rád bych Vám sdělil svůj vlastní názor, který jsem současně sdělil i panu Churchillovi.

Z Vaší zprávy vyplývá, že skončení vojenských operací v Tunisku, které jste dříve plánovali na únor, se nyní odkládá na duben. Není třeba zvlášť dokazovat, jak nežádoucí je tento odklad operací proti Němcům a Italům. Právě v této době, kdy se sovětským vojskům ještě daří udržovat ofenzívu na široké frontě, je aktivita anglo-amerických vojsk v severní Africe naléhavě nutná. Současný nápor na Hitlera z naší fronty a Váš v Tunisku by měl veliký význam pro naši společnou věc a způsobil by velmi vážné obtíže Hitlerovi a Mussolinimu. Pak by se uspíšily i Vaše chystané operace na Sicílii a ve východní části Středozemního moře.

Reklama

Pokud jde o otevření druhé fronty v Evropě, zejména ve Francii, je podle Vaší zprávy plánováno teprve na srpen nebo září. Domnívám se však, že nynější situace vyžaduje, aby tyto termíny byly maximálně zkráceny a aby druhá fronta na západě byla otevřena mnohem dříve než v uvedené lhůtě. Aby se nepřítel nemohl vzpamatovat, je podle mého názoru velmi důležité, aby úder ze západu nebyl odkládán na druhou polovinu roku, nýbrž byl zasazen ještě na jaře nebo začátkem léta.

Podle věrohodných informací, které máme k dispozici, přesunuli Němci za období od konce prosince, kdy operace anglo-amerických sil v Tunisku se z jakéhosi důvodu dočasně zastavily, z Francie, Belgie, Holandska i přímo z Německa na sovětsko-německou frontu 27 divizí, mezi nimi 5 divizí obrněných. Tak místo pomoci Sovětskému svazu odpoutáním německých sil ze sovětsko-německé fronty byla usnadněna situace Hitlerovi, jemuž se vzhledem k ochabnutí anglo-amerických operací v Tunisku naskytla možnost přesunout další vojska proti Rusům.

To vše dokazuje, že čím dříve společně využijeme obtíží, které hitlerovskému hlavnímu stanu způsobila situace na frontě, tím oprávněněji můžeme počítat s brzkým rozdrcením Hitlera. Nevezmeme-li to vše v úvahu teď a nevyužijeme-li právě nynější doby pro náš společný zájem, může to dopadnout tak, že Němci získají příležitost k oddechu, znovu naberou sil a budou moci zlepšit svou situaci. Nám oběma je jasné, že se podobného nežádoucího kroku nesmíme dopustit.


Josef Stalin, prezident Roosevelt a Winston Churchill sedí před vchodem do budovy během Teheránské konference; v pozadí stojí Vjačeslav Michajlovič Molotov a Anthony Eden. 1 prosince 1943
commons.wikimedia.org

Reklama

Podobné články

Další články autora

Autor : 🕔07.02.2005 📕20.436