First Special Service Force

Autor: Sitwa / sitwa 🕔︎︎ 👁︎ 23.045

insignie FSSFFirst special service force (FSSF), která se může považovat za předchůdce jednotek amerických Zelených baretů, vznikla 9. července 1942 (někdy bývá uváděno 5.7. a někde dokonce červen 1942) v pevnosti William Henry Harrison v Montaně. Nápad na založení jednotky vzešel od Brita Geoffreye Pyka. Ten přesvědčil britského premiéra Winstona Churchilla, že spojenecké síly potřebují jednotku se speciálními vozidly na sníh a které by sloužily pro strategické úkoly, k provádění sabotáži ve vzdálených oblastech. Tato jednotka měla mít mimo speciálního vozidla i další speciální vybavení. Britové však neměli dostatek pracovní síly a průmyslové kapacity na výrobu těchto zvláštních vybavení, které bylo zapotřebí. Proto se tento nápad předal Američanům a tak vznikla operace PLOUGH. Velitelem jednotky se stal podplukovník Robert T.Frederick. Jednotka se měla skládat z Američanů, Kanaďanů a Norů, ale nakonec se skládala jen z Američanů a Kanaďanů. Úkolem této jednotky měly být sabotážní akce v odlehlých zasněžených oblastech Norska, Rumunska a severní Itálie. V Norsku měla jednotka zničit na 14 hydroelektráren a navázat na sebe množství německých sil, oslabit tím ostatní fronty a připravit cestu pro reokupaci Norska. V Rumunsku měla zničit výrobu těžké vody, olejovou výrobní kapacitu a ohrožovat zásobovací konvoje do Ruska. V severní Itálii měla zničit 70% vodní energie produkované převážně v italských Alpách. frederick.JPG (5247 bytes)Přestože nakonec operace PLOUGH byla zrušena, vyvinuté vozidlo (známé jako "M24 lasice", někde uváděno M29) bylo použito jinými jednotkami (např. 10. horskou divizí) v severní Itálii. Jednotka také nebyla rozpuštěna a byla pro svůj tvrdý výcvik využita v důležitých operacích. Jednotka se skládala z dobrovolníku všech amerických pozemních vojsk a kanadských sil rozmístěných v Americe, ale i Británii. Do jednotky byli přijmutí pouze ti, kteří prošli přísnou zdravotní kontrolou, byli dostatečně tělesně zdatní, měli již za sebou výcvik pěchoty, byli ochotni podstoupit výsadkářský výcvik. Navíc kanadští dobrovolníci museli mít ještě za sebou výcvik nebo zkušenosti s horolezectví, lyžováním nebo přežitím v lese. Dále také museli projít IQ testy a psychologickými vyšetřeními. Proto v začátcích dosahovali kanadští vojáci vyšších kvalit. Postupem času se však tento rozdíl smazával. Všichni se museli zdokonalovat v horolezectví, lyžování, prodělali výsadkářský výcvik (což znamenalo zvýšení platu), zdokonalovali se v potřebných dovednostech pro sabotážní činnost. Celkově prodělávali podobný výcvik jako britská Commandos nebo SAS. Výcvik byl tak tvrdý, že si jednotka brzo vysloužila přezdívku "brigáda ďábla".

Aleutánské ostrovy - Kiska (operace COTAGGE)

Reklama

 odkaz na mapu 'Kiska' První akcí jednotky byli ostrov Kiska v Aleutánském souostroví v Pacifiku (jihovýchodně od Aljašky). Úkolem bylo vyhnat Japonce z tohoto souostroví, neboť jejich přítomnost musela vázat množství vojenské síly na pevnině než bylo zapotřebí. Akce byla naplánována na srpen 1943 a pro akci byla vybrána pravě FSSF, neboť ostrovy jsou velmi hornaté a jednotka pro tento druh operací byla vycvičena. Této akci předcházela bitva z 11. května 1943 o ostrov Atta. Zde se Američané střetli z tuhým odporem a ztratili 552 vojáků a 1400 jich bylo zraněno. Po 17 dnech ostrov zcela obsadili. Atta však pro Američany znamenala cenou zkušenost, která by měla v bitvě o Kisku zachránit mnoho životů. Byla lépe zorganizována, bylo lepší vybavení a hlavně operaci měly provádět lépe vycvičené síly. Jednotky FSSF měly na gumových člunek v tichosti dopádlovat až ke břehům ostrova a využít okamžik překvapení. Vojáci to neměli vůbec jednoduché, jednak každý musel nést velkou zátěž a voda, přestože byla půlka srpna, byla velmi studená. Překvapením pro všechny bylo to, že Japonci ostrov opustili zhruba 3 dny před invazí. Přestože k žádnému boji nedošlo, velitelství tuto operaci bralo jako cenné cvičení a usoudilo, že FSSF je dostatečně vycvičeno a schválilo její přesun do Evropy.

Zima 1943-44

odkaz na mapu 'Zima 1943-44' Do Evropy FSSF přišla přes Skotsko a byla připojena k 5. americké armádě v Itálii a hned byla nasazena do bojů poblíž Cassina. Úkolem bylo, aby jednotka obsadila Caminský horský masiv, který byl přírodním strážcem Cassina od jihovýchodu, kde z vrcholků Němci bránili 5. armádě v dalším postupu. Nejprve jednotka měla obsadit Monte la Difensa a Monte la Remetanea, dva nejvyšší vrcholky masívu. Dva dny za husté mlhy trvalo jednotce, než kolmé skály vylezla a zúročila zde svůj horolezecký výcvik. Němci byli zcela překvapeni, neboť se domnívali, že tyto hory z této strany jsou neschůdné, natož v tomto počasí. Monte la Difensa byla dobita během dvou hodin, ale o Monte la Remetanea se bojovalo 3 krvavé dny a jednotka zde ztratila mnoho mužů. Následoval přesun na horský masív nacházející severněji od Caminského masívu, kde měla FSSF dostat Němce z dalších vrcholků o které jednotka musela tvrdě bojovat. Obsažením Monte Majo však to s Němci šlo již z kopce a 5. armády mohla postoupit a osvobodit východ od Cassina. FSSF ještě chvíli strážila silnici č. 6, která byla hlavní silnicí mezi Neapolí a Římem a nakonec v polovině ledna byla jednotka z linie stažena. Při těchto zimních bojích, které probíhaly ještě v krutějších podmínkách než co muži zažili při nejhorších dnech výcviku, utrpěla jednotka takové ztráty, že při stažení dosahovala pouze čtvrtinového stavu.

Anzio

odkaz na mapu 'Anzio' Jednotka si dlouho neodpočinula a hned začátkem února 1944 byla nasazena v Anzio. Zde FSSf obsadila Mussoliniho kanál, který tvořil přirozenou linii mezi Němci a spojenci. Jednotka zde strávila přes 90 dní plné bojů a vysloužila si zde svoji přezdívku "Černí ďáblové". Při bojích, kde tedy hlavně vynikali při nočních akcích, kterým byl převážně průzkum bojem, si černili tváře a děsili Němce. V jednom později nalezeném deníku, měl jeden německý důstojník napsáno "Černí ďáblové jsou všude kolem nás a my je nikdy neslyšíme" (vojáci pak familiérně Frederickovi říkali "Lucifer"). Nakonec byli Němci donuceni k ústupu a byli hnání směrem k Římu. Zde jednotka ztratila třetinu svého stavu, ale ten byl hned zaplněn posilami, které tvořili vracející se zranění a nebo nováčci, kteří přišli z Kanady.

Řím

odkaz na mapu 'Řím'Od Anzia jednotka vyrazila na Řím, k Appianské silnici, která je jedna ze dvou hlavních cest do Říma. Dostala se opět do hornatého terénu, kde svedla bitvičku o Monte Arrestino a potom osvobodila Arteno a Valmontone. Při následném postupu se objevila americká soutěživost kdo bude první v Římě, což jednotce v jednu chvíli se mohlo stát osudným. Postoupila mnohem rychleji než ostatní a hrozilo jí německé obklíčení. Nakonec se jí podařilo vstoupit do Říma jako první (toto si však nárokuje také 3. a 88. divize) a jejím úkolem bylo obsadit a zajistit 8 mostů přes řeku Tiberu, které umožňovaly další postup do centra Říma. Po splnění úkolu je hned stažena a převedena z 5. armády do 7. armády, která se připravovala na invazi do jižní Francie.

Spojenecká invaze do jižní Francie (operace Dragoon)

Reklama

 odkaz na mapu 'Jižní Francie' Gen. Robert T. Frederick se stal velitelem 1. Airborne Task Force [FABTF], která měla zajišťovat výsadkovou část invaze ze vzduchu a proto velení FSSF při operaci Dragoon plk. Edwin A. Walker. Přestože FSSF měla také výsadkářskou kvalifikaci, dostala za úkol zničit dělostřelecké baterie na ostrovech I'lle du Levant a I'lle de Port-Cros (Hyereské ostrovy ležící cca 8 km od přístavu Toulon). Dle leteckého průzkumu a fotografií na ostrovech byla dalekonosná děla, která by mohla ostřelovat vyloďující se jednotky na plážích, ale i samotné lodě dopravující tyto jednotky. Nebylo zcela jisté, zda tato děla jsou ještě funkční, odboj nepotvrdil jestli byla poškozena při bombardování nebo zda byla zneškodněna odbojem. Ostrovy měly dosti rozervané, skalnaté pobřeží, tvořené strmými útesy a hustým porostem (tyto ostrovy pro tuto vlastnost využívali pře válkou hojně nudisté). Přestože zde byli dobře přístupné pláže na vylodění, byla určena k vylodění místa špatně přístupná, kde se čekala minimální ostraha, zda-li vůbec nějaká. Ideální pro tohle vycvičenou FSSF. Na I'lle du Levant vojáci rychle a bez boje dosáhli dělostřelecké baterie, ale na místě se ukázalo, že to nejsou děla, jen makety, šikovně upravené drenážní trubky. Při obhlídce těchto maket byli vojáci napadeni zhruba 200 němci, kteří se zakopali v jeskyni. Na I'lle de Port-Cros se vojáci nesetkali s žádnými němci až náhodně narazili, že se zhruba 60 němců opevnilo v zarostené pevnůstce z napoleonských dob. Ta byla ručními zbraněmi těžko obsaditelná, neboť zdi byly tlusté 3,5 m a na stropě bylo 6 m udusané hlíny. Musely pomoci 200 mm děla z lodí, ale i ta měla problémy a mnoho střel se jen odráželo. Po obsazení ostrovů se jednotka přesunula na pevninu, kde pronásledovala němce až k hranicím s Itálií, odkud nakonec byla v listopadu 1944 stažena a v prosinci 1944 rozpuštěna. Vojáci byli převeleni k rozličným jednotkám.

 

Jednotka za dobu své existence utrpěla přes 130% ztrát - 2.314 mužů. Dostala mnoho (není znám přesný počet) kanadských vyznamenání, amerických hvězd, ale i vyznamenání francouzská, britská a další. Např. Gen. R.T. Frederick dostal norské vyznamenání "Kříž osvobození Haakona VII".

Bojové akce FSSF

Aleutánské ostrovy
Kiska-Little Kiska (15-19. srpen 1943)
Segula (17. srpen 1943)

Reklama

Itálie
Monte la Difensa (3-6. prosinec 1943)
Monte la Remetanea  (6-9. prosinec 1943)
Kóta 720 /Monte Sammucro/ (25. prosinec 1943 )
Radicosa (4. leden 1944)
Monte Majo (6. leden 1944 )
Monte Vischiataro  (8. leden 1944 )
Mussoliniho kanál (Anzio) (2. únor - 10. květen 1944)
Monte Arrestino (25. květen 1944)
Rocca Massima (27. květen 1944)
Colle Ferro (2. červen 1944)
Řím (4. červen 1944)

Jižní Francie
Hyereské ostrovy  (14-17. Srpen 1944 )
Grasse (27. Srpen 1944)
Villeneuve-Loubet (30. Srpen 1944)
Vence (1. září 1944)
Drap (3. září 1944)
L'Escarene (5. září 1944)
La Turbie (6. září 1944)
Menton (7. září 1944)

Pokud má někdo zájem dozvědět se více informací o této jednotce, jednotlivých bojových akcích, srazu veteránů, atd., existuje na internetu mnoho stránek, kam jde zajít, stačí dát VYHLEDAT.

pro sběratele nebo co si chtějí jen hrát Dokonce se prodává figurka vojáka s FSSF

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více